-->
Informacje dodatkowe

Podatki w Anglii to
nasza specjalność!

Upraszczamy zawiłe procedury, objaśniamy  niezrozumiałe przepisy i sprawnie przeprowadzamy naszych klientów przez gąszcz ulg, formularzy i wniosków. Szanując czas kontrahentów – rozliczenia podatkowe wykonujemy w biurze lub na podstawie przesłanych pocztą dokumentów.

Klienci indywidualni

Zatrudnienie w oparciu o stałą umowę (permanent contract) oraz praca w oparciu o zlecenia z agencji pracy tymczasowej to dwie najbardziej popularne formy regulacji stosunku pracy w Wielkiej Brytanii. Umowa pomiędzy pracownikiem a pracodawcom powinna regulować wszelkie aspekty współpracy. Jednak i w takich przypadkach potrzebna może się okazać pomoc księgowego.
Mieszkając i pracując w Wielkiej Brytanii napotykamy często na problemy, których rozwiązanie sprawia nam problemy. I właśnie w tym momencie wkraczają doświadczeni i wykfalifikowani pracownicy naszych biur.

Mieszkając i pracując w Wielkiej Brytanii napotykamy często na problemy, których rozwiązanie sprawia nam problemy. I właśnie w tym momencie wkraczają doświadczeni i wykfalifikowani pracownicy naszych biur.

Lidertax specialises in supporting people with their accounts, bookkeeping and tax returns.

Często pytacie o...

Co to jest NIN i jak o niego aplikować?

National Insurance Number – brytyjski numer ubezpieczenia społecznego, nadawany raz w życiu, jest odpowiednikiem polskiego numeru NIP. NIN jest niezbędny do rejestracji podatnika w systemie podatkowym i socjalnym. Istnieją dwa rodzaje tego numeru: tymczasowy i stały. Numer NIN składa się z dwóch liter, sześciu cyfr i jednej litery na końcu.

Rok podatkowy w UK

Rok podatkowy w UK rozpoczyna się 6 kwietnia, a kończy 5 kwietnia następnego roku (w tym cyklu jest powtarzalny).

Jak wybrać nazwę spółki?

Najlepszym miejscem na sprawdzenie dostępności wybranej przez nas nazwy jest strona rejestru spółek handlowych Companies House.
Wybierając nazwę spółki, należy uwzględnić następujące kwestie:


nazwa nie może być dla nikogo obraźliwa
niedopuszczalne jest, aby nazwa nawiązywała do Królowej oraz Rodziny Królewskiej
nazwa nie może zawierać znaków interpunkcyjnych i symboli
nazwa nie może nakłaniać do popełniania przestępstwa
nazwa nie może być podobna do istniejących już spółek (można to zweryfikować na stronie Companies House).

Co to jest Personal Allowance (PA)?

Personal Allowance to kwota wolna od podatku, aktualizowana corocznie, do poziomu której prawie każdy mieszkaniec Wielkiej Brytanii jest zwolniony z płacenia podatku dochodowego. W roku podatkowym 2019/2020 kwota wolna od podatku wyniosła £12500 (podana suma dotyczy roku podatkowego 2020/2021).

Co to jest Construction Industry Scheme (CIS)?

Construction Industry Scheme (CIS) to system prawny wprowadzony przez brytyjski urząd skarbowy (HMRC), który reguluje zasady rozliczeń finansowych w branży budowlanej pomiędzy wykonawcą (Contractor), a podwykonawcą (Subcontractor). Oznacza to szereg obowiązków formalno-finansowych nakładanych przez CIS na obydwie strony.

Na czym polega usługa wirtualnego biura?

W najprostszej formie jest to użyczenie adresu, na którym klient może zarejestrować swoją działalność. Jednak w przestrzeni biznesowej rozwinęły się firmy udostępniające prestiżowe adresy do rejestracji firmy, które mogą być bardzo pomocne w prowadzeniu biznesów. Dodatkowo usługa wirtualnego biura może obejmować oprócz rejestracji firmy także adres korespondencyjny, usługi księgowe czy prawne.

Ile wynoszą stawki VAT w UK?

Podatek VAT w Wielkiej Brytanii jest naliczany w zupełnie inny sposób niż w krajach Unii Europejskiej. VAT to podatek od towarów i usług. W większości przypadków w UK stosowana jest stawka podstawowa, która wynosi 20% (w Polsce 23%). Natomiast istnieją jeszcze dwa typy stawek VAT: obniżona 5% i zerowa 0%. Na przykład odzież dziecięcia ma stawkę zerową, a dla dorosłych podstawową 20%.

Co to jest Capital Gain Tax (CGT)?

Capital Gain Tax (CGT) to podatek od dochodów kapitałowych, czyli zysków wynikających ze sprzedaży, darowizn, udziałów i akcji w przedsiębiorstwie i przekazywania lub wymiany nieruchomości. Z tytułu zysków kapitałowych podatnikowi przysługuje tzw. roczna kwota wolna od podatku (Annual Tax-Free Allowance), dzięki czemu CGT płaci się tylko od zysków, które przekraczają kwotę wolną od podatku.

Co to jest Unique Taxpayer Reference (UTR)?
Unique Taxpayer Reference to unikalny numer podatnika przyznawany raz w życiu. Aby otrzymać taki numer, należy poinformować brytyjski urząd skarbowy (HMRC), np. za pośrednictwem internetowego formularza, o rozpoczęciu działalności gospodarczej. Warunkiem koniecznym do otrzymania numeru UTR jest wcześniejsze posiadanie numeru NIN (National Insurance Contribution).
Jak sprawdzić dane spółki LTD?
Weryfikację spółki LTD można rozpatrywać na kilku poziomach. Podstawą jest sprawdzenie w systemie rejestru spółek Companies House takich informacji jak: adres rejestracji, numer spółki, dyrektor spółki/zarząd czy ostatnio składane dokumenty rozliczeniowe spółki. Dodatkowo może zaistnieć potrzeba weryfikacji dokumentów księgowych spółki i w tym wypadku warto zadbać, aby taki audyt został wykonany przez specjalistę z udokumentowanymi uprawnieniami i umiejętnościami księgowymi.
Co to jest Self-Assessments (SA)?
Self Assessment jest to obowiązek rozliczenia się z urzędem skarbowym z uzyskanych przychodów w danym roku podatkowym przez osoby samozatrudnione. Innymi słowy to obowiązek rozliczenia się osób, które uzyskały dochód z tytułu innego niż zatrudnienie (PAYE), gdzie to pracodawca ma obowiązek automatycznie naliczyć i odprowadzić podatek do urzędu skarbowego (HMRC). Zdarzają się jednak przypadki obowiązku złożenia Self Assessment, będąc osobą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę (PAYE).
Czy osoba samozatrudniona musi mieć biznesowe konto bankowe?

Będąc osobą samozatrudnioną (sole trader), czy nawet prowadząc spółkę, w której współpracują ze sobą minimum dwie osoby samozatrudnione (partnership), nie ma obowiązku korzystania z konta biznesowego. Można swobodnie używać prywatnego konta, a w związku z tym podawać prywatny numer konta na fakturach wystawianym klientom za wykonane usługi i otrzymywać na nie płatności od klientów.
Warto jednak rozważyć założenie biznesowego konta bankowego.

Co to jest certyfikat rezydencji podatkowej i jak go uzyskać?
Certyfikat rezydencji podatkowej w UK to dokument potwierdzający, że spółka podatnika znajduje się na terenie Wielkiej Brytanii i tutaj opłacane są podatki. W przypadku osoby fizycznej to dowód potwierdzający adres zamieszkania. Certyfikat wydawany jest przez urząd HMRC. Czas oczekiwania na wydanie tego dokumentu to 30 dni jednak z praktyki wiemy, że może on się wydłużyć.
Jaka jest wysokość kwoty wolnej od podatku w UK?
W roku podatkowym 2020/2021 kwota wolna od podatku wynosi £12500. W obecnym roku podatkowym kwota ta została zamrożona min z powodu złej sytuacji gospodarczej, której jednym z częściowych powodów jest pandemia choroby COVID-19.
Co to jest karta EHIC?
EHIC (European Health Insurance Card) czyli brytyjska karta ubezpieczenia zdrowotnego, która upoważnia do darmowego (bądź częściowo refundowanego) korzystania z podstawowej opieki medycznej w krajach europejskich. Prawo do wyrobienia sobie tej karty mają m.in. osoby powyżej 16-tego roku życia, którą pracują i mieszkają na terenie Wielkiej Brytanii. Karta EHIC obowiązuje wyłącznie podczas krótkich wyjazdów turystycznych, można ją wyrobić, składając wniosek przez aplikację online.
Co to jest Payroll?
Payroll to prawny obowiązek każdego pracodawcy do prowadzenia pełnej dokumentacji pracowniczej, w której zawarte są wszystkie rozliczenia (bieżące i roczne) z pracownikami według zasad PAYE (Pay As You Earn), czyli systemu, który ściąga podatek dochodowy i składkę na ubezpieczenia społeczne przez urząd skarbowy (HMRC).

Zainteresowała Ciebie nasza oferta?