-->
Biznes Lidertax Blog

Skilled Worker Sponsor Licence – czym jest i jak ją uzyskać?

Skilled Worker Sponsor Licence

Na blogu Lidertax już wielokrotnie pisaliśmy o tym, że Brexit bardzo mocno skomplikował procedurę zatrudniania pracowników np. z krajów UE. Przez długie lata brytyjskie firmy nie miały z tym problemu i mogły swobodnie korzystać z usług takich specjalistów. Jednak teraz wszyscy przedsiębiorcy na Wyspach muszą przystosować się do nowych regulacji. Te z kolei zaostrzyły wymagania stawiane pracodawcom, którzy chcieliby zatrudnić pracownika lub pracowników z innego kraju. Jednym z podstawowych wymogów jest konieczność uzyskania tzw. licencji sponsora. Ten dokument jest wydawany w różnych wersjach. Dlatego w tym tekście omówimy jedną z nich, a konkretniej – Skilled Worker Sponsor Licence. Zapraszamy do zapoznania się z treścią naszego artykułu.

W tym artykule znajdziesz odpowiedzi na pytania:

  1. Skilled Worker Sponsor Licence – co to dokładnie jest?
  2. Dlaczego Skilled Worker Sponsor Licence różni się od innych dokumentów?
  3. Jakie wymagania są stawiane zagranicznym pracownikom, którzy chcą pracować w UK?
  4. Skilled Worker Sponsor Licence – jakie wymagania musi spełnić pracodawca?
  5. Co musi zrobić firma, aby uzyskać Skilled Worker Sponsor Licence?
  6. Postępowanie po uzyskaniu licencji – o czym muszą pamiętać brytyjskie firmy?

Skilled Worker Sponsor Licence – co to jest?

Wprowadzenie Sponsor Licence stało się jednym z najważniejszych tematów związanych z transformacją brytyjskiego rynku pracy po Brexicie. Choć dokument ten istniał już wcześniej, nowe regulacje prawne znacząco zwiększyły jego znaczenie. Sponsor Licence stał się dokumentem niezbędnym do zatrudnienia pracownika spoza UK.

Co istotne, dokument ten nie jest wydawany ot tak. Istnieją bowiem określone wymogi związane z tym dokumentem, które muszą spełnić zarówno pracodawcy, jak i sami pracownicy. Jeżeli chodzi o wymagania stawiane pracownikom, one zależą między innymi od typu dokumentu.

Właśnie dlatego brytyjskie organy administracyjne wprowadziły tzw. Skilled Worker Sponsor Licence. Jak sama nazwa wskazuje, dokument ten jest przeznaczony dla skilled worker, czyli pracownika mającego określone kwalifikacje. Innymi słowy, taka licencja jest zarezerwowana tylko dla osób dysponujących szczególnymi i wartościowymi umiejętnościami/kwalifikacjami. To właśnie takie kompetencje stają się tutaj głównym uzasadnieniem i zarazem argumentem przemawiającym za zatrudnieniem danej osoby.

Jak Skilled Worker Sponsor Licence różni się od innych dokumentów?

Najważniejsza różnica została już zasugerowana w poprzednim akapicie. Polega ona na tym, że takiego dokumentu nie może uzyskać pierwsza lepsza osoba. Dlatego pracodawca ubiegający się o taką licencję musi dokładnie uzasadnić konieczność zatrudnienia danego pracownika.

Oczywiście takie uzasadnienie będzie w ogromnym stopniu zależeć od indywidualnych okoliczności oraz specyfiki danej branży. Przykładowo, firmy z sektora IT mogą stwierdzić, że dany pracownik dysponuje znajomością rzadkiego języka programowania. Z kolei dla firm z sektora budowlanego takim argumentem może być np. umiejętność obsługi nietypowych maszyn. Nie można więc kierować się tutaj ogólnymi hasłami. Konkretne zapotrzebowanie i możliwość jego uzasadnienia zwiększy szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku.

Generalna zasada jest w tym przypadku bardzo prosta. Każdy Skilled Worker powinien mieć unikalne oraz wartościowe kompetencje, których nie da się zastąpić innymi walorami. Pracodawca musi również wykazać, że na krajowym rynku pracy możliwości zatrudnienia akurat takich specjalistów są mocno ograniczone.

Job suitability requirements – co to jest?

Wydanie Skilled Worker Sponsor Licence ma charakter decyzji administracyjnej. Oznacza to, że finalną decyzję o jej wydaniu podejmują urzędnicy. Dlatego to od nich zależy również sama ocena zasadności złożonego wniosku. Aby mieć pewność, że zatrudnienie obcokrajowca jest konieczne, urzędnicy informują o tzw. job suitability requirements. Są to po prostu wymagania stawiane kandydatom do podjęcia pracy w UK.

Takie wymagania dotyczą przede wszystkim opisanych wyżej umiejętności o wyjątkowym charakterze. Innymi słowy, pracownik musi wykazać, że posiada on określone kompetencje o dużym znaczeniu dla pracodawcy. Co jasne, urzędnicy dokonają oceny takich kompetencji. Jeżeli rzeczywiście będą one unikalne i cenne dla pracodawcy, pracownik powinien otrzymać zezwolenie na podjęcie pracy.

Co istotne, wymaganiem stawianym przed wszystkimi kandydatami jest znajomość języka angielskiego. Zatrudniany pracownik musi płynnie posługiwać się tym językiem. Warto zatem pamiętać o tym, że bariera językowa jest w tym przypadku poważną przeszkodą.

Skilled Worker Sponsor Licence – wymogi stawiane pracodawcom

Wiadomo już, że procedura wydawania zezwolenia na pracę w UK wymaga, aby zagraniczny pracownik spełnił określone kryteria. Jednak bardzo podobny wymóg pojawia się w odniesieniu do pracodawców. Aby móc zatrudnić pracownika spoza UK, firma musi spełnić pewne wymagania. Czego one dokładnie dotyczą?

Przede wszystkim są one związane z szeroko rozumianą ofertą pracy i rzeczywistą potrzebą zatrudnienia. Firma musi więc udowodnić między innymi, że oferowany etat nie jest fikcyjny. Ponadto w wielu przypadkach trzeba wykazać, dlaczego zatrudnienie zagranicznego pracownika stanowi najlepsze rozwiązanie dla firmy.

Jednocześnie należy mieć świadomość tego, że uzyskanie licencji sponsorskiej może wiązać się z dodatkowymi kontrolami ze strony organów administracyjnych. Takie kontrole mają na celu weryfikację sytuacji danego przedsiębiorstwa. Wnioski płynące z przeprowadzonej kontroli mogą mieć ogromne znaczenie przy podejmowaniu ostatecznej decyzji dotyczącej wydania licencji.

Jak uzyskać Skilled Worker Sponsor Licence?

Jeżeli działalność firmy przebiega zgodnie z obowiązującym prawem, a zatrudnianie danej osoby wynika z aktualnych i rzeczywistych potrzeb przedsiębiorstwa, należy złożyć wniosek o wydanie licencji. To właśnie w momencie złożenia tego wniosku oficjalnie rozpoczyna się cała procedura wydawania licencji sponsorskiej.

Wypełniony wniosek to jednak nie wszystko. W zależności od profilu działalności firma musi również przedstawić szereg dokumentów wymaganych przez Home Office. Ich wykaz nie jest jednak identyczny. Przez to poszczególne firmy mogą zostać poproszone o dostarczenie innych dokumentów. Wszelkie informacje na ten temat można znaleźć bezpośrednio na stronie rządowej. Każdy pracodawca powinien więc dokładnie zapoznać się z tymi informacjami.

Ostatnim krokiem będzie uiszczenie opłaty za wydanie licencji. Jej wysokość może różnić się w zależności od wielkości firmy. Małe przedsiębiorstwa muszą uiścić ulgową opłatę w wysokości 536 funtów. Co istotne, identyczna opłata obejmuje np. organizacje charytatywne zatrudniające zagranicznych pracowników. Natomiast wszystkie pozostałe firmy są już objęte standardową opłatą, której wysokość to 1476 funtów.

Co więcej, każda firma może również zapłacić dodatkowe 500 funtów za priorytetowy tryb rozpatrzenia złożonego wniosku. Status priorytetowy zmniejsza czas oczekiwania na decyzję z kilku tygodni do maksymalnie 10 dni roboczych. Takie rozwiązanie jest więc zalecane w przypadku firm, którym bardzo zależy na szybkim zatrudnieniu pracownika zagranicznego.

O czym muszą pamiętać firmy, które otrzymają licencję?

Samo wydanie licencji sponsorskiej oznacza, że organy administracyjne wydają zgodę na zatrudnienie zagranicznego pracownika. Warto jednak pamiętać o kilku ważnych kwestiach. Po pierwszej, zazwyczaj taka licencja ma swoją ważność, która wynosi 4 lata. Toteż po ich upływie należy ubiegać się o przedłużenie licencji, jeśli pracownik nadal jest potrzebny.

Po drugie, już w momencie złożenia wniosku o licencję sponsorską, firma bierze na siebie obowiązki dotyczące składania raportów. Przedsiębiorstwo musi więc regularnie przesyłać do Home Office raporty dotyczące przebiegu zatrudnienia ściągniętego pracownika. Częścią tych raportów powinny być także aktualne zestawienia finansowe.

Po trzecie, Home Office będzie na bieżąco monitorować działalność firmy, która uzyska opisywaną licencję. Jeżeli więc pewne nieprawidłowości przykują uwagę urzędników, firma zostanie wezwana do ich poprawy. W przypadku braku reakcji urzędnicy mogą nawet cofnąć wydaną licencję, co spowoduje bardzo poważne problemy. Tym samym pracodawcy muszą mieć świadomość tego, że uzyskanie licencji oznacza stały kontakt z Home Office.

Skilled Worker Sponsor Licence – podsumowanie

Zapotrzebowanie na wysokiej klasy specjalistów jest widoczne w wielu różnych branżach. Przez lata nie było ono problemem dla brytyjskich firm, które korzystały ze swobodnej polityki unijnej dotyczącej zatrudnienia. Jednak Brexit zmienił tę sytuację i teraz firmy muszą się postarać o to, aby zatrudnić zagranicznego pracownika. Podstawowym aspektem związanym z tym zagadnieniem jest obecnie uzyskanie odpowiedniej licencji sponsorskiej.

Zazwyczaj będzie to Skilled Worker Sponsor Licence, czyli licencja wydawana pracownikom o określonych oraz cennych kwalifikacjach. Aby ją otrzymać, firma oraz sam pracownik muszą spełnić szereg wymogów. Jeżeli zostaną one spełnione, firma powinna złożyć formalny wniosek o wydanie opisywanej licencji. Po jego złożeniu Home Office zapozna się ze zgłoszonym przypadkiem oraz przeanalizuje aktualną sytuację i działalność firmy. Na tej podstawie urzędnicy podejmą decyzję o wydaniu lub odmowie wydania licencji. Sama licencja jest zazwyczaj wydawana na okres 4 lat i może zostać cofnięta w razie naruszeń prawa. Dlatego firmy muszą pamiętać o tym, że uzyskanie licencji nie oznacza późniejszego zwolnienia ze wszystkich obowiązków.

Jednocześnie przypominamy o tym, że biuro Lidertax jako polski księgowy w UK świadczy kompleksowe usługi w zakresie doradztwa biznesowego. Jednym z obszarów naszej działalności jest właśnie szeroko rozumiane wsparcie przy zatrudnianiu zagranicznych pracowników. Ściśle współpracujemy prawnikami imigracyjnymi, którzy będą pomocni w każdym nawet tym najbardziej skomplikowanym przypadku.