-->
Lidertax Blog

Dokument P60 w UK – kompendium wiedzy

P60

Każdy kraj posiada określone regulacje związane z wystawianiem dokumentów podatkowych. W Polsce istnieje prawny wymóg tego, aby każda pracująca osoba otrzymała roczne zestawienie PIT. Jest to dokument wystawiany przez pracodawcę, w którym znajduje się zestawienie dochodów pracownika oraz zapłaconych zobowiązań podatkowych. Taki dokument jest później używany w celach rozliczeniowych. Natomiast w Wielkiej Brytanii wspomnianą funkcję pełni dokument P60. Każda pracująca osoba powinna otrzymać taki dokument w momencie, kiedy rok podatkowy zbliża się do końca. Co dokładnie powinno znaleźć się w tym dokumencie i dlaczego ma on aż tak duże znaczenie? Zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem.

P60 w UK
Chętnie odpowiemy na Twoje pytania – KLIK

W tym artykule znajdziesz odpowiedzi na pytania:

  1. Dokument P60 w UK – co to jest?
  2. Dlaczego Twój pracodawca wystawił dokument P60?
  3. Co zrobić, aby pracodawca wystawił dokument P60?
  4. Czy P60 to ważny dokument w UK?
  5. Dlaczego warto dokładnie sprawdzić dokument P60 od pracodawcy?
  6. Jakie informacje należy sprawdzić po uzyskaniu dokumentu P60?
  7. Czym dokument P60 różni się od payslip-ów i dokumentu P45?
  8. Co należy zrobić w przypadku zgubienia wystawionego dokumentu?

Dokument P60 w UK – co to jest?

Odpowiedź na to pytanie jest prosta. Dokument P60 stanowi bowiem brytyjski odpowiednik zestawienia PIT, które otrzymuje każdy pracujący Polak. Oznacza to, że jest to dokument zawierający szczegółowe zestawienie dochodów pracownika, a także pobranych obciążeń podatkowych.

Dlatego można śmiało uznać, że PIT oraz P60 to dokumenty o bardzo zbliżonej charakterystyce. To właśnie one są w głównej mierze wykorzystywane do celów rozliczeniowych. Z tego względu poprawność zawartych w nich informacji ma duże znaczenie.

Dlaczego Twój pracodawca wystawił dokument P60?

Jeżeli otrzymałeś taki dokument od swojego pracodawcy, wszystko jest w najlepszym porządku. W Wielkiej Brytanii wystawianie takich dokumentów pracownikom jest obowiązkowe. Tym samym każdy pracodawca musi zadbać o to, aby zatrudnione osoby uzyskały taki dokument jeszcze przed końcem roku podatkowego.

Co zrobić, aby pracodawca wystawił dokument P60?

Zazwyczaj pracownicy nie muszą robić nic, ponieważ taki dokument powinien zostać wystawiony automatycznie. Jednak teoria to jedno, a praktyka to drugie. Dlatego czasami może zdarzyć się, że pracownik nie otrzyma na czas wspomnianego dokumentu. Co więc należy zrobić w takiej sytuacji?

Najprościej będzie po prostu poinformować przełożonego o tym, że dokument P60 nie dotarł na czas. Czasami można udać się w tym celu bezpośrednio do działu księgowego lub kadr, jeśli firma prowadzi własną księgowość. W wielu przypadkach brak wysłania tego dokumentu stanowi po prostu efekt pomyłki lub niedopatrzenia. Tym samym samo zwrócenie uwagi sprawia, że dokument P60 powinien szybko zostać wysłany.

Czy P60 to ważny dokument w UK?

Zdecydowanie tak. Dokument P60 stanowi tak naprawdę główne potwierdzenie tego, jakie zarobki w danym okresie osiągnął dany pracownik. To z kolei ma duże znaczenie w przypadku rozliczania takich dochodów i płacenia podatków.

Dlaczego warto dokładnie sprawdzić otrzymany dokument P60?

Większość pracowników po otrzymaniu od swojego pracodawcy dokumentu P60 od razu wrzuca tę kartkę do szuflady lub segregatora. Jednak w pierwszej kolejności warto sprawdzić, czy informacje zamieszczone na tym dokumencie są prawidłowe. Dlaczego ma to znaczenie?

Ponieważ dokument P60 często staje się podstawą do wypełnienia zeznania Self-Assessment. Ono z kolei jest później dokładnie analizowane przez organy podatkowe. Jeśli w dokumencie P60 znajdzie się więc błąd, istnieje duże ryzyko, że trafi on także do zeznania podatkowego. To zaś może rodzić szereg nieprzyjemnych konsekwencji.

Jakie informacje należy sprawdzić po uzyskaniu dokumentu P60?

W pierwszej kolejności można zająć się najłatwiejszym, czyli kwestiami formalnymi. Tutaj trzeba sprawdzić np.: dane osobowe, adres zamieszkania oraz indywidualny kod podatkowy. Tak naprawdę powinna być to formalność przy odbieraniu dowolnych dokumentów.

Później można przejść do tych najważniejszych informacji, a więc danych dotyczących dochodów i obciążeń podatkowych. Tutaj duże znaczenie ma weryfikacja kilku kwestii. Przede wszystkim trzeba sprawdzić, czy suma wynagrodzenia odpowiada przelewom na konto. Później należy upewnić się, że suma ta odpowiada wymiarowi opłaconych składek NI. Ostatnim krokiem będzie z kolei sprawdzenie poprawności premii lub innych ewentualnych dochodów.

Oczywiście w razie zauważenia ewentualnych nieprawidłowości należy skontaktować się z pracodawcą. Dzięki temu dział kadr lub księgowy będzie mógł szybko wprowadzić zmiany do dokumentu P60. To z kolei pozwoli na uniknięcie potencjalnych problemów w razie wykrycia takich nieprawidłowości na późniejszym etapie.

Czym dokument P60 różni się od payslip-ów i P45?

W Wielkiej Brytanii bardzo popularne są „payslip-y”, czyli odcinki płac. Są to niewielkie wycinki, które zawierają informacje dotyczące uzyskanych przychodów oraz potrąceń podatkowych. Toteż niektórzy mogą uznać, że w niczym nie różnią się one od dokumentu P60.

Jednak nie jest to do końca prawda. Dokument P60 jest zestawieniem obejmującym informacje z całego roku podatkowego. Natomiast payslip dotyczy jedynie krótkiego okresu (np. tygodnia lub miesiąca). Oczywiście obydwa te dokumenty mogą zostać wykorzystane do przygotowania wykazu dochodów. Jednak to P60 jest pod tym względem bardziej kompleksową alternatywą.

Co istotne, dokumenty P60 i P45 należą do tej samej grupy świadczeń. Jednak istnieje między nimi ważna różnica. Dokument P45 jest wystawiany osobom, które w trakcie roku podatkowego przestały pracować w danej firmie. Wobec tego pracodawca wystawia dokument obejmujący tylko przepracowany okres. Natomiast P60 jest wystawiany osobom, które nie zmieniły zatrudnienia w ciągu danego roku podatkowego.

Zgubiony dokument P60 lub P45 – co należy zrobić w tej sytuacji?

Jedną z podstawowych zasad dotyczących dokumentacji jest to, aby przechowywać otrzymane pisma choćby przez kilka lat. Dzięki temu w razie potrzeby można łatwo po nie sięgnąć. Niestety, czasami zdarza się sytuacja, w której danemu pracownikowi zawieruszy się wydany dokument. Co więc należy wtedy zrobić?

Zazwyczaj nie jest to duży problem. Firma powinna bowiem dysponować kopiami wydanych dokumentów. Dlatego z reguły wystarczy po prostu zwrócić się do swojego pracodawcy z prośbą o ponownie wysłanie P60. Jeśli firma dysponuje wspomnianą kopią dokumentu, nie będzie to żaden problem. Niestety, obowiązek tworzenia kopii nie dotyczy formularzy P45. W ich przypadku należy więc zadbać o uważne przechowywanie oryginału.

Co jednak mogą zrobić osoby, które np. wróciły do Polski i potrzebują takich dokumentów. W tym przypadku sytuacja staje się nieco bardziej problematyczna. Nie wszyscy mają bowiem stały kontakt ze swoim poprzednim pracodawcą. Na szczęście istnieje wtedy rozwiązanie ratunkowe.

Mianowicie każda osoba, która była legalnie zatrudniona w Wielkiej Brytanii, może zwrócić się bezpośrednio do HMRC. Urząd ten powinien przechowywać kopie licznych dokumentów, w tym także formularzy P60. Dlatego istnieje szansa, że urząd zgodzi się na przekazanie takich informacji na stosowny wniosek.

Aby skontaktować się z HMRC, można wykorzystać specjalny formularz internetowy dla petentów. Jest on dostępny pod tym linkiem.

Dokument P60 w UK – Podsumowanie

Dokument P60 można śmiało określić mianem brytyjskiego dokumentu PIT. Podobieństwo jest w tym przypadku ewidentne. Dokument „P-siksti” 😉 również określa wysokość osiągniętych dochodów oraz zapłaconych podatków w ujęciu rocznym. To z kolei odróżnia go np. od payslips lub dokumentu P45. Oczywiście jako roczny wykaz dochodów dokument P60 ma ogromne znaczenie. Każda osoba zatrudniona w Wielkiej Brytanii powinna otrzymać raz w roku taki dokument od swojego pracodawcy. Po jego otrzymaniu warto od razu zweryfikować, czy zamieszczone w nim informacje są prawidłowe. Taka czujność pozwoli na ewentualne wprowadzenie korekt. Co ważne, pracodawca powinien przechowywać również kopie takiego dokumentu. Dzięki temu w razie np. zgubienia oryginału pracownik będzie mógł poprosić o dostarczenie mu kopii. Jeżeli jednak nie uda się tego zrobić, alternatywą może być bezpośredni kontakt z HMRC. Urzędnicy również powinni bowiem dysponować kopiami tego dokumentu.

Mamy nadzieję, że nasz artykuł okazał się pomocny. Jednocześnie przypominamy o możliwości skorzystania z oferty biura Lidertax. Nasze biuro to Twój polski księgowy w UK. Dlatego też zapraszamy wszystkich przedsiębiorców i osoby borykające się z problemami podatkowymi na bezpłatną konsultację.

Polski Księgowy w UK – Nasza strefa humoru