-->
Lidertax Blog

HMRC OGŁASZA ZMIANY WAŻNYCH TERMINÓW DOTYCZĄCYCH ROZLICZEŃ

Przedsiębiorcy nadal odczuwają i zapewne będą odczuwać skutki kryzysu COVID-19. Urząd HMRC obserwuje sytuację i stara się wychodzić naprzeciw przedsiębiorcom. Stąd pomysł na ZMIANY WAŻNYCH TERMINÓW dla przedsiębiorców.

Oczywiście urząd podatkowy HMRC obserwując niektóre praktyczne przeszkody, z jakimi borykają się firmy. W związku z wieloma różnymi priorytetami, które należy wziąć pod uwagę, i pomaga wydłużając szereg terminów składania wniosków i płatności, aby zmniejszyć obciążenie przedsiębiorstw.

Poniżej opisujemy zmiany, które zostały ogłoszone. Oczywiście będziemy ją aktualizować, gdy HMRC wyda nowe informacje w tym temacie.
Skontaktuj się z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące wypełnienia swoich zobowiązań:

Podatek dochodowy  / Samodzielne naliczanie podatku

Druga zaliczka na poczet podatku dochodowego za rok podatkowy 2019/2020.
Pierwotny Termin: 31/01/2020
Przedłużony termin: 31/01/2021
Jak złożyć wniosek?
Automatycznie, bez aplikacji

Podatek VAT w formie cyfrowej

Wymóg dotyczący składania deklaracji podatkowej VAT drogą cyfrową.
Pierwotny termin: 01/04/2020
Przedłużony termin: 01/04/2021
Jak złożyć wniosek?
Automatycznie, bez aplikacji.

Płatności VAT

Płatności VAT przypadają między 20 marca a 30 czerwca 2020.
Pierwotny termin: 20/032020 – 20/06/2020
Przedłużony termin: 31/03/202
Jak złożyć wniosek?
Automatycznie, bez aplikacji.

Inne terminy:

Płatności z tytułu podatku od osób prawnych na rzecz HMRC.
Pierwotny termin: różny
Przedłużony termin: do uzgodnienia z HMRC w ustaleniu terminu płatności.
Jak złożyć wniosek?
Aplikacja poprzez kontakt z infolinią HMRC Coronavirus (COVID-19): 0800 024 1222.

Wypełnianie dokumentów w Company House zostało opóźnione z powodu COVID-19

Pierwotny termin: przedłużenie o 3 miesiące.
Jak złożyć wniosek?
Aplikacja online za pośrednictwem strony internetowej Companies House.

PAYE/NICs & Payroll – zmiana ważnych terminów

Reformy pozapłacowe IR35 dla pracowników sektora prywatnego.
Pierwotny termin: 06/04/2020
Przedłużony termin: 06/04/2021
Jak złożyć wniosek?
Automatycznie, bez aplikacji.

Dodatek 4 Krótkoterminowy termin składania raportów wizytacji biznesowych

Pierwotny termin: 31/05/2020
Przedłużony termin: 31/07/2020
Jak złożyć wniosek?
Automatycznie, bez aplikacji.

Dodatek 7A/7B zmodyfikowany schemat kodów NIC

Pierwotny termin: 31/03/2020
Przedłużony termin: 31/05/2020
Jak złożyć wniosek?
Automatycznie, bez aplikacji.

Wniosek o nowy dodatek 8 – krótkoterminowa umowa biznesowa dotycząca wizytacji

Pierwotny termin: 06/04/2020
Przedłużony termin: do potwierdzenia
Jak złożyć wniosek?
Wniosek należy złożyć do HMRC.

Płatności podatków i składek na ubezpieczenie społeczne 

Pierwotny termin: 14-17 dni po zakończeniu miesiąca
Przedłużony termin: do uzgodnienia z HMRC w ustaleniu terminu płatności.
Jak złożyć wniosek?
Aplikacja poprzez kontakt z infolinią HMRC  0800 024 1222.

Podatek dochodowy od osób fizycznych/samodzielne naliczanie podatku:

Druga zaliczka na poczet podatku dochodowego za rok podatkowy 2019/20 przedłużona do 31 stycznia 2021 roku.

Podatek VAT w formie cyfrowej – zmiana ważnych terminów!
Wymóg cyfrowego złożenia deklaracji podatkowej VAT przedłużono do dnia 1 kwietnia 2021.

Płatności VAT
Płatności VAT należne między 20 marca a 30 czerwca 2020 przedłużono do 31 marca 2021.

PAYE / NIC i lista płac
Reformy pozapłacowe IR35 dla pracowników sektora prywatnego przedłużono do 6 kwietnia 2021.
Dodatek 4 Krótkoterminowy termin składania raportów wizytacji biznesowych przedłużono do 31 lipca 2020.
Dodatek 7A / 7B zmodyfikowany schemat NICs wizytacji biznesowych przedłużony do 31 maja 2020.
Płatności podatków i składek na ubezpieczenie społeczne – przedłużony termin do uzgodnienia z HMRC w ramach programu Time to Pay.

Inne terminy:
Zapłata podatku dochodowego od osób prawnych należnych HMRC – wydłużony termin do uzgodnienia z HMRC w ramach programu Time to Pay.
Składanie dokumentów w Companies House zostało opóźnione z powodu COVID-19 przedłużone o 3 miesiące.

Istnieje kilka zmian terminów, które nie zostały jeszcze ogłoszone. Ważnym aspektem jest ciągła obserwacja – Będziemy aktualizować tę stronę, abyś mógł używać jej jako źródła wsparcia w wypełnianiu swoich obowiązków i wszelkich zmian.