-->
Lidertax Blog LTD

­Dywidendy w UK, czyli jak wypłacić pieniądze ze spółki LTD?

spółka ltd w uk

Każdy przedsiębiorca może wyznaczać sobie własne cele związane z prowadzonym biznesem. Dla jednych będzie to zdobycie możliwie największej liczby klientów oraz zbudowanie silnej marki. Z kolei inni postawią na to, aby nawiązać jedną lukratywną współpracę z dużym graczem na rynku. Natomiast jeden aspekt łączy wszystkich aktywnych przedsiębiorców. Jest nim osiąganie coraz większych zysków z tytułu prowadzonej działalności. Oczywiście tutaj można wspomnieć o wielu różnych sposobach na zwiększanie takich zysków. Niemniej to optymalizacja podatkowa zazwyczaj pozwala na najłatwiejszą maksymalizację dochodów bez jednoczesnego zwiększenia nakładów pracy. Co prawda, obecne przepisy podatkowe w Wielkiej Brytanii są dosyć restrykcyjne. Jednakże przedsiębiorcy mogą skorzystać z kilku możliwości na zwiększanie swoich zysków bez wzrostu obciążeń podatkowych. W przypadku spółek LTD najpowszechniejszą praktyką jest wypłata części zysków w postaci dywidend. Dlaczego jest to tak korzystne rozwiązanie i co warto o nim wiedzieć? Na te pytanie odpowiemy w poniższym artykule. Zapraszamy do lektury.

W tym artykule znajdziesz odpowiedzi na pytania:

  1. Co musisz wiedzieć o dywidendach w UK?
  2. Dlaczego właściciele/dyrektorzy spółek LTD powinni korzystać z dywidend?
  3. Z jakich ulg podatkowych można skorzystać w przypadku dywidend?
  4. Jak wyglądają aktualne progi podatkowe dotyczące dywidend w UK?
  5. W jaki sposób należy rozliczać dywidendy w UK?

Co warto wiedzieć o dywidendach w UK? – podstawowe informacje

Na początku postaramy się w telegraficznym skrócie przedstawić najważniejsze informacje na temat dywidend oraz ich korzyści. Zacznijmy do tego, że dywidendy to po prostu zyski osiągane przez spółkę, które są wypłacane jej akcjonariuszom. Jeżeli zatem ktoś posiada udziały firmy, może liczyć na uzyskiwanie takich zysków.

Dywidendy powstały po to, aby firmy mogły łatwiej uzyskać kapitał na rozwój oraz inwestycje. Jednocześnie zapewniają one inwestorom możliwość wkładania pieniędzy w rozwój spółki, aby w przyszłości czerpać z tego tytułu wysokie zyski.

Co istotne, dywidendy podlegają opodatkowaniu, ale przepisy są w ich przypadku zupełnie inne. Różnice dotyczą zarówno podstawy opodatkowania, jak i jego wysokości. Dlatego też stają się one ciekawą alternatywą nie tylko dla inwestorów, ale również np. samych właścicieli spółek LTD.

Dlaczego właściciele spółek LTD powinni korzystać z dywidend?

Jednym z najważniejszych aspektów związanych z prowadzeniem spółki LTD jest rozdzielność majątkowa firmy i jej właściciela. W przypadku np. osób samozatrudnionych nie ma takiej rozdzielności, co oznacza, że ten sam kapitał składa się na majątek prywatny i firmowy. Spółki LTD zapewniają taką rozdzielność, a to z kolei ma istotny wpływ na kwestie podatkowe.

Przede wszystkim właściciel spółki LTD musi mieć podstawę do wypłacenia sobie zysków. Tutaj można wskazać na dwa podstawowe mechanizmy. Po pierwsze, zazwyczaj właściciel jako dyrektor LTD wypłaca sobie standardowe wynagrodzenie. Podlega ono zwykłym przepisom podatkowym. Natomiast drugim mechanizmem może być właśnie czerpanie zysków z tytułu dywidend.

Dlaczego warto łączyć ze sobą te dwa rozwiązania? Powód jest bardzo prosty i leży oczywiście w kwestiach podatkowych. Otóż wynagrodzenia oraz dywidendy są objęte innymi regulacjami podatkowymi. Co więcej, takie zyski są traktowane oddzielnie. Dlatego przedsiębiorca może zastosować optymalizację podatkową zarówno dla zysków z wynagrodzenia, jak i zysków z dywidend. Wszystko po to, aby zmniejszyć obciążenia podatkowe i tym samym zmaksymalizować wysokość zysków.

Dywidendy w UK a ulgi podatkowe – z czego można skorzystać?

Po opisaniu podstawowych kwestii można przejść do głównego zagadnienia, czyli praktycznego zastosowania dywidend. Niestety, tutaj zaczniemy od złej wiadomości. W roku podatkowym 2023/2024 zaczął obowiązywać niższy limit dotyczący tzw. Dividend Allowance, czyli ulgi od dywidend. Dawniej wynosił on 2000 funtów, a obecnie jest to już tylko 1000 funtów. Co gorsza, już teraz wiadomo, że w przyszłości próg ten będzie jeszcze niższy i wyniesie 500 funtów.

Jakby na to nie patrzeć, obniżka tego progu jest dowodem na to, że przedsiębiorcy bardzo chętnie korzystali z atutów dywidend. Na szczęście dalej będzie to możliwe, choć na mniejszą skalę. Poza opisaną już ulgą na dywidendy każdej osobie pracującej w UK przysługuje tzw. Personal Allowance. Jest to indywidualna ulga, którą można określić po prostu mianem kwoty wolnej od podatku. W obecnym roku podatkowym wynosi ona 12 570 funtów.

O ile ulga Personal Allowance obejmuje właściwie wszystkie uzyskiwane dochody, o tyle ulga Dividend Allowance obejmuje wyłącznie dywidendy. Z tego płynie bardzo prosty wniosek. Jeśli przedsiębiorca nie wykorzysta przysługującej mu ulgi od dywidend, ta po prostu przepadnie.

Dywidendy w UK – jak wyglądają progi podatkowe dotyczące zysków z dywidend?

Zyski osiągane z dywidend stanowią część uzyskiwanych dochodów. Dlatego też podlegają one pod standardowe progi podatkowe. Jak więc wygląda ich zestawienie w roku 2023/2024?

Zasadniczo można tutaj wskazać na 4 progi:

  • Próg 0, czyli zwolnienie z dochodów dla kwot poniżej 12 570 funtów rocznie;
  • Próg 1 – podatek w wysokości 8,25% dla dochodów w zakresie od 12 571 do 50 270 funtów rocznie;
  • Próg 2 – podatek w wysokości 33,75% dla dochodów w zakresie od 50 271 do 150 000 funtów rocznie;
  • Próg 3 – podatek w wysokości 39,35% dla dochodów przekraczających kwotę 150 001 funta.

Powyższe zestawienie pokazuje, dlaczego wejście w drugi próg podatkowy wiąże się ze znaczącym wzrostem obciążeń podatkowych. Z tego względu przedsiębiorcy mogą wykorzystać przysługujące im ulgi, aby zmniejszyć wysokość swoich dochodów i tym samym uniknąć wejścia w drugi próg podatkowy.

W jaki sposób należy rozliczyć zyski z dywidend w UK?

Wszelkie zyski osiągnięte z dywidend należy wykazać w corocznym zeznaniu Self-Assessment. Należy przy tym uwzględnić ulgę z tytułu dywidend oraz zapłacić podatek zgodny z określonym progiem dochodów.

W tym miejscu przypominamy, iż biuro Lidertax to Twój polski księgowy w UK. Jako profesjonalni księgowi możemy przygotować Twoje zeznanie podatkowe i upewnić się, że znajdą się w nim wszystkie najważniejsze informacje. Zapraszamy więc do skorzystania z naszych bezpłatnych konsultacji dla nowych klientów!

Dywidendy w UK – podsumowanie

Właściciele i dyrektorzy spółek LTD mogą czerpać zyski z prowadzonej działalności na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest pobieranie standardowego wynagrodzenia, a drugim jest czerpanie zysków z dywidend. Jakie rozwiązanie będzie korzystniejsze z punktu widzenia optymalizacji podatkowej? Tak naprawdę najlepsze jest połączenie obu wspomnianych możliwości! Dywidendy są bowiem objęte oddzielnymi przepisami podatkowymi, ale przede wszystkim oddzielną ulgą podatkową. Co prawda, obecnie jest to tylko 1000 funtów. Niemniej wciąż jest to kwota całkowicie wolna od zobowiązań podatkowych. Warto więc skorzystać z tego faktu. Przypominamy również o tym, że zyski z dywidend należy wykazać w składanym rozliczeniu Self-Assessment.