-->
Lidertax Blog

Leczenie za granicą po Brexicie!

1 stycznia Wielka Brytania oficjalnie wyszła z Unii Europejskiej. To zmieniło wiele aspektów życia, w tym również zasady leczenia za granicą. Co dalej z Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego? Co trzeba zrobić, aby mieć dostęp do leczenia za granicą po Brexicie?

W tym tekście znajdziesz odpowiedzi na pytania:

 • Czym jest karta EHIC?
 • Co zmieniło się po Brexicie?
 • Kto może otrzymać kartę GHIC?
 • Kto może otrzymać nową kartę EHIC?
 • Co obejmują te karty?
 • Jaka jest różnica między kartą GHIC a ubezpieczeniem podróżnym?
 • Co w przypadku, gdy nie mam karty?
 • Jak wygląda zwrot kosztów za leczenie za granicą?

Karta EHIC

Wielka Brytania do tej pory wydała 27 mln kart EHIC. Jej posiadaczami są nie tylko obywatele UK, ale też ci którzy tam pracują oraz mieszkają.

Taka karta uprawnia cię do leczenia za granicą, jeśli zdarzy ci się zachorować lub ulegniesz wypadkowi w którymkolwiek kraju Unii lub w Szwajcarii, Norwegii, Islandii oraz Liechtensteinie. EHIC obejmuje też leczenie istniejących już schorzeń czy opiekę położniczą.

Posiadanie karty EHIC nie jest jednak równoznaczne z darmowym leczeniem lub zniżkami na usługi medyczne. Karta zapewnia wyłącznie taki poziom bezpłatnego leczenia, jaki zapewnia kraj wydający kartę. To oznacza, że pewne zabiegi, które w Wielkiej Brytanii są darmowe w ramach ubezpieczenia, mogą wymagać dodatkowych opłat lub być nieobjęte programem w innych krajach.

Rozlicz swoją działalność za pośrednictwem naszej platformy.

Co po Brexicie?

1 stycznia 2021 w życie weszła umowa o wystąpieniu zawarta pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią. Przez to też kwestia leczenia za granicą oraz działania kart EHIC nieco się skomplikowała. Obecnie posiadana karta EHIC nadal jest ważna. Data ważności wydrukowana jest na jej froncie. Jeśli zbliża się ten termin, powinieneś ubiegać się o nową, szczególnie jeśli masz w planach wyjeżdżać za granicę. Karta EHIC zostanie teraz zastąpiona przez GHIC (nie w każdym przypadku).

Dla kogo GHIC?

O kartę GHIC mogą ubiegać się:

 • mieszkańcy Wielkiej Brytanii
 • studenci wyjeżdżający uczyć się do Unii Europejskiej
 • obywatele spoza Wielkiej Brytanii i Irlandii

Karta GHIC uprawnia cię do leczenia za granicą we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Nie działa ona jednak w Norwegii, Islandii, Liechtensteinie i Szwajcarii. W przypadku tych czterech krajów należy złożyć wniosek o nową kartę EHIC.

Warto zaznaczyć, że jeśli jesteś studentem wyjeżdżającym do UE, nie masz obecnie możliwości złożyć wniosku o Global Health Insurance Card przez internet. To samo tyczy się obywateli spoza Wielkiej Brytanii oraz Irlandii. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie rządowej – TU.

Dla kogo EHIC?

Od 1 stycznia 2021 roku leczenie za granicą wymaga w niektórych przypadkach wyrobienia nowej karty EHIC wydanej w UK. Nowa karta EHIC daje te same możliwości, co karta GHIC w krajach Unii Europejskiej, ale uprawnia cię do otrzymania opieki medycznej również w Norwegii, Islandii, Liechtensteinie oraz Szwajcarii.

O nową kartę EHIC mogą ubiegać się:

 • obywatele UE, Szwajcarii, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu, którzy mieszkali w UK przed 1 stycznia 2021
 • brytyjscy emeryci lub otrzymujący inne świadczenia podlegające przeniesieniu, posiadający zarejestrowany formularz S1 lub E121
 • pracownicy przygraniczni, którzy byli nimi przed 1 stycznia 2021 oraz podlegający pod formularze S1 lub E106
 • pracownicy wysłani do pracy do krajów UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu lub Szwajcarii przez pracodawcę z UK i przebywający za granicą przed 1 stycznia 2021; w przypadku, gdy dany kraj zezwolił na dalszy pobyt
 • członkowie rodzin i podopieczni każdego z powyższych
 • studenci z UK uczący się w krajach UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinie lub Szwajcarii i przebywający tam przed 1 stycznia 2021

Szczegółowe informacje i wyjątki dotyczące przyznawania kart GHIC oraz nowych kart EHIC znajdziesz na stronie rządowej – TU.

Co pokrywa GHIC?

Należy wiedzieć, że posiadając kartę GHIC (lub EHIC) nie jesteśmy uprawnieni do każdej usługi medycznej. Ubezpieczenie to pokrywa wyłącznie „niezbędną opiekę medyczną”. Oznacza to leczenie za granicą, które nie może poczekać na twój powrót do Wielkiej Brytanii.

Mowa więc tutaj o nagłych wypadkach i wizytach na ostrym dyżurze, ale też leczenie przewlekłych chorób. W to wliczamy też monitorowanie istniejących chorób, które takiegoż wymagają. Kobiety będące w ciąży również mogą otrzymać odpowiednią opiekę położniczą poza granicami Wielkiej Brytanii. GHIC nie zadziała jednak w przypadku, gdy jedziesz za granicę, aby urodzić. Poza tym zabiegi takie, jak podawanie tlenu lub dializy, również są obejmowane przez GHIC.

Warto pamiętać o tym, że niektóre wizyty u lekarza za granicą należy odpowiednio wcześniej umówić. Chodzi tutaj w szczególności o zabiegi takie, jak dializy czy chemioterapia. Jeśli zdarzy ci się zachorować w trakcie podróży, otrzymasz odpowiednią pomoc po przybyciu na miejsce w ramach GHIC.

Czego nie pokrywa GHIC?

Przede wszystkim należy pamiętać, że GHIC i stare EHIC działa wyłącznie w krajach Unii Europejskiej. Te dwie karty nie dają ci ochrony w Norwegii, Islandii, Liechtensteinie i Szwajcarii.

Wyjątkiem jest sytuacja, w której byłeś w jednym z tych czterech krajów przed 1 stycznia 2021. Wtedy też stare EHIC nadal obowiązuje (jeśli karta jest ważna) aż do momentu opuszczenia przez ciebie tego państwa.

Należy pamiętać, że leczenie za granicą wygląda nieco inaczej w każdym kraju. Niektóre zabiegi, które są normalnie darmowe w ramach NHS, mogą okazać się płatne za granicą. W niektórych krajach pacjent musi też uiścić część opłat za leczenie lub zapłacić z góry, a później dopiero ubiegać się o zwrot. GHIC nie obejmuje również leczenia prywatnego.

Global Health Insurance Card nie pokryje też kosztów leczenia w przypadku, gdy jedziesz za granicę specjalnie w tym celu.

GHIC a ubezpieczenie podróżne

Global Health Insurance Card nie jest alternatywą dla ubezpieczenia podróżnego! Jadąc za granicę powinieneś mieć zarówno GHIC, jak i ubezpieczenie.

Co jeśli jestem za granicą i nie mam swojej karty?

W takim przypadku powinieneś ubiegać się o Provisional Replacement Certificate (PRC), które zastąpi kartę na czas twojego pobytu za granicą. W takim przypadku należy kontaktować się z Overseas Healthcare Services pod numerem +44 (0)191 218 1999. Może to za ciebie załatwić ktoś inny. Pamiętaj jednak, że będzie trzeba podać kilka ważnych informacji, jak numer NI, nazwisko, adres, datę urodzenia, nazwę placówki, w której przebywasz i adres e-mail oddziału, na którym jesteś leczony.

Zwrot kosztów leczenia za granicą

Jak wspomnieliśmy wyżej, w niektórych przypadkach będziesz musiał zapłacić za leczenie, a dopiero później dostaniesz zwrot poniesionych kosztów.

Pamiętaj, aby zachować wszelkie dokumenty związane z leczeniem za granicą. Ty lub firma ubezpieczeniowa będziecie ich potrzebować.

W przypadku, gdy dany kraj obciąża pacjenta częścią poniesionych kosztów leczenia, możesz jedynie odzyskać różnicę pomiędzy całkowitą kwotą, a kosztem narzuconym przez państwo.

Aby dowiedzieć się więcej na temat zwrotu kosztów leczenia, należy kontaktować się z Overseas Healthcare Service pod numerem 0191 218 1999.

Podsumowanie

Wybierając się za granicę (niezależnie czy w celach rekreacyjnych czy służbowych) należy pamiętać o tym, aby mieć przy sobie ważną kartę GHIC. Nigdy nie zakładamy, że może nam się stać coś złego, jednak leczenie za granicą potrafi być kosztowne, warto więc zadbać o to, aby kosztów tych było jak najmniej. Pamiętaj, że jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, wszelkie informacje znajdziesz na stronach rządowych.