-->
Lidertax Blog LTD SE

Reforma Making Tax Digital z opóźnieniem również dla osób samozatrudnionych

making tax digital opóźniony

Rząd Wielkiej Brytanii opóźnił o 2 lata wprowadzenie Making Tax Digital dla osób samozatrudnionych (self-employed) oraz landlordów, którzy wynajmują mieszkania. Innymi słowy, zmiana zamiast od 2024 roku zacznie obowiązywać od 2026. To bardzo pozytywna wiadomość, ponieważ nowy system raportowania oznacza dodatkowe obowiązki. Większe koszty oraz więcej biurokracji dla osób, które składają deklaracje podatkowe w związku z prowadzoną działalnością lub wynajmem.

Co to jest Making Tax Digital?

Na początku krótkie przypomnienie – czym jest MTD (Making Tax Digital). Otóż jest to inicjatywa rządowa zakładająca przejście wszystkich przedsiębiorców na cyfrowe prowadzenie firmowej księgowości. Prościej mówiąc, każdy samozatrudniony oraz każda firma będą musieli trzymać wszystkie swoje dane finansowe w jednym zaaprobowanym przez HMRC programie księgowym, który będzie integrował się z bankiem oraz urzędem skarbowym i wysyłał tam rozliczenia kwartalne (dotychczas były to rozliczenia roczne).

MTD dla samozatrudnionych i landlordów

MTD to znacząca reforma wprowadzona przez HMRC, dzięki której będzie możliwe całkowite rozliczanie podatków drogą internetową. Dla HMRC oznacza to możliwość bieżącego wglądu we wszystkie dokumenty przedsiębiorcy, a nie tylko jak obecnie podczas kontroli. Wcześniejsze deklaracje podatkowe składane w HMRC oznaczały przesyłanie do urzędu samych wyliczeń: dochodu, kosztów i podatku. Jeśli coś w deklaracji podatkowej budziło wątpliwości, organizacja rządowa Her Majesty Revenue & Customs (HMRC) wzywała podatnika do złożenia wyjaśnień lub przesłania dokumentów źródłowych np. faktur.

Dzięki MTD do urzędu trafi każda pojedyncza transakcja dokonywana przez przedsiębiorcę w danym okresie rozliczeniowym. Takie rozwiązanie wymusi na przedsiębiorcach trzymanie wszystkich faktur, paragonów oraz innych dokumentów wyłącznie w postaci cyfrowej (w chmurze) oraz używanie dedykowanych programów księgowych.

MTD oznacza więcej obowiązków dla samozatrudnionych

System MTD zakłada, że samozatrudnieni składają 4 kwartalne deklaracje do HMRC. Raz w roku tzw. end of period statement i raz w roku final declaration. Wszystkie dokumenty są przechowywane cyfrowo na bieżąco. Co istotne? Wszystko to będzie dokonywane jest przy pomocy odpowiedniego oprogramowania, a nie dowolnego tak jak ma to miejsce teraz. Znacząco zwiększa to ilość deklaracji do wypełnienia oraz wymusza regularne i systematyczne księgowanie dochodów i trzymanie dokumentów w programie kompatybilnym z MTD. Ilość obowiązków dla osoby samozatrudnionej staje się porównywalna z prowadzeniem spółki ltd zarejestrowanej do VAT, która rozlicza się kwartalnie. Z kolei, jeśli porównać to ze spółką ltd nieposiadającą rejestracji do VAT, samozatrudnieni (self employed) będą mieli więcej obowiązków księgowych.

Obecnie wiele samozatrudnionych w ogóle nie posiada żadnego programu do tworzenia faktur ani prowadzenia księgowości. MDT wymusi na nich regularne prowadzenie księgowości oraz wprowadzanie faktur do programu, co tym samym oznacza konieczność nauki programu.

MTD dla samozatrudnionych – najważniejsze fakty i daty

Reasumując:

  • od kwietnia 2026 r self-employed oraz landlordzi z przychodem większym niż 50 000 £ będą raportować w systemie MTD – m.in.  składać kwartalne deklaracje oraz trzymać dane cyfrowo
  • reasumując osoby z przychodem od 30 000 £ do 50 000 £ przejdą na nowy system od kwietnia 2027 roku
  • większość osób, które obejmie ten system będą miały możliwość zarejestrowania się do niego wcześniej, przed obowiązkową datą
  • będąc osobą samozatrudnioną i działające w ramach Partnership nie będziesz zobowiązany do rejestracji do MTD. Rząd brytyjski planuje objąć je nowym systemem w późniejszym czasie, który zostanie potwierdzony