-->
Lidertax Blog

Bereavement Support Payment – zasiłek dla osób w żałobie – najważniejsze informacje

Bereavement Support Payment

Śmierć partnera życiowego to niewątpliwie jedno z najcięższych przeżyć, którego może doświadczyć każdy człowiek. Dla wielu osób takie wydarzenie oznacza długie miesiące żałoby, ale również przykrą konieczność załatwienia spraw związanych z organizacją pogrzebu oraz przekazaniem majątku zmarłego. To z kolei wiąże się także z określonymi wydatkami. Dlatego już od kilku lat w Wielkiej Brytanii funkcjonuje specjalny program, który ma pomóc w pokryciu takich kosztów. Jest on szerszej znany jako Bereavement Support Payment, czyli program wsparcia dla osób w żałobie. Jakie są jego kluczowe założenia? Kiedy i na jakich zasadach można otrzymać wsparcie finansowe z tytułu tego programu? Ile dokładnie może wynieść rekompensata i o czym trzeba pamiętać? Na wszystkie najważniejsze pytania dotyczące programu Bereavement Support Payment odpowiemy w niniejszym tekście. Zapraszamy więc do jego lektury.

Polski księgowy w UK
Chętnie odpowiemy na Twoje pytania – KLIK

W tym artykule opiszemy następujące zagadnienia:

  1. Na czym polega program Bereavement Support Payment i jakie są jego zasady?
  2. W jaki sposób można otrzymać wsparcie z programu Bereavement Support Payment?
  3. Ile może wynosić rekompensata przyznana w ramach Bereavement Support Payment?
  4. Jakie wymagania trzeba spełnić, aby uzyskać wsparcie w ramach opisywanego programu?
  5. Czy Bereavement Support Payment to jedyne świadczenie dostępne w razie śmierci partnera?

Czym jest Bereavement Support Payment i jakie są jego zasady?

Zacznijmy od kwestii podstawowej, czyli ogólnego przedstawienia warunków tego programu. Otóż Bereavement Support Payment ma być programem gwarantującym pomoc osobom, które doświadczyły śmierci partnera życiowego. Głównym elementem tego programu ma być wypłata dodatkowych środków w celu pokrycia kosztów związanych z pogrzebem i innymi wydatkami.

Założenia tego programu zakładają, że jest on dostępny niezależnie od tego, jaki był rodzaj formalizacji związku. Dlatego obejmuje on zarówno małżeństwa, jak i związki partnerskie. Warto także wiedzieć, że zasady dotyczące wypłaty odszkodowania mogą różnić się w zależności od indywidualnych czynników. Więcej informacji na ten temat przedstawimy w kolejnych podrozdziałach tego artykułu.

W jaki sposób można otrzymać pomoc z programu Bereavement Support Payment?

Wiemy już, że z opisywanego programu mogą skorzystać osoby, które doświadczyły śmierci partnera życiowego. Mogą to być zarówno małżonkowie, jak i osoby pozostające w związku partnerskim. Dlatego teraz opiszemy pokrótce, co należy zrobić, aby uzyskać wsparcie w ramach tego programu.

Zasadniczo podstawą do uzyskania takiego wsparcia jest złożenie stosownego wniosku. Jednak w pierwszej kolejności partnerzy zmarłego powinni skontaktować się z urzędnikami i powiadomić ich o zgonie małżonka/partnera. W tym celu można skorzystać nawet z infolinii dedykowanej programowi Bereavement Support Payment. Jest ona aktualnie dostępna pod numerem – 0800 151 2012.

Podczas rozmowy telefonicznej urzędnicy powinni udzielić wszystkich najważniejszych informacji dotyczących przebiegu procedur. Jednocześnie urzędnicy doradzą, w jaki sposób można wypełnić wniosek o przyznanie środków z tytułu Bereavement Support Payment. W razie potrzeby taki wniosek można nawet wypełnić telefonicznie (przy pomocy urzędników). Jeśli jednak ktoś chciałby zrobić to samodzielnie, może zrobić to choćby drogą elektroniczną. Stosowny formularz jest zawsze dostępny – pod tym linkiem.

Do prawidłowego wypełnienia wniosku potrzebne będą określone informacje, takie jak:

  • numer ubezpieczenia NI wnioskodawcy;
  • numer ubezpieczenia NI zmarłego partnera;
  • dokładna data śmierci partnera;
  • informacje na temat posiadanego konta bankowego (niezbędne do wypłaty środków).

Jaką kwotę można otrzymać w ramach Bereavement Support Payment?

Program Bereavement Support Payment to inicjatywa rządowa i jako taka musi mieć jasno określone zasady. Dotyczą one między innymi kwot, jakie mogą zostać przyznane z tytułu tego programu. Maksymalna wysokość takiego zasiłku w obecnych przepisach wynosi 9800 funtów. Jest więc ona podobna do kwoty, którą gwarantowało poprzednie świadczenie tego typu, czyli zasiłek dla wdowy lub wdowca.

Oczywiście nie jest tak, że każdy wnioskodawca otrzyma dokładnie taką kwotę. Aktualne przepisy uzależniają bowiem wysokość wypłacanego świadczenia od wieku wnioskodawcy. Dlatego też niektórzy mogą otrzymać znacznie niższą kwotę. Obecnie minimalna wartość wypłacanego zasiłku wynosi 3500 funtów.

Od czego więc zależy to, jaką kwotę otrzyma wnioskodawca? Aby odpowiedzieć na to pytanie, można podzielić wnioskodawców na dwie grupy.

W pierwszej grupie znajdują się osoby, które żyły razem z partnerem, ale ich związek nie przyniósł potomstwa. Takie osoby mogą otrzymać wsparcie w wysokości 2500 funtów w razie śmierci partnera. Dodatkowo będzie przysługiwać im także 100 funtów wsparcia miesięcznie. To wszystko daje sumę 4300 funtów i dokładnie tyle mogą otrzymać osoby z tej grupy.

Drugą grupę tworzą natomiast osoby, które doczekały się dzieci ze swoim partnerem. Im przysługuje już wyższa rekompensata w razie śmierci małżonka/partnera. O ile? Tutaj suma podstawowego odszkodowania wynosi 3500 funtów, a więc o 1000 funtów więcej. Dodatkowo wysokość miesięcznych rekompensat rośnie w tym przypadku do kwoty 350 funtów. W efekcie zsumowanie tych kwot daje wynik 9800 funtów, czyli maksymalnego odszkodowania w ramach programu Bereavement Support Payment.

Jakie wymagania trzeba spełnić, aby otrzymać środki w ramach BSP?

Już we wcześniejszych akapitach wspomnieliśmy o kilku warunkach, które trzeba spełnić, aby skorzystać z programu Bereavement Support Payment. Jednak teraz kompleksowo przedstawimy wszystkie wymagania stawiane przed osobami, które chciałyby uzyskać wsparcie.

Pierwszym i najważniejszym wymogiem jest oczywiście udokumentowany charakter relacji z partnerem. W przypadku małżonków lub osób pozostających w związkach partnerskich nie będzie to problemem. Kłopot jednak pojawia się w przypadku osób, które żyły w konkubinacie, a więc związku bez odgórnej formalizacji. W takiej sytuacji wnioskodawca musi udowodnić, że zmarły był jego życiowym partnerem. W jaki sposób? Tutaj pomocne mogą być choćby dokumenty poświadczające fakt wspólnego zamieszkania lub/i sprawowania opieki nad dziećmi.

Drugi bardzo ważny wymóg dotyczy wieku, ponieważ wnioskodawca nie może być emerytem. W praktyce oznacza to, że zasiłek w ramach BSP jest dostępny dla osób w wieku do 65 lat.

Trzecim wymogiem są istotne kwestie życiowe związane z zatrudnieniem i miejscem zamieszkania. Aby otrzymać wsparcie finansowe, wnioskodawca musi mieszkać na terenie UK. Dodatkowo urzędnicy sprawdzą, czy zmarły partner wnioskodawcy odprowadzał składki NI w związku z zatrudnieniem. Jeśli składki nie były odprowadzane, urzędnicy mogą wydać odmowną decyzję dotyczącą wypłaty zasiłków.

Czy Bereavement Support Payment to jedyne dostępne świadczenie dla wdów/wdowców?

Jak już wspomnieliśmy, Bereavement Support Payment to program, który miał zastąpić poprzednie świadczenie dla wdów/wdowców. Dlatego bez wątpienia jest to obecnie najważniejsze rozwiązanie dotyczące wspierania osób po śmierci ich życiowego partnera. Najważniejsze, ale nie jedyne…

Wykaz dostępnych świadczeń może bowiem obejmować także inne formy pomocy. Jednak w tym przypadku wszystko zależy od indywidualnej sytuacji osoby, która zamierza ubiegać się o wsparcie. Biuro Lidertax jako polski księgowy w UK oferuje możliwość przygotowania opinii w zakresie tego, jakie świadczenia będą wówczas dostępne. Ponadto nasi pracownicy mogą zająć się skompletowaniem wszystkich niezbędnych dokumentów oraz przekazaniem ich do urzędu.

Oczywiście jako specjaliści z zakresu księgowości jesteśmy w stanie zająć się również innymi formalnościami. Zachęcamy więc wszystkie osoby potrzebujące takiego wsparcia do kontaktu z naszym biurem. Jednocześnie podkreślamy, że wszystkim nowym klientom oferujemy możliwość bezpłatnej konsultacji wstępnej. Dzięki temu lepiej poznamy Twoje potrzeby, a co za tym idzie – będziemy mogli przystosować naszą ofertę.

Podsumowanie

Bereavement Support Payment to stosunkowo nowy program rządowy, którego celem jest wsparcie obywateli UK w sytuacji, kiedy ci tracą życiowego partnera. Program ten zakłada wypłatę jednorazowego odszkodowania w chwili zgłoszenia zgonu partnera, a następnie comiesięczną wypłatę drobnych kwot przez okres 18 miesięcy. Takie środki mają pomóc w pokryciu kosztów pogrzebu oraz innych wydatków związanych ze zgonem partnera. Co istotne, program ten jest dostępny tylko dla osób spełniających określone warunki. Ponadto dostępna kwota rekompensaty zależy od indywidualnej sytuacji wnioskodawcy. Jednak trzeba pamiętać o tym, że w trudnej życiowej sytuacji każde wsparcie jest na wagę złota. Dlatego warto upewnić się, czy taka forma wsparcia będzie dostępna. Jeśli ktoś nie chce robić tego osobiście, może skorzystać ze wsparcia specjalistów. Lidertax jako polski księgowy w UK oferuje kompleksowe wsparcie w wypełnianiu formalności związanych ze śmiercią partnera. Zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z naszym biurem.

Polski Księgowy w UK – nasza strefa humoru