-->
Lidertax Blog

Director’s Loan, czyli pożyczka dyrektorska w LTD – kompendium wiedzy

Pożyczka dyrektorska w LTD to temat bliski każdemu dyrektorowi i zmora wielu księgowych. Wszyscy dyrektorzy spółek LTD muszą dbać o zachowanie rozdzielności finansowej pomiędzy budżetem firmowym i prywatnym majątkiem. Transparentny przepływ gotówki ma duże znaczenie w razie ewentualnej kontroli ze strony HMRC. Niestety, praktyka pokazuje, że zachowanie takiego rozdziału nie zawsze jest proste. Jeżeli wydasz firmowe pieniądze na cele, które nie są bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością, będzie to tzw. Director Loan. Na jakich zasadach możesz korzystać pożyczek dyrektorskich? O czym musisz pamiętać, aby nie narazić siebie i swojej spółki na dodatkowe koszty?

Director’s loan – co to jest?

Kiedy słyszysz o pożyczce dyrektorskiej, na myśl mogą przychodzić Ci zwykłe kredyty udzielane przez różne instytucje finansowe. Jednak Director Loan to coś zupełnie innego. Tak naprawdę określenie „pożyczka” jest tutaj nieco na wyrost. Dlaczego?

Ponieważ mianem Director Loan można określić każdą kwotę z budżetu spółki, która nie została wydana na cel związany z prowadzoną działalnością. Czasami taki wydatek nie musi być nawet intencjonalny. Załóżmy choćby, że przez pomyłkę zapłacisz za swoje prywatne zakupy firmową kartą. To wystarczy, aby wydana suma została określona jako pożyczka dyrektorska.

Toteż takie zobowiązanie nie wymaga składania żadnych wniosków ani innych formalności. Każdy prywatny wydatek opłacony z firmowego budżetu zostanie uznany za Director Loan. Dlatego tak istotne jest to, aby uważnie monitorować swoje płatności. Dzięki temu unikniesz problemu spowodowanego przypadkowym „zaciągnięciem” firmowej pożyczki.

Pożyczka dyrektorska w LTD – czy HMRC to monitoruje?

Oczywiście, że tak! Monitorują i kontrolują szczególnie w przypadku firm, które przekraczają ustalone prawem normy. Warto o tym pamiętać ponieważ HMRC w razie ewentualnej kontroli może sprawdzić przepływ gotówki pomiędzy Tobą i Twoją spółką. Jako dyrektor LTD masz prawo do pobierania firmowych pieniędzy w formie dywidend oraz wynagrodzenia. Jednak wszystkie wydatki niepodlegające pod te kategorie będą już stanowić Director Loan.

Pamiętaj, że jeśli jako dyrektor regularnie przekraczasz limit pożyczek HMRC podczas kontroli może zdecydować, że te środki nie są pożyczką a wynagrodzeniem. W konsekwencji naliczą Tobie od tej kwoty wszelkie należne podatki oraz ubezpieczenie społeczne. Warto bardo dokładnie monitorować ten aspekt w spółce i starać się nie przekraczać progu 10 000 GBP.

Likwidacja firmy LTD a pożyczka dyrektorska

Na pierwszy rzut oka brzmi paradoksalnie prawda? Jednak musisz być świadomy, że jeśli pożyczysz zbyt dużo środków z firmy może mieć to znaczący wpływ na płynność jej działania. W konsekwencji nieodpowiedzialnego działania w firmie może nie być wystarczająco dużo środków na spłatę wierzycieli. Dalszym skutkiem może być likwidacja firmy. Natomiast dyrektor, który tak lekkomyślnie postępował może mieć problemy. Ponieważ likwidator może rozpocząć kroki prawnie w celu odzyskania długów. 

Na jakich zasadach możesz korzystać z director’s loan?

Oczywiście sama pożyczka dyrektorska w żaden sposób na narusza przepisów. Każdy dyrektor LTD może zatem korzystać z dostępnego kapitału. Z drugiej strony takie zobowiązanie nakłada na Ciebie pewne obowiązki, których musisz dopilnować.

Oprocentowanie pożyczki dyrektorskiej w spółce LTD

Pierwszym i zarazem najważniejszym aspektem jest konieczność spłaty swojego zobowiązania. Polega ona po prostu na zwrocie określonej sumy do firmowego budżetu. Tutaj jednak pojawia się pewien haczyk. Dotyczy on obowiązującej stopy procentowej, która wynosi 2%. Jej obecność wpływa na dodatkowe oprocentowanie wszelkich pożyczek oraz zobowiązań finansowych. Jeśli więc wydasz firmowe środki w formie Director Loan, będziesz musiał zwrócić pożyczkę z uwzględnieniem wspomnianego oprocentowania.

W przeciwnym wypadku organy kontroli mogą uznać taką transakcję finansową za benefits in kind. Tym mianem HMRC określa wszystkie korzyści, które właściciel spółki uzyskuje z tytułu prowadzonej działalności. Zła wiadomość jest taka, że wszystkie korzyści typu benefit in kind podlegają dodatkowemu oskładkowaniu. Tym samym mogą one wiązać się ze sporym wzrostem należności podatkowych.

Pożyczka dyrektorska – o czym musisz pamiętać?

Zwrot pobranej pożyczki dyrektorskiej oraz uwzględnienie obowiązujących stóp procentowych przy spłacie zobowiązania to dwa ważne czynniki. Jednak poza nimi warto mieć na uwadze także kilka innych kwestii.

Jednym z nich jest limit dotyczący wysokości Director Loan. Aktualnie wynosi on 10 tysięcy funtów. Co prawda, możesz pobrać z budżetu swojej firmy jeszcze wyższą kwotę. Jednak wtedy taka pożyczka zostanie już uznana za benefits in kind. Tym samym HMRC może nałożyć na Ciebie dodatkowe składki. Jeżeli więc musisz skorzystać z firmowych pieniędzy, postaraj się utrzymać limit 10 tysięcy funtów.

Pożyczka dyrektorska w LTD a czas jej spłaty

Kolejny ważny aspekt dotyczy spłaty zobowiązania. Zaciągniętą pożyczkę dyrektorską najlepiej jest spłacić w ciągu 9 miesięcy od końca roku rachunkowego. Jeśli nie zdążysz tego zrobić, Twoja spółka będzie zobligowana do wykazania pożyczki na swoim zeznaniu podatkowym. Nie jest to opłacalne, gdyż HMRC nalicza podatek w wysokości 32.5% od zaciągniętych Director Loan. Tylko wcześniejsza spłata tej należności może uchronić Twoją firmę przed koniecznością opłacenia takiego podatku. Director’s-loans u źródła – szczegóły znajdziesz TU.

Co się dzieje kiedy pożyczasz prywatne pieniądze do swojej spółki?

Niczym nadzwyczajnym jest sytuacja, że ty jako dyrektor pożyczasz prywatne środki finansowe na rzecz rozwoju Twoje nowej spółki. W takiej sytuacji warto zwrócić uwagę na kilka spraw.

Director’s loan – podsumowanie

Majątek dyrektora spółki LTD oraz kapitał samej spółki muszą być od siebie oddzielone. Jeśli więc skorzystasz z firmowych pieniędzy w prywatnym celu, wydana kwota zostanie uznana za Director Loan. Wówczas Twoim obowiązkiem będzie spłata takiego zobowiązania. Jeżeli uregulujesz ją w ciągu 9 miesięcy, nie będziesz musiał wykazywać pożyczki na zeznaniu podatkowym. Co więcej, pożyczka dyrektorska nie powinna przekraczać kwoty 10 tysięcy funtów. W przeciwnym razie HMRC może uznać, że taka pożyczka stanowiła dla Ciebie rodzaj benefits in kind. Musisz więc zachować dużą ostrożność podczas operowania firmowymi środkami.

Photo by Eduardo Soares on Unsplash