-->
Lidertax Blog

HMRC wyjaśnia zasady dotyczące nakładania kar za opóźnione rozliczenia podatkowe

Już jakiś czas temu brytyjskie organy podatkowe ogłosiły wprowadzenie nowego systemu rozliczeń finansowych. Oczywiście każda zmiana w tym zakresie sprawia, że przedsiębiorcy i inni płatnicy muszą dostosować się do nowych regulacji. To z kolei komplikuje całą procedurę, przez co niektóre osoby mogą spóźnić się z opłaceniem swoich należności. Na szczęście niedawno ukazał się nowy komunikat ze strony HMRC. Urząd poinformował w nim o swojej nowej polityce dotyczącej kar za opóźnienie w płatnościach. Czego więc należy się spodziewać?

Na czym polegają zmiany wprowadzone przez HMRC?

Zmiany wprowadzone przez HMRC będą dotyczyć nowego systemu naliczania kar za opóźnienie w rozliczeniach podatkowych. W pierwszej kolejności system ten zostanie zastosowany za spóźnione rozliczenie VAT i pojawi się już w kwietniu 2022 roku. Jednak w późniejszym terminie zostanie on rozciągnięty na rozliczenia Self Assessment a także na inne podatki.

Celem takiej reformy jest między innymi zmiana w sposobie naliczania kar za spóźnione rozliczenie. Nowe przepisy zakładają, że podatnik może spóźnić się maksymalnie 15 dni z opłaceniem danej należności. Przy takim opóźnieniu HMRC nie naliczy dodatkowych kar. Natomiast przekroczenie tego terminu będzie już wiązać się z takimi opłatami.

Po upływie 15 dni od wskazanego terminu zapłaty HMRC zwiększy sumę należnego podatku o 2%. Kolejne 2% zostaną doliczone, jeżeli podatnik nie ureguluje należności w ciągu 30 dni od daty płatności.

W jaki sposób HMRC podejdzie do egzekwowania nowych przepisów?

Wprowadzenie nowych regulacji podatkowych zawsze wiąże się z kilkoma problemami. Dobra wiadomość jest taka, że HMRC ma dać płatnikom czas na przystosowanie się do nowego systemu. Pod tym względem najważniejszym ułatwieniem będzie możliwość uchylenia początkowej kary w wysokości 2% od sumy podatku. 

Kiedy i na jakich zasadach HMRC może zawiesić taką karę?

Podstawowym warunkiem jest to, że płatnik musi skontaktować się z HMRC i poinformować o problemach ze spłatą zobowiązania. W trakcie takiej rozmowy należy również ustalić sposób opłacenia powstałej należności. Jeżeli zostanie on przyjęty przez urzędnika, HMRC odstąpi od nałożenia kary. Dlatego w nowym systemie podstawowym aspektem jest informowanie HMRC o problemach z dokonaniem płatności.

Oczywiście po odbyciu takiej rozmowy płatnik powinien trzymać się ustalonego terminu spłaty zobowiązania. Kolejna zwłoka spowoduje bowiem, że HMRC naliczy jednak karne odsetki za spóźnione rozliczenie VAT.

Kiedy HMRC może anulować już nałożoną karę?

Osobista rozmowa z HMRC i prośba o zmianę terminu spłaty zadłużenia jest bardzo korzystnym rozwiązaniem. Niemniej ma ona jedno istotne ograniczenie. Taka rozmowa będzie możliwa tylko do momentu naliczenia karnych odsetek. Jeśli już zdążą się one pojawić, płatnik musi sięgnąć po inne rozwiązanie.

Wówczas pozostaje tylko złożenie odwołania od naliczonej kary. Co istotne, przy takim piśmie absolutnie kluczowym aspektem jest uzasadnienie złożonego odwołania. Wytyczne HMRC jasno mówią, że naliczone kary mogą zostać anulowane jedynie w uzasadnionych przypadkach. Czym są takie przypadki? Idealnym przykładem będzie tutaj ciężka choroba, wypadek lub inne zdarzenie, które mogło wpłynąć na spłatę zobowiązania.

Gotowe odwołanie należy wysłać do HMRC listem lub drogą elektroniczną. Rzecz jasna trzeba zrobić to możliwie szybko po uzyskaniu informacji o naliczeniu karnych odsetek. Jeśli odwołanie będzie poparte sensownymi argumentami, HMRC prawdopodobnie anuluje nałożoną karę. Warto zatem walczyć o swoje interesy!

Podsumowanie

Nowe zasady wprowadzone przez HMRC zmieniają dotychczasowy schemat naliczania kar za opóźnienia podatkowe. Od kwietnia 2022 roku płatnik będzie mógł zostać ukarany odsetkami w wysokości 2% za spóźnione rozliczenie VAT. Taka kara zostanie nałożona za przekroczenie terminu spłaty zobowiązania o co najmniej 15 dni. Jeśli zwłoka będzie dłuższa, HMRC naliczy kolejne 2% po upływie 30 dni. Na szczęście płatnik może od teraz skontaktować się z urzędem i poprosić o zmianę terminu spłaty zobowiązania. Warto zrobić to w terminie 15 dni od wyznaczonej daty płatności. Taka rozmowa będzie skuteczną metodą na uniknięcie konieczności płacenia dodatkowych odsetek. Jeśli nawet HMRC zdąży naliczyć karę, płatnik może się od niej odwołać. Przy dobrym uzasadnieniu HMRC powinno anulować karę.