-->
Lidertax Blog

W jaki sposób dotacja Green Homes Grant wpływa na zobowiązania podatkowe?

Rządy europejskich państw już od dawna inwestują w rozwój nowoczesnych i zarazem bardziej ekologicznych technologii. Takie inicjatywy pojawiają się również w Wielkiej Brytanii, czego idealnym przykładem jest dotacja określana jako Green Homes Grant. Ma ona na celu wspieranie obywateli, którzy zamierzają wprowadzić ekologiczne modyfikacji do posiadanej nieruchomości. Zainteresowanie projektem jest bardzo duże, przez co wiele osób zadaje sobie pytania dotyczące wpływu tej dotacji na zobowiązania podatkowe. W tym artykule postaramy się dokładnie opisać to zagadnienie.

Jakie są zasady dotacji Green Homes Grant?

Na początku warto pokrótce przedstawić najważniejsze założenia opisywanego projektu. Dotacja Green Homes Grant jest przyznawana od września 2020 roku w formie specjalnego vouchera. Uzyskany bon można wykorzystać w celu sfinansowania zakupu oraz montażu tzw. ulepszeń energooszczędnych. Tym mianem określa się urządzenia lub technologie umożliwiające ograniczenie zużywanej energii elektrycznej oraz zmniejszenie emisji dwutlenku węgla.

Pomysłodawcy tego przedsięwzięcia ustalili, że maksymalna wysokość dotacji Green Homes Grant może wynieść 5 tysięcy funtów. Jednak nie jest to stała kwota. Dotacja ma bowiem w założeniu pokryć 2/3 kosztów związanych z przeprowadzaną inwestycją. Nieco inne zasady dotyczą wsparcia przyznawanego osobom pobierającym zasiłki. Tutaj rządowa dotacja może pokryć nawet 100% wydatków, a maksymalna wartość vouchera zostanie wówczas zwiększona do 10 tysięcy funtów.

Kto może skorzystać z takiej inicjatywy? Przede wszystkim będą to:

  • właściciele domów jednorodzinnych;
  • właściciele nieruchomości przeznaczonych na wynajem.
Lidertax LTD Accountancy

W jaki sposób dotacja wpływa na zobowiązania podatkowe?

Co prawda, dotacja Green Homes Grant jest inicjatywą rządową. Mimo to podlega ona opodatkowaniu na zasadach typowych dla dotacji i innych form wsparcia finansowego. Jak więc należy to rozumieć?

Zasadniczo przepisy podatkowe obowiązujące w Wielkiej Brytanii przewidują dwojaki sposób kwalifikowania dotacji. Pierwszy z nich zakłada, że takie środki należy traktować jako dochód.  Urzędnicy stosują ten przepis w momencie, gdy właściciel nieruchomości wykorzysta dotację np. do pokrycia bieżących kosztów eksploatacyjnych. W przypadku nieruchomości będą to między innymi koszty napraw oraz remontów. Natomiast drugi sposób rozliczania dotyczy tzw. dotacji kapitałowych. W tym przypadku środki muszą zostać przeznaczone na zakup wyposażenia lub montaż nowocześniejszych instalacji.

Określenie charakteru dotacji jest niezwykle ważne z punktu widzenia podatkowego. Dlaczego? Ponieważ od tego zależy sposób rozliczania uzyskanych środków. Dotacje uznane za dochód będą podlegać standardowemu opodatkowaniu. Natomiast dotacje kapitałowe obniżają wysokość odliczenia podatkowego, które przysługuje osobom inwestującym w prace modernizacyjne.

Czym różnią się dotacje kapitałowe od dochodowych?

Niestety, powyższe zapisy nie zawsze są jednoznaczne. Warto bowiem podkreślić, że HMRC może inaczej interpretować charakter określonych wydatków związanych z nieruchomością.

Ogólna zasada wydaje się prosta. Dotacja kapitałowa obowiązuje w przypadku inwestycji, które zwiększają funkcjonalność wyposażenia lub poprawiają ekologię gospodarstwa domowego. Świetnym tego przykładem może być choćby zakup nowego kotła zasilanego bardziej ekologicznym paliwem. Tutaj jednak pojawia się haczyk. Jeżeli bowiem zakupiony kocioł będzie jedynie nowszą wersją posiadanego urządzenia, nie będzie to już inwestycja kapitałowa.

Dlatego kluczowe znaczenie będzie mieć możliwość udowodnienia tego, że wprowadzane zmiany stanowią faktyczną modernizację nieruchomości. W przeciwnym razie HMRC uzna przelane środki za dotację o charakterze dochodowym. To wszystko powoduje, iż dobre zaplanowanie inwestycji będzie tutaj kluczem do prawidłowego rozliczenia.

Podsumowanie – Green Homes Grant

Dotacja Green Homes Grant zapewnia częściową refundację kosztów związanych z instalacją energooszczędnych rozwiązań w posiadanej nieruchomości. Z takich środków mogą skorzystać posiadacze prywatnych domów jednorodzinnychoraz parkowych. Warto jednak pamiętać, że sposób zagospodarowania uzyskanej dotacji będzie decydować o metodzie jej rozliczenia.

Kto pyta ten dostaje odpowiedzi!

Photo by Science in HD on Unsplash