-->
Lidertax Blog

Zatrudniania zagranicznych pracowników w UK – Nowe Regulacje

Polska księgowa w Gravesend

Decyzja Brytyjczyków o opuszczeniu struktur Unii Europejskiej musiała wpłynąć na wyspiarski rynek pracy. Wraz z ogłoszeniem tzw. Brexitu brytyjskie organy administracji przystąpiły do wprowadzania zmian w prawie pracy. Ich efekty są już doskonale widoczne, ponieważ od tej pory pracodawcy nie mogą tak swobodnie zatrudniać zagranicznych pracowników. Co prawda, sama możliwość wciąż istnieje, ale została obarczona kilkoma dodatkowymi wymogami. Zatem jakich zasad muszą przestrzegać pracodawcy, którzy zamierzają zatrudnić pracownika
z innego kraju?

Jak Brexit wpłynął na rynek zatrudniania zagranicznych pracowników w UK?

Jednym z podstawowych założeń Unii Europejskiej jest zachowanie swobodnego przepływu dóbr oraz osób pomiędzy poszczególnymi członkami wspólnoty. Dlatego też wszyscy obywatele państw należących do UE mogli bez trudu znaleźć zatrudnienie w innym kraju. Oczywiście obowiązywały ich wtedy wewnętrzne przepisy, ale na ogół nie były one zbyt skomplikowane. Jednakże wraz z Brexitem sytuacja na brytyjskim rynku pracy uległa diametralnym zmianom.

Od tej pory wszyscy pracownicy zatrudniani przez brytyjskie firmy muszą posiadać specjalne pozwolenie na pracę. Bez tego dokumentu pracodawca nie może legalnie zatrudnić danej osoby. Co istotne, nowe zasady dotyczące zatrudniania pracowników weszły w życie od lipca 2021 roku. Oznacza to, że obecnie każdy pracodawca musi się do nich stosować.

Zatrudnianie zagranicznych pracowników w UK – jak sprawdzić dokumenty pracowników?

Uchwalenie wspomnianych przepisów sprawia, że pracodawcy mają obowiązek sprawdzania, czy ich kadra ma wymagane dokumenty. Taka konieczność odnosi się zarówno do nowych, jak i już zatrudnionych pracowników. Tym samym jako pracodawca musisz zadbać o kontrolowanie wspomnianych uprawnień.

W jaki sposób można to zrobić? Tak naprawdę istnieją tylko dwie możliwości. Pierwszą z nich jest Share Code, czyli specjalny kod potwierdzający zezwolenie na pracę. Każdy pracownik musi dysponować takim kodem, co oznacza, że może go okazać na stosowne żądanie pracodawcy. Share Code należy później wpisać do specjalnej rubryki dostępnej na rządowym serwisie online. W odpowiedzi algorytm wyświetli, czy dana osoba dysponuje ważnym zezwoleniem na pracę.

Gdyby jednak były z tym problemy, pracodawcy pozostaje jeszcze druga metoda. Polega ona na zweryfikowaniu dokumentów posiadanych przez pracownika. Wśród nich powinno znaleźć się także zezwolenie na pracę.

Oczywiście przy zatrudnianiu nowych pracowników sprawdzenie ich zezwoleń leży w kompetencji rekrutera.
Z tego względu warto poinformować o tym osobę, która odpowiada za całą procedurę rekrutacji. Należy również pamiętać, iż pozwolenie na prace jest wydawane na określony czas. Wobec tego sprawdzanie takich dokumentów powinno mieć charakter cykliczny.

W jaki sposób można zatrudnić obecnie zagranicznego pracownika?

Zezwolenie na pracę jest wydawane tylko tym osobom, które legalnie mieszkają na terytorium UK. To oznacza, że zagraniczny pracownik nie będzie go posiadać. Co więc należy zrobić, aby legalnie zatrudnić taką osobę? Odpowiedzią będzie specjalna licencja sponsora.

Taka licencja pozwala pracodawcy na zatrudnienie zagranicznego pracownika, który nie ma jeszcze stosownego zezwolenia. Aby uzyskać status sponsora, każdy pracodawca musi najpierw skontaktować się z HMRC. Co istotne, przed nadaniem licencji urząd dość często przeprowadza kontrolę, dlatego warto być tego świadomym. Dodatkowo każdy pracodawca z licencją sponsora musi spełniać kilka odgórnych wymagań:

  • siedziba firmy musi mieścić się w Wielkiej Brytanii;
  • wakat na dane stanowisko musi odpowiadać kwalifikacjom danego pracownika;
  • wybrany kandydat na stanowisko musi płynnie posługiwać się językiem angielskim.

Pełen wykaz takich wymagań widnieje na stronie rządowej. Jeżeli chodzi o samą licencję, koszt jej wyrobienia wynosi od 536 do 1476 funtów. Dokładna wysokość opłaty zależy między innymi od wielkości firmy i dlatego jest wyliczana bezpośrednio przez HMRC. Licencja sponsorska zachowuje ważność przez 4 lata – więcej o licencjach znajdziesz – TU KLIK.

Co zrobić w sytuacji, gdy pracownik nie ma wymaganego zezwolenia?

Nowe przepisy nie wpływają jedynie na proces zatrudniania nowych pracowników. Oprócz tego obejmują one wszystkich tych, którzy już pracują na Wyspach. Tym samym pracodawcy muszą  regularnie sprawdzać, czy ich pracownicy mają stosowne zezwolenia. Jak więc należy postąpić w razie stwierdzenia, że dana osoba nie ma wymaganych dokumentów?

Niestety, wtedy jedynym rozwiązaniem jest zwolnienie pracownika. Taka odpowiedź zapewne nie przypadnie do gustu wielu pracodawcom, ale przepisy nie pozostawiają w tej kwestii miejsca na domysły. Co gorsza, zatrudnianie pracowników niemających wymaganego zezwolenia może skutkować poważnymi konsekwencjami. 
Przy jednorazowym wykroczeniu tego typu pracodawca prawdopodobnie zostanie ukarany wysoką grzywną. Jednak regulacje prawne przewidują również dużo dotkliwsze konsekwencje. Jeśli pracodawca będzie ciągle popełniać takie wykroczenie, grozi mu nawet kara pozbawienia wolności lub zamknięcia prowadzonej firmy. Tak poważne sankcje sprawiają, że nie warto ryzykować.

Zatrudniania zagranicznych pracowników w UK – podsumowanie

Od lipca 2021 roku każda osoba zatrudniona na terytorium UK musi mieć zezwolenie na pracę. Ten dokument jest jednocześnie potwierdzeniem, że dany pracownik przebywa w UK legalnie. Obecnie obowiązkiem wszystkich pracodawców jest sprawdzanie, czy ich pracownicy mają wspomniane zezwolenie. Brak tego dokumentu będzie stanowić podstawę do wypowiedzenia umowy o pracę. Warto pamiętać, że zatrudnianie pracowników bez wymaganego zezwolenia jest zagrożone bardzo poważnymi karami. Dlatego sprawdzanie uprawnień kadry pracowniczej powinno stać się rutyną we wszystkich firmach.

Lidertax z uśmiechem