-->
Lidertax Blog

SME Brexit Support Fund – dofinansowanie dla przedsiębiorców w UK

Brexit daje się we znaki wielu przedsiębiorcom to fakt niezaprzeczalny! Rządzący zauważają to i starają się „jakość ich wspierać”. Dlatego też powstał fundusz „poBrexitowy” dla małych i średnich przedsiębiorców. Rząd przeznaczył na dosfinansowanie dla przedsiębiorców 20 mln funtów. Sprawdź, ile można dostać oraz czy Twoja firma się kwalifikuje.

Jakie rodzaje dofinansowań dla przedsiębiorców w UK są dostępne?

Masz do dyspozycji dwa rodzaje dofinansowania tj. na szkolenia oraz na profesjonalne doradztwo.

Szkolenia:

Dotację na szkolenia – możesz ją wykorzystać na prowadzenie szkoleń w zakresie:

  • Jak wypełniać zgłoszenia celne
  • Jak zarządzać procesami celnymi i korzystać z oprogramowania i systemów celnych
  • Specyficzne aspekty związane z importem i eksportem, w tym VAT, akcyza i reguły pochodzenia

Dotacja na profesjonalne doradztwo:

Dotacje możesz wykorzystać do uzyskania profesjonalnej porady, aby Twoja firma mogła spełnić wymagania dotyczące ceł, podatku akcyzowego, podatku VAT od importu lub deklaracji bezpieczeństwa i ochrony.

Na jaką wysokość dofinansowania możesz liczyć?

Możesz ubiegać się o łączną kwotę do 2000 funtów w ramach dwóch rodzajów dotacji jakie są dostępne.

Dofinansowanie dla przedsiębiorców w UK – kto może aplikwoać?

Aby ubiegać się o wsparcie w ramach dofinansowania Twoja organizacja musi spełniać następujące kryteria:

Dotacje są dostępne dla przedsiębiorstw w określonych granicach. Progi są następujące:

  • Roczny obrót nie może przekraczać 100 milionów GBP
  • Nie możesz zatrudniać więcej niż 500 pracowników

Firma, którą prowadzisz musi być importerem lub eksporterem towarów między Wielką Brytanią a krajami UE lub przemieszczać towary między Wielką Brytanią a Irlandią Północną i / albo wypełnia wewnętrzne zgłoszenia celne albo zamierza wypełnić wewnętrzne zgłoszenia celne.

Pamiętaj, że handlowcy usługami nie kwalifikują się do skorzystania z tego dofinansowania.

Twoja firma musi mieć siedzibę w Wielkiej Brytanii przez co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie lub posiadać status upoważnionego podmiotu gospodarczego, zgodnie z normami Komisji Europejskiej.

Jednym z warunków jest to, że Twoja firma musi mieć stałą siedzibę lub oddział w Wielkiej Brytanii, zarówno w momencie składania wniosku, jak i wypłaty dofinansowania. Nie wyklucza to organizacji mających siedzibę w Wielkiej Brytanii, ale działających za granicą, o ile mogą wykazać, że zagraniczna działalność operacyjna wspiera zgłoszenia celne dla Wielkiej Brytanii.

Kolejnym warunkiem jest „dobra opinia” w HMRC. Aby móc starać się o dofinansowanie nie możesz zalegać z podatkami, opłatami celnymi etc. – szczegóły – TU.

Ty jako wnioskodawca musisz wyrażasz zgodę na współpracę z HMRC i po wypłacie grantu/ów. W celu przekazania danych z osiągniętych efektów.

A co, jeśli już poniosłem koszty na zakup szkoleń lub doradców?

Ewentualne otrzymane dofinansowanie może pokryć koszty na szkolenia oraz ewentualne usługi doradcze za które już zapłaciłeś. Warunkiem jest to, aby zostały poniesione po 11.02.2021.

Lidertax LTD Accountancy