-->
Biznes LTD

Spółka LTD czy LLP (limited liability partnership) – co wybrać?

Spółka LTD czy LLP

Rozpoczęcie działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii wymaga podjęcia kilku ważnych decyzji. Przedsiębiorca musi przede wszystkim określić profil swojej działalności i opracować wstępny biznesplan. Oprócz tego bardzo duże znaczenie będzie mieć wybór formy prowadzonej działalności. Na Wyspach sporą popularnością wśród przedsiębiorców cieszą się spółki, które mogą zapewnić dodatkowe korzyści w porównaniu do samozatrudnienia. Większość przedsiębiorców przy takim wyborze stawia więc na spółkę limited (LTD). Jednak w tym tekście przedstawimy pewną alternatywę dla popularnej LTD. Taką alternatywą może być spółka partnerska o ograniczonej odpowiedzialności – Limited Liability Partnership (LLP). Jakie zalety ma taka spółka i dla kogo może być ona dobrym wyborem? Zapraszamy do lektury naszego tekstu.

W tym artykule znajdziesz odpowiedzi na pytania:

  1. Jakie są podstawowe różnice pomiędzy spółką LTD i LLP?
  2. Pod jakimi względami spółki LTD i LLP są do siebie podobne?
  3. Jak wygląda kwestia formalnych udziałów w spółkach typu LLP?
  4. Co warto wiedzieć o rozliczaniu dochodów osiąganych poprzez spółki LLP?
  5. Dla kogo spółka LLP może być lepszą alternatywą niż spółka LTD?

Czym spółka LTD różni się od spółki LLP?

W pierwszej kolejności należy skupić się na różnicach pomiędzy opisanymi formami spółek. Zaczniemy więc od spółki limited (LTD). Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka limited (LTD) to bardzo chętnie wybierana forma działalności gospodarczej. Jedną z jej kluczowych zalet jest rozdzielność pomiędzy dyrektorem LTD (właścicielem spółki) i samą firmą. Dzięki temu jej właściciel nie odpowiada np. swoich prywatnym majątkiem za działanie spółki LTD.

Na blogu Lidertax zamieściliśmy już liczne artykuły poświęcone spółkom LTD. Dlatego w tym miejscu odsyłamy wszystkie osoby zainteresowane taką formą działalności do ich przeczytania. Dzięki temu będzie można poznać wszystkie najważniejsze informacje na temat spółek LTD:

Stosunkowo niewiele osób zna zasady dotyczące działania spółek LLP. Toteż na nich skupimy się w tej części. Nazwa LLP stanowi skrót od terminu Limited Liability Partnership, czyli spółki partnerskiej z ograniczoną odpowiedzialnością. Kluczowe znaczenie ma w tym przypadku człon „partnerskiej”. To oznacza bowiem, że LLP nie może być działalnością jednoosobową.

Co ciekawe, Company House nie określa, ilu partnerów musi współtworzyć taką spółkę. Toteż mogą to być zarówno dwie osoby, jak i grupa kilkudziesięciu osób. Ważne jest też to, że pomimo wspomnianego układu – spółki LLP nie posiadają udziałów. Natomiast odpowiedzialność finansowa każdego właściciela tej spółki jest wprost proporcjonalna do wkładu wniesionego w rozwój firmy.

Pod jakimi względami spółki LTD i LLP są do siebie podobne?

W powyższym akapicie pojawiły się pewne różnice dotyczące spółek LTD oraz LLP. Należy mieć jednak świadomość tego, że istnieją również ważne podobieństwa pomiędzy tymi dwoma formami działalności.

Przede wszystkim jest to standardowy obowiązek rejestracji. Zarówno spółki LTD, jak i spółki LLP muszą zostać oficjalnie zarejestrowane przez Company House. Ich działalność musi więc odbywać się zgodnie z regułami dotyczącymi transparentności. O czym jeszcze należy pamiętać?

W przypadku obydwu spółek pojawia się także obowiązek składania corocznych deklaracji podatkowych. Jednak więcej informacji na temat zagadnień podatkowych można znaleźć w kolejnych akapitach tego tekstu.

Spółka LLP a kwestia udziałów – jak to wygląda?

Jednym z najważniejszych zadań dla każdego przedsiębiorcy jest pozyskiwanie kapitału na różne inwestycje. W przypadku spółek zadanie to jest o tyle ważne, że majątek spółki i prywatny majątek właściciela są całkowicie odrębnym kapitałem. Z tego względu właściciele spółek LTD nieraz decydują się na sprzedaż części udziałów w zamian za określoną kwotę.

Dlatego trzeba bardzo wyraźnie zaznaczyć, że spółki LLP nie posiadają oficjalnych udziałów. W związku z tym nie ma tutaj mowy o ich odsprzedaniu lub odstąpieniu. Wszelkie prawa mają więc tylko współwłaściciele powstałej spółki LLP.

W tym miejscu warto wspomnieć o jeszcze jednym aspekcie. Otóż wszelkie kluczowe kwestie dotyczące funkcjonowania spółki LPP powinny być zawarte w oficjalnym dokumencie. Taki dokument w oficjalnym nazewnictwie jest określany jako Partnership Agreement, czyli porozumienie partnerskie. To właśnie on powinien definiować warunki działania spółki oraz zobowiązania jej współwłaścicieli.

Jak powinno przebiegać rozliczenie dochodów w spółkach LLP?

Kwestia podatkowa w przypadku spółek LLP jest dość zawiła. Dlatego postaramy się teraz krótko wytłumaczyć najważniejsze kwestie związane z podatkami. Będzie to bardzo istotne, gdyż przepisy dotyczące spółek LLP są inne niż w przypadku LTD.

Przede wszystkim spółki LLP jako takie nie podlegają żadnemu opodatkowaniu. Natomiast opodatkowaniu podlegają już dochody osiągane przez wszystkich współwłaścicieli. To oni muszą więc wypełnić swoje deklaracje Self-assessment i w nich zamieścić informacje o osiąganych dochodach. O czym trzeba pamiętać w trakcie składania deklaracji?

Na pewno warto mieć na uwadze to, że osiągane dochody mogą pochodzić zarówno ze zwykłego wynagrodzenia, jak i dywidend. Od tego w dużej mierze będzie zależeć składane zeznanie podatkowe. Wynagrodzenia oraz dywidendy są bowiem objęte innymi stawkami podatkowymi. Co więcej, wysokość osiąganych dochodów może sprawić, że współwłaściciele spółki LLP będą płacić naprawdę wysokie podatki.

Dlatego przypominamy, że biuro Lidertax jako polski księgowy w UK oferuje profesjonalne usługi doradcze. W trakcie konsultacji jesteśmy w stanie przedstawić wady i zalety poszczególnych rozwiązań podatkowych, a także zalecić wdrożenie konkretnej metody. Kompleksowo wykonana optymalizacja podatkowa może mieć znaczący wpływ na wysokość osiąganych dochodów. Z tego względu serdecznie zachęcamy do skorzystania z usług biura Lidertax.

Dla kogo spółka LLP może być lepszym wyborem niż spółka LTD?

Z pewnością obydwie opisywane formy działalności mają swoje zalety. Dla wielu osób kluczowe znaczenie ma tutaj wspomniana już kwestia rozdzielności majątkowej i prawnej. Właściciel spółki LTD i współwłaściciele spółki LLP nie są bezpośrednio z nią związani. Dlatego nie odpowiadają oni np. swoim majątkiem za działalność spółki.

Niemniej powyższe informacje pokazały, że pomiędzy tymi formami działalności występują dość istotne różnice. Zatem jaka alternatywa będzie odpowiednim wyborem dla przedsiębiorcy? O czym warto pamiętać przy podejmowaniu takiej decyzji?

Bez wątpienia spółka LLP stanowi elastyczne rozwiązanie pod kątem podejmowania decyzji biznesowych. W spółkach LTD wszelkie poważniejsze decyzje muszą zostać zatwierdzone poprzez uchwałę zarządu. Tutaj nie ma takiego obowiązku, co oznacza, że współwłaściciele mogą sami podejmować liczne decyzje.

Fakt braku formalnych udziałów może budzić wrażenie, że spółki LLP muszą mieć sztywną strukturę. Jednak jest dokładnie na odwrót! Jeżeli w umowie partnerskiej zostaną zawarte stosowne zapisy, współwłaściciele będą mogli swobodnie dołączać do spółki i opuszczać jej struktury. Dzięki temu np. kwestia zmian na wyższych stanowiskach nie będzie budzić kłopotu. Co więcej, wszelkie zmiany personalne w spółkach typu LLP mogą być wprowadzane bez konieczności modyfikowania kapitału spółki.

Czasowe opuszczanie struktur spółki jest więc bardzo proste. Z drugiej strony wprowadzenie zupełnie nowych osób do struktur zarządu spółek LLP może już być problematyczne. Pod tym względem istotnie lepszą alternatywą jest spółka LTD, gdyż w jej przypadku można po prostu sprzedać lub odstąpić część udziałów. Jeśli więc ktoś planuje taki ruch, powinien rzeczywiście postawić na standardowy format spółki limited.

Spółka LTD czy LLP – podsumowanie

Spółka LLP stanowi na pewno ciekawą alternatywę dla tradycyjnej spółki typu limited. Oczywiście podstawową kwestią jest w tym przypadku fakt, że przedsiębiorca może śmiało wejść w biznes wraz ze swoimi współpracownikami. Jednak warto zwrócić uwagę także na inne kwestie o równie dużym znaczeniu. Przede wszystkim spółki LLP jako odrębne podmioty nie podlegają właściwie żadnemu odgórnemu opodatkowaniu. Zobowiązania podatkowe dotyczą więc bezpośrednio jedynie osób działających w strukturach takich spółek. To z kolei ma istotne znaczenie w czasie składania corocznych deklaracji podatkowych. Co więcej, sama idea spółek LLP zakłada, że współwłaściciele mogą określić wszystkie kluczowe kwestie w podpisanym porozumieniu. Ten dokument staje się więc statutem definiującym sposób działania określonej spółki. Oczywiście spółka LLP ma zarówno swoje wady, jak i zalety. Wadą może być choćby brak możliwości sprzedaży udziałów oraz utrudniony proces wejścia w jej struktury. Natomiast po stronie zalet można zapisać np. elastyczność i swobodę w podejmowaniu decyzji. Dlatego przedsiębiorcy powinni sami zastanowić się nad tym, która z dwóch form spółek będzie dla nich lepszym wyborem.

Przy okazji przypominamy, że biuro Lidertax jako POLSKI KSIĘGOWY W UK może zagwarantować kompleksowe wsparcie przy podejmowaniu takiej decyzji. Wszystkich zainteresowanych już teraz zachęcamy do skorzystania z naszej oferty oraz darmowych konsultacji wstępnych.

Nasza strefa humoru