-->
Lidertax Blog

Zmiany w ubezpieczeniu społecznym National Insurance. Co trzeba o nich wiedzieć i ile będą kosztować?

polska księgowa chatham

Pandemia koronawirusa sprowokowała ogólnokrajową debatę dotyczącą funkcjonowania systemu brytyjskich ubezpieczeń społecznych National Insurance. Wzrost obłożenia szpitali był bowiem znaczącym obciążeniem dla całego NHS. Z tego względu rząd podjął decyzję o wprowadzaniu zmian w systemie pobierania wspomnianych składek. Niestety, opisane zmiany będą prowadzić w głównej mierze do wzrostu składek NI. Jednak jakie dokładnie będą to koszty i kto będzie musiał je pokryć? Zapraszamy do przeczytania poniższego artykułu.

W tym artykule znajdziesz odpowiedzi na pytania:

  1. Jakie zmiany dotyczące składek NI zostaną wprowadzone w życie?
  2. Kogo obejmą wyższe składki NI?
  3. Jakie zmiany dotkną dyrektorów spółek LTD oraz samozatrudnionych?
  4. Czy rząd wprowadzi także zmiany w zakresie istniejących ulg podatkowych?

Jak będą wyglądać zmiany w ubezpieczeniu społecznym dotyczące składek NI?

Pierwsze zmiany dotyczące składek NI zaczęły obowiązywać już od kwietnia bieżącego roku. Na ten miesiąc zaplanowana była pierwsza podwyżka pobieranych składek. W tej fazie wyniesie ona dokładnie 1,25% w stosunku do wcześniejszych należności.

Warto jednak pamiętać, że jest to dopiero pierwsza faza zaplanowanych zmian. Druga faza nastąpi już w lipcu bieżącego roku. Na szczęście ona będzie już korzystna dla podatników, ponieważ wtedy wzrośnie próg naliczania dotyczący składek NI. Dzięki temu niektóre osoby będą mogły uzyskać zwolnienie z obowiązku ich opłacania. Jedynym problemem może być moment wprowadzenia tej zmiany, gdyż lipiec stanowi w zasadzie środek roku podatkowego. Z tego względu podatnicy będą musieli zadbać o poprawność składanych rozliczeń podatkowych!

Zmiany w ubezpieczeniu społecznym – kto będzie musiał płacić wyższe składki NI?

Jedną z najważniejszych cech wprowadzanych zmian jest ich uniwersalny charakter. Tym samym opisana podwyżka składek NI nie obejmie tylko niektórych pracowników. Wręcz przeciwnie! Taki wzrost spowoduje bowiem podwyższenie składek płaconych przez: pracodawców, pracowników oraz osoby samozatrudnione!

Warto więc pokrótce opisać wszystkie zmiany. Pierwszą z nich jest składka na ubezpieczenie NI klasy 1 dla pracodawców. Od 6 kwietnia 2022 roku wzrasta ona z poziomu 13,8% do poziomu 15,05%. W jej przypadku kwota wolna od naliczania składek NI (National Insurance) wynosi 757 funtów miesięcznie.

Istotne zmiany dotyczą także składki NI klasy 1 dla pracowników. Ona wzrosła z poziomu 12% do poziomu 13,5%. Co więcej, dodatkowa składka naliczana przy wyższym progu dochodowym także została podniesiona. Ona wzrosła z 2% do 3,5%.

Co ważne, podniesienie składek w żaden sposób nie odbiło się na górnej i dolnej granicy zarobków. Te pozostały bowiem na poziomie z ubiegłego roku.

Podsumowując:

  • wszystkie osoby zarabiające ponad 9880 funtów rocznie zapłacą dodatkowe 1,25% składki od kwietnia 2022 roku;
  • natomiast w lipcu dolny próg podatkowy NI dla pracowników wzrośnie do poziomu 12 570 funtów.

Wprowadzone zmiany będą więc korzystne dla osób zarabiających np. 20 tysięcy funtów rocznie. Natomiast od progu zarobków wynoszącego 50 tysięcy funtów wprowadzone zmiany będą oznaczać wzrost składki NI.

Dodatkowe zmiany dotyczące osób zatrudnionych oraz dyrektorów LTD

Opisane wyżej zmiany w zakresie składek na poczet NI mają więc zarówno swoje dobre (zwiększenie progu od jakiego są naliczane składki), jak i złe strony (podniesienie wymiaru składek NI). Niestety, zapowiadany termin zwiększenia progu może rodzić pewne problemy. Będą one dotyczyć między innymi dyrektorów spółek LTD.

W ich przypadku zmiana progu naliczania nastąpi w lipcu. Przez to nie będzie ona obejmować całego roku kalendarzowego. Jak więc wpłynie to na uzyskiwane dochody? Na podstawie obecnych wyliczeń można założyć, iż najniższy próg dla dyrektorów LTD wyniesie 11 908 funtów rocznie. Ponadto nie będzie on już wzrastać w czasie roku kalendarzowego!

Jeżeli zaś chodzi o samozatrudnionych, tutaj także trzeba wspomnieć o ważnej zmianie. Od 6 kwietnia wymiar składki NI klasy 2 został obniżony do zeraDotyczy to jednak tylko osób osiągających dochody pomiędzy 6725-11908 funtów w skali roku.

Czy rząd planuje także zmiany w ulgach podatkowych?

Na zakończenie warto również wspomnieć o kilku pobocznych zmianach. 

Pierwsza z nich dotyczy Employment Allowance – ulgi dla małych przedsiębiorstw, będących pracodawcami, odprowadzajacymi składki na ubezpieczenie NI klasy 1 dla pracodawców

Ma on wzrosnąć z 4 do 5 tysięcy funtów. Być może nie jest to duża zmiana, ale w świetle nowych przepisów warto wykorzystać każdy korzystny zapis.

Ciekawie wyglądają także zapowiedzi rządu dotyczące innych podatków. Przykładowo, ogólna stawka podatkowa (basic tax rate) ma zostać obniżona o 1% (z 20 na 19%). Ma to nastąpić do końca kadencji obecnego parlamentu. Ponadto rząd zapowiedział i zrealizował (23/03/2022) również obniżkę obowiązującej opłaty paliwowej. Dzięki tej zmianie ceny paliwa mogą spaść o około 5 pensów w przeliczeniu na litr.

Zmiany w ubezpieczeniu społecznym – podsumowanie

Ogłoszone zmiany w zakresie pobierania składki NI mają swoje dobre oraz złe strony. Po stronie wad należy oczywiście zapisać wzrost takiej składki o 1,25%. Co gorsza, dotknie on praktycznie wszystkich, czyli: pracodawców, pracowników i samozatrudnionych. Natomiast dobrą informacją będzie podniesienie progu dochodowego dotyczącego składki NI dla pracownikow. Od lipca 2022 roku wyniesie on 12 570 funtów. Niestety, tutaj problemem może być fakt, że taka zmiana będzie wprowadzona praktycznie w samym środku roku podatkowego! Dlatego biuro księgowe Lidertax zachęca przedsiębiorców do skonsultowania nadchodzących zmian z naszymi pracownikami. Nasze biuro zapewni kompleksowe wsparcie w interpretacji przepisów oraz pomoc w przygotowaniu się do zaplanowanych zmian. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z Lidertax!

Strefa naszego humoru 😉

polski księgowy Londyn