-->
Biznes Lidertax Blog LTD

Czy obywatele UE mogą obecnie pracować w UK?

zatrudnianie obywateli UE w UK

Wykwalifikowana kadra pracowników jest ogromnym atutem dla każdej firmy. Przez lata brytyjskie przedsiębiorstwa mogły swobodnie rekrutować pracowników niemalże z całej Europy. Jednak wszystko zmieniło się wraz z tzw. Brexitem. Wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE doprowadziło do istotnych nowelizacji w obowiązującym prawie. Przez to zatrudnianie i sprowadzanie pracowników zagranicznych stało się zdecydowanie trudniejsze. Toteż w tym tekście postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy obywatele UE mogą obecnie pracować w UK? Jeżeli tak, to jakie wymagania muszą spełnić takie osoby oraz ich pracodawcy? Zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem.

Z treści tego artykułu dowiesz się:

  1. W jaki sposób Brexit wpłynął na zatrudnianie obywateli UE w UK?
  2. Czy obywatele UE mogą pracować w UK po Brexicie?
  3. Jak zatrudnić obywatela UE – wskazówki dla pracodawców.

Jak Brexit wpłynął na możliwość zatrudniania obywateli UE w UK?

Jednym z fundamentalnych założeń Unii Europejskiej jest możliwie najwyższa swoboda w zakresie wymiany dóbr i usług. Taka zasada sprowadzała się także do kwestii zatrudnienia. Wszyscy obywatele państw członkowskich UE mają bowiem prawo do swobodnego podejmowania pracy w innych krajach UE.

Przez lata z takiej możliwości korzystali również brytyjscy przedsiębiorcy, którzy chętnie zatrudniali zagranicznych pracowników. Niestety, Brexit całkowicie odmienił sytuację na rynku pracy. Początkowo Wielka Brytania zawarła z Unią Europejską umowę zawierającą informację o tzw. okresie przejściowym. Miał on zapewnić czas na wypracowanie nowych warunków współpracy pomiędzy UK i wspólnotą.

Ostatecznie okres przejściowy zakończył się w czerwcu 2021 roku. Od tego momentu brytyjskie firmy muszą stosować się do rygorystycznych zasad w zakresie zatrudniania obywateli UE. Co prawda, zatrudnianie zagranicznych pracowników nadal jest możliwe, ale stało się po prostu dużo trudniejsze.

Czy obywatele UE mogą aktualnie pracować w UK?

Tak, obywatele UE mogą więc nadal podejmować pracę w Wielkiej Brytanii. Jednak trzeba przyznać, że nowe procedury mocno skomplikowały kwestię podejmowania takiej pracy. Zacznijmy jednak od początku.

Wszyscy kandydaci będący obywatelami UE mogą swobodnie aplikować na dane stanowiska w brytyjskich firmach. Jednak ich kompetencje muszą być naprawdę wysokie, aby firma zdecydowała się na ich zatrudnienie. Wszystko ze względu na liczne wymagania stawiane obecnie przed pracodawcami.

O czym musisz pamiętać, jeśli chcesz zatrudnić obywatela UE?

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i chcesz zatrudnić obywatela UE, musisz zadbać o dopełnienie szeregu kwestii formalnych. Podstawowe aspekty dotyczą samych kryteriów związanych z zatrudnieniem. Czego one dotyczą? Przede wszystkim trzech podstawowych kwestii:

  1. Prawo do zatrudniania obywateli UE mają tylko firmy z siedzibą w UK.
  2. Obywatel UE aplikujący na dane stanowisko musi posiadać odpowiednie kompetencje oraz wymagane kwalifikacje.
  3. Każdy obywatel UE zamierzający pracować w UK musi płynnie mówić po angielsku.

Dopiero w sytuacji, kiedy te kryteria zostaną spełnione, można przejść do kolejnych kroków. Te z kolei są już bardziej wymagające. Od momentu Brexitu każdy cudzoziemiec musi otrzymać indywidualne zezwolenie na pracę w UK. Niestety, tego zezwolenia nie można otrzymać ot tak. Pracownik musi bowiem uzyskać stosowny dokument od pracodawcy.

Tym dokumentem jest certificate of sponsorship, czyli licencja sponsora. Więcej informacji na jej temat możesz znaleźć w innym tekście opublikowanym na naszym blogu. Licencja sponsora sprawi, że jako pracodawca będziesz mógł pokryć koszty związane z pobytem Twojego pracownika w UK.

Warto również dodać, że od powyższych przepisów przewidziane są pewne wyjątki. Dotyczą one sytuacji, kiedy:

  • zatrudniany pracownik jest obywatelem Irlandii;
  • dana osoba uczestniczy w unijnym programie osiedlania (EU Settlement Scheme);
  • pracownik posiada bezterminowe zezwolenie na pobyt w Wielkiej Brytanii;
  • wybrany pracownik będzie pracować zdalnie i nie musi przyjeżdżać do UK.

Zatrudnianie obywateli UE w UK – podsumowanie

Obiektywnie trzeba przyznać, że Brexit mocno skomplikował sytuację pracodawców, którzy chcieli zatrudnić pracowników spoza UK. Na szczęście aktualne regulacje prawne, choć dużo bardziej skomplikowane, nadal przewidują taką możliwość. Jednak teraz zarówno pracownicy, jak i sami pracodawcy muszą spełniać określone kryteria. W przypadku pracowników dotyczą one między innymi ich kwalifikacji oraz znajomości języka. Natomiast pracodawcy powinni zadeklarować swoją gotowość do pokrycia kosztów utrzymania pracownika. Wszystkie najważniejsze informacje na temat zatrudniania obcokrajowców w UK można znaleźć w obszernym artykule opublikowanym na blogu Lidertax. Jest on dostępny tu – KLIK.

Przy okazji przypominamy wszystkim przedsiębiorcom o możliwości zamówienia indywidualnych konsultacji doradczo-podatkowych. Biuro Lidertax świadczy kompleksowe usługi w tym zakresie. Dlatego wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu – KLIK.