-->
Kadry i płace w UK

Prowadząc biznes w UK masz prawo do zatrudniania pracowników. Natomiast wiąże się to z rejestracją Twojej firmy w systemie PAYE. Regularnym prowadzeniem listy płac, generowaniem odcinków wypłat (payslips) oraz wypłacaniem pensji. Dodatkowo w imieniu swoich pracowników będziesz zobligowany do opłacania w ich imieniu składek na ubezpieczenie społeczne NI (National Insurance).

Nie stresuj się!

Zajmiemy się tymi sprawami w Twoim imieniu – KLIK

Lidertax jako polskie biuro księgowe w UK zadba o to aby wszystkie te formalności związane z payroll-em były zrobione dla Twojej firmy zawsze na czas. Jedynym obowiązkiem Twojej firmy będzie wypłata pensji pracownikom.

Twój Polski księgowy w UK zadba o:
Kompleksowo

zajmie się rozliczeniem Twojego zespołu pracowników

Sprawnie

zarejestruje Twoją firmę w systemie PAYE oraz CIS jeśli to będzie wymagane

Terminowo

przygotuje comiesięczne lub cotygodniowe payslipy / odcinki wypłat

Fachowo

zajmie się sprawą corocznych druków P60, P45 lub P11D

Polski księgowy w UK odpowiada na Twoje pytania:
Co to jest system PAYE?

PAYE to system podatkowy w Wielkiej Brytanii, który oznacza Pay As You Earn. Jest to podstawowy sposób, w jaki pracodawcy potrącają podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia pracownika. System PAYE gwarantuje, że pracownicy płacą odpowiednią kwotę podatku. Jednocześnie zapewnia urzędowani skarbowemu (HM Revenue & Customs) informacji potrzebnych do pobierania podatków.

Co to jest payslip?

Payslip / odcinek wypłaty jest bardzo ważnym dokumentem wydawanym pracownikom przez ich pracodawców. Payslip przedstawia kwotę pieniędzy, którą zarobił w danym okresie pracownik oraz potrącenia pobrane z jego pensji. W Wielkiej Brytanii odcinki wypłat muszą zawierać określone informacje wymagane przez HMRC, takie jak wynagrodzenie brutto, wynagrodzenie netto i potrącenia podatkowe. Tematykę payslip-ów dokładnie opisaliśmy w naszym artykule na blogu – KLIK.

Czym jest National Insurance?

Ubezpieczenie społeczne (National Insurance) to brytyjski system podatków i składek na ubezpieczenie społeczne, który pomaga finansować usługi publiczne w kraju. Jest on zarządzany przez urząd HMRC (Her Majesty's Revenue and Customs). Jest opłacany przez pracodawców, pracowników, osoby samozatrudnione i emerytów. Środki zebrane ze składek służą do finansowania państwowej emerytury, NHS i innych świadczeń z tytułu zabezpieczenia społecznego. Każdy, kto pracuje w Wielkiej Brytanii, musi opłacać ubezpieczenie społeczne, co oznacza, że jest to ważna część sposobu, w jaki Wielka Brytania finansuje swoje usługi publiczne.

Kogo dotyczy system CIS?

Construction Industry Scheme (CIS) to ogólnokrajowy system podatkowy, który dotyczy osób pracujących w branży budowlanej. Jeśli jesteś osobą fizyczną lub firmą świadczącą usługi budowlane, musisz zarejestrować się w HMRC w celu uzyskania rejestracji w systemie CIS. Dotyczy to zarówno wykonawców i podwykonawców, jak i każdego, kto pracuje w branży budowlanej. Rejestrując się w programie, będziesz mógł płacić podatki i otrzymywać płatności zgodnie z przepisami HMRC.

Szczegółowo opisywaliśmy ten temat w naszym artykule na blogu – KLIK.

Czym jest P60 i kiedy otrzymasz go od pracodawcy?

Formularz P60 to dokument wydawany przez pracodawców w Wielkiej Brytanii. Ten dokument jest podsumowaniem Twoich zarobków i odliczeń za dany rok podatkowy. Służy do udowodnienia Twoich dochodów dla celów podatkowych. Powinieneś go otrzymywać od swojego pracodawcy co roku, zwykle krótko po zakończeniu roku podatkowego w kwietniu. Twój pracodawca musi wystawić Tobie P60, jeśli byłeś u niego zatrudniony przez jakąkolwiek część roku podatkowego. Nasze biuro jako polski księgowy w UK często na podstawie P60 sprawdza klientom poprawność wyliczeń i obciążeń podatkowych.

Co to jest P45 i kiedy oraz w jakich okolicznościach pracodawca wręczy Tobie ten druk?

P45 jest ważnym dokumentem wydawanym przez pracodawców w UK. Zawiera szczegółowe informacje o Twoich dochodach i odliczeniach podatkowych za dany rok podatkowy. Ważne jest, aby wiedzieć, kiedy pracodawca musi wystawić P45, a kiedy P60.

W Wielkiej Brytanii pracodawcy są zobowiązani do wydania P45, gdy odchodzisz z pracy. Pracodawca musi również złożyć ten formularz do HMRC (Her Majesty's Revenue and Customs) w ciągu 14 dni od daty Twojego odejścia.

Czym jest druk P11D?

P11d to formularz podatkowy wystawiany przez pracodawcę dla pracownika. Służy do zgłaszania wszelkich dodatkowych świadczeń zapewnianych pracownikom. Może obejmować takie pozycje, jak:

  • ubezpieczanie zdrowotne np. ubezpieczenie od chorób krytycznych wykupiona przez pracodawcę dla pracownika czy całego zespołu,
  • samochód służbowy, który pracownik ma do dyspozycji w czasie wolnym od pracy,
  • pokrycie przez pracodawcę kosztów zakupu biletów okresowych np. kolejowych,
  • takim dodatkowym benefitem może być również nieoprocentowana pożyczka od pracodawcy,
  • dobrym przykładem takiego benefitu może być również mieszkanie służbowe,
  • oraz inne wydatki nieuwzględnione w wynagrodzeniu pracownika.

Jeśli masz pytanie w tym temacie daj nam znać –  KLIK