-->
LTD

Problematyczne odliczanie kosztów w spółce LTD – wprowadzenie

Istnieje co najmniej kilka ważnych argumentów przemawiających za prowadzeniem działalności w formie spółki LTD. Jednym z nich jest możliwość wliczania niektórych wydatków w tzw. koszty prowadzenia firmy. Takie rozwiązanie pozwala przedsiębiorcy na obniżenie udokumentowanego przychodu, a co za tym idzie – korzystanie z ulg podatkowych. Aby jednak było to legalne, właściciel spółki może odliczać tylko określone wydatki. Niestety, wykaz dopuszczalnych kosztów budzi spore wątpliwości. Jak więc traktować niektóre problematyczne wydatki związane z prowadzeniem firmy?

Koszty prowadzenia działalności w spółce LTD – co mówi prawo?

Brytyjskie prawo podatkowe nie zawsze jest precyzyjne. Właśnie dlatego wiele spraw dotyczących przedsiębiorców trafia na drogę administracyjną oraz sądową. Jeżeli chodzi o koszty prowadzenia działalności w przypadku spółek LTD, nie istnieje żaden jednoznaczny wykaz takich wydatków. Nic więc dziwnego, że jest to problem budzący mnóstwo wątpliwości.

Obecna interpretacja HMRC dotycząca odliczania kosztów prowadzenia działalności obejmuje dwa kryteria oceny. Na ich podstawie przedsiębiorca może dowodzić zasadności odliczenia określonych wydatków. Są to następujące zapisy:

  1. Wszelkie odliczane wydatki muszą być związane z zarobkową działalnością firmy.
  2. Odliczeniu podlegają tylko te koszty, które bezpośrednio dotyczą uzyskiwania przychodu i warunkują jego uzyskanie.

Na pozór są to dość jasne wytyczne. Jednak w teorii okazuje się, że poszczególne wydatki można interpretować na różne sposoby. Czy np. jedzenie zamawiane podczas pracy stanowi koszt prowadzenia działalności? Czy korzystanie z prywatnego samochodu w celach służbowych pozwala odliczyć wszystkie koszty związane z zakupem paliwa i wymianą części? Na te pytania często brakuje jednoznacznej odpowiedzi.

Problematyczne koszty w spółkach LTD – nowa seria poradników

Nasi klienci nieraz sygnalizują podobne problemy. Dlatego postanowiliśmy przygotować nową serię poradników, która posłuży jako baza wiedzy w zakresie rozliczania kosztów spółki LTD. W następnych tekstach opiszemy, czy poszczególne wydatki mogą zostać wliczone w koszty. Jeżeli tak, dokładnie przedstawimy zakres i zasady ich odliczania.

Jesteśmy przekonani, że takie kompendium wiedzy przyda się wszystkim właścicielom spółek LTD. Toteż serdecznie zachęcamy do śledzenia treści publikowanych na łamach naszego bloga!

Masz pytanie – śmiało pytaj!