-->
VAT

Nowe wytyczne HMRC w zakresie odroczonych płatności VAT

W pierwszym i drugim kwartale 2020 roku na Wyspach pojawiły się pierwsze ograniczenia związane z pandemią koronawirusa. Wtedy też rząd ogłosił specjalny program wsparcia dla przedsiębiorców, którzy utracili część zysków na skutek panującej sytuacji epidemiologicznej. Jednym z elementów tego programu była możliwość skorzystania z odroczonej płatności VAT. Co jasne, wielu przedsiębiorców skorzystało z tej możliwości. Jakie są ich obecne zobowiązania? Oto najnowsze informacje przekazane przez HMRC.

W tym artykule znajdziesz odpowiedzi na pytania:

  1. Na jakich zasadach można odroczyć płatność podatku VAT?
  2. Co należy zrobić, aby skorygować złożone zeznanie podatkowe?
  3. Do kiedy trzeba zwrócić cały odroczony podatek VAT?

Na jakich zasadach można odroczyć płatność podatku VAT?

Praktycznie każdy brytyjski przedsiębiorca odczuł w jakiś sposób skutki pandemii. Niestety, liczne osoby stanęły wręcz przed widmem całkowitego bankructwa spowodowanego wyraźnym zmniejszeniem osiąganych zysków. Dlatego HMRC postanowiło wprowadzić specjalne ulgi dla firm dotyczące odroczenia terminu płatności podatku VAT.

Wspomniana wyżej ulga obowiązywała w okresie od 20 marca do 30 czerwca 2020 roku. Przedsiębiorca mógł wtedy nie płacić VAT-u pod warunkiem, że ureguluje swoje zobowiązania w późniejszym czasie. Ostateczny termin spłaty zaległego podatku wyznaczono na 31 marca 2021 roku.

Obecnie jednak HMRC zamierza wydłużyć ten termin aż do 31 marca 2022 roku. Niemniej z takiego przywileju będą mogli skorzystać jedynie przedsiębiorcy, którzy zgłoszą się do nowego schematu rozliczania zaległych zobowiązań. Można to zrobić poprzez internetowe konto HMRC z funkcją  płatności VAT.

Lidertax LTD Accountancy

Czy przedsiębiorcy mogą skorygować złożone zeznanie podatkowe?

Wprowadzone zmiany spowodowały spore zamieszanie w okresie rozliczeń podatkowych. Przez to część przedsiębiorców błędnie wypełniła składane deklaracje. Czy można w jakiś sposób skorygować takie pomyłki?

Na szczęście HMRC zezwala na wprowadzanie zmian do już złożonych deklaracji. Aby to zrobić, trzeba wypełnić formularz oznaczony jako VAT652 i wskazać w nim błędy wymagające korekty. Taki formularz należy później przesłać do zespołu zajmującego się wprowadzaniem poprawek do zeznań podatkowych (tzw. Vat Error Correction Team).

Dzięki temu urzędnicy HMRC będą mogli znacznie szybciej rozpatrzyć otrzymane pismo. W razie dodatkowych pytań warto skontaktować się ze specjalną infolinią HMRC – KLIK. Rozmowa z konsultantem pozwoli na rozwianie wszelkich wątpliwości dotyczących opisywanej procedury.

Do kiedy należy zwrócić zaległy podatek VAT?

Jak wiadomo, początkowo HMRC ustaliło termin zwrotu odroczonego podatku VAT na 31 marca 2021 roku. Jest to ostateczna data dla wszystkich przedsiębiorców, którzy chcą się rozliczyć według starego schematu. Oznacza to, że do tego dnia należy zwrócić VAT z uwzględnieniem ewentualnej korekty spowodowanej błędami w rozliczeniu.

Jeżeli jednak przedsiębiorca wyrazi chęć skorzystania z nowego schematu spłaty, termin spłaty zobowiązania ulegnie wydłużeniu. W tym przypadku odroczony podatek należy zwrócić do 31 marca 2022 roku. Co istotne, HMRC zezwala na uiszczenie tej należności w systemie ratalnym. Płatność ratami będzie dobrą alternatywą dla przedsiębiorców, którzy nie mogą sobie pozwolić na wysokie jednorazowe obciążenie budżetu.

Uwaga!

Osoby dokonujące korekty w złożonym zeznaniu podatkowym muszą pamiętać o jednej ważnej regule. Jeżeli korekta wynikała z zaniżenia wysokości podatku VAT, HMRC może zażądać uregulowania takiej niedopłaty do 31 marca 2021 roku. Ta zasada obejmuje podatki podwyższone jeszcze przed 30 stycznia 2021 roku. Co istotne, wymóg ten dotyczy nawet przedsiębiorców, którzy zamierzają skorzystać z nowego systemu płatności i rozłożyć odroczony VAT na raty. Dlatego w tej sprawie warto zadzwonić na infolinię HMRC, żeby dopytać o możliwość późniejszego spłacenia należnej kwoty.

Nowe wytyczne HMRC w zakresie odroczonych płatności VAT – Podsumowanie

Nowy schemat odroczenia płatności VAT jest korzystnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców. Dzięki niemu można uregulować taką należność w ratach, a dodatkowo termin spłaty wydłuża się o kolejny rok. Warto jednak pamiętać, że takiej możliwości nie mają przedsiębiorcy, którzy podali zaniżoną wysokość podatku VAT w złożonym zeznaniu. Jeżeli należny VAT został zwiększony przed 30 stycznia 2021 roku, nadwyżkę trzeba zapłacić do końca marca. Wszystkie późniejsze podwyżki można już uwzględnić w nowym schemacie płatności i spłacić je dopiero za rok.

Lidertax – Jedyne biuro księgowe, którego potrzebujesz!