-->
Biznes Lidertax Blog LTD SE

Polisa Legal Expenses Insurance (LEI) – co warto o niej wiedzieć?

polska ksiegowa w londynie

Droga przedsiębiorcy rzadko kiedy przypomina równą i prostą ścieżkę. Dużo częściej jest to coś na kształt sinusoidy, gdzie sukcesy przeplatają się z problemami. W przypadku przedsiębiorców takie problemy dotyczą głównie sfery finansowej. Tutaj kłopoty mogą wynikać z samej wysokości dochodów, a także czynników mogących ją obniżać. Jednym z najgroźniejszych czynników tego typu są roszczenia składane przez osoby poszkodowane w wyniku działalności przedsiębiorcy. Co ciekawe, taka działalność nie musi wynikać bezpośrednio ze świadczonych usług. Mogą to być również wypadki powstałe w miejscu pracy lub podczas drogi do pracy. Dlatego też przedsiębiorcy powinni dobrze przemyśleć zakup polisy Legal Expenses Insurance. Taka polisa może być bowiem bezcennym wsparciem w razie powstania opisanych roszczeń. Na jakich zasadach działa takie świadczenie i jakie korzyści można dzięki niemu uzyskać? Zapraszamy do przeczytania tekstu, w którym odpowiemy na te pytania.

W tym artykule znajdziesz odpowiedzi na pytania:

  1. Czym jest polisa Legal Expenses Insurance?
  2. W jaki sposób działa polisa Legal Expenses Insurance?
  3. Jaki może być zakres ubezpieczenia LEI?
  4. Na co trzeba zwrócić uwagę przy zakupie polisy Legal Expenses Insurance?

Na brytyjskim rynku ubezpieczeń pojawiło się wiele świadczeń, które mają zagwarantować ochronę przedsiębiorcom. Najbardziej znane świadczenia z tej kategorii to polisy Professional Indemnity Insurance (PII) oraz Public Liability Insurance (PLI). Więcej informacji na ich temat można znaleźć w treści artykułów opublikowanych na blogu Lidertax – TU.

Jednak polisa Legal Expenses Insurance działa nieco inaczej niż opisane wyżej świadczenia. Jej zadaniem jest bowiem zabezpieczenie kapitału przedsiębiorcy. To zabezpieczenie ma dotyczyć sytuacji, kiedy przedsiębiorca (jako podmiot gospodarczy lub osoba prywatna) staje się stroną postępowania sądowego.

Dlaczego jest to takie ważne? Ponieważ postępowanie sądowe może wygenerować naprawdę bardzo wysokie koszty. Wynikają one między innymi z konieczności zatrudnienia prawników oraz opłacenia wszelkich wydatków związanych z dojazdami na poszczególne rozprawy. Łączna suma takich wydatków potrafi być naprawdę wysoka, szczególnie w czasie długich oraz złożonych postępowań sądowych. Z tego względu może stać się nawet przyczyną problemów finansowych przedsiębiorcy. Polisa Legal Expenses Insurance ma więc zapewnić pomoc w takich sytuacjach.

W jaki sposób działa polisa LEI?

Zasada działania ubezpieczenia znanego jako LEI jest prosta. Zainteresowany przedsiębiorca podpisuje umowę ubezpieczenia z wybranym zakresem ochrony. W chwili jej podpisania wybrany ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów wynikających z rozpraw sądowych, które będą toczyć się z udziałem ubezpieczonego.

Co istotne, większość ubezpieczeń zakłada, że przedsiębiorca może być wtedy zarówno stroną poszkodowaną, jak i sprawcą. Dlatego kompleksowa polisa powinna zapewnić wsparcie w obydwu wymienionych przypadkach.

Jak już pisaliśmy, głównym celem opisywanego ubezpieczenia jest zapewnienie przedsiębiorcy wsparcia w pokryciu kosztów sądowych. Głównym, ale nie jedynym. Oprócz tego polisa Legal Expenses Insurance może zagwarantować przedsiębiorcy szeroko rozumianą ochronę prawną. Ten zapis powinien zapewnić ubezpieczonemu możliwość kontaktu ze specjalistami zatrudnionymi przez dane towarzystwo ubezpieczeniowe. W czasie takich rozmów ubezpieczony może uzyskać pomoc informacyjną oraz doradztwo związane z prowadzoną sprawą.

Jaki zakres może mieć polisa Legal Expenses Insurance?

Główne założenia polisy LEI zostały już przedstawione. Dlatego w tej części artykułu odpowiemy na kolejne ważne pytanie. Będzie ono związane z zakresem ubezpieczenia, czyli wykazem sytuacji, które zobowiązują ubezpieczyciela do wsparcia przedsiębiorcy. Czego więc może dotyczyć taki zakres ochrony?

W przypadku przedsiębiorców najczęściej pojawiają się dwa istotne obszary ochrony – samochód oraz nieruchomość. Przyjrzyjmy się im nieco bliżej. W przypadku samochodu polisa LEI może zapewnić pomoc w sytuacji uszkodzenia pojazdu przez innego kierowcę. Ponadto jej zakres obejmie przypadki, kiedy to właściciel ubezpieczonego pojazdu zostanie niesłusznie oskarżony o spowodowanie szkody.

Jeżeli chodzi o nieruchomość, tutaj sytuacja wygląda nieco inaczej. W przypadku nieruchomości ochrona zazwyczaj dotyczy sytuacji, kiedy ktoś ulegnie wypadkowi w mieszkaniu/domu należącym do przedsiębiorcy. Przyczyną takiego wypadku mogą być np. źle zabezpieczone schody lub nieodśnieżone wejście.

W najbardziej rozbudowanych polisach tego typu pojawiają się także świadczenia dodatkowe. Mogą one zapewnić pomoc także w innych sytuacjach, które będą wiązać się z potencjalną rozprawą sądową. Ich wykaz może obejmować np.:

  • spory powstałe w związku z wypadkiem lub nieuczciwym traktowaniem w miejscu pracy;
  • roszczenia wynikające ze sprzedaży wadliwego towaru lub niewłaściwego wywiązania się z realizowanej usługi;
  • błędy medyczne lub inne zaniedbania w aspekcie ochrony zdrowia.

Na co trzeba zwrócić uwagę przy zakupie polisy Legal Expenses Insurance?

Przy zakupie dowolnego ubezpieczenia należy pamiętać o złotej zasadzie. Otóż poszczególne polisy mogą wydawać się podobne, ale w praktyce ich zapisy będą zupełnie inne. Ubezpieczyciele mają bowiem duże możliwości pod względem ustalania zakresu sprzedawanych świadczeń. Dlatego też każdy nabywca ubezpieczeń Legal Expenses Insurance oraz innych polis powinien zapamiętać kilka ważnych zasad.

Po pierwsze, bardzo ważnym czynnikiem we wszystkich polisach jest suma ubezpieczenia. Taka kwota określa maksymalną wysokość odszkodowania, które może trafić do ubezpieczonego. Jest to niezwykle ważny aspekt, ponieważ wszelkie wydatki przekraczające tę kwotę będą już spadać na barki przedsiębiorcy. Dlatego w interesie nabywców takich świadczeń jest zadbanie o to, aby suma ubezpieczenia była możliwie najwyższa.

Drugim ważnym aspektem będzie wybór polisy z odpowiednio szerokim zakresem ochrony. Pod tym względem przedsiębiorca powinien wybrać takie ubezpieczenie, które w największym stopniu sprosta jego wymaganiom. Przykładowo, jeżeli ktoś często podróżuje samochodem, ubezpieczenie LEI powinno obejmować ochronę prawną pojazdu. Jeśli zaś przedsiębiorca przyjmuje interesantów we własnym domu, niezwykle istotna będzie ochrona nieruchomości.

Kolejną ważną kwestię stanowi sprawdzenie wyłączeń odpowiedzialności. Są to bowiem zapisy zwalniające ubezpieczycieli z obowiązku wypłaty gotówki. W przypadku polis Legal Expenses Insurance zazwyczaj dotyczą one sytuacji, kiedy wina rzeczywiście leży po stronie osoby ubezpieczonej. Oprócz tego ubezpieczyciel nie pokryje kosztów rozprawy sądowej, jeżeli ta rozpoczęła się przed podpisaniem umowy ubezpieczeniowej.

Polisa legal expenses – podsumowanie

Dochodzenie własnych roszczeń to bardzo ważna część życia oraz biznesu. Przedsiębiorcy w wielu sytuacjach mogą zostać zmuszeni do walki o swoje prawa lub o obronę własnego interesu. Z reguły wszelkie poważniejsze spory znajdują swój finał na drodze sądowej. Dlatego tak dużym wsparciem dla przedsiębiorcy może być polisa Legal Expenses Insurance. Jest to rodzaj ubezpieczenia, które zapewnia pokrycie kosztów sądowych, jeżeli osoba ubezpieczona stanowi jedną ze stron sporu. W takiej sytuacji ubezpieczyciel weźmie na siebie najważniejsze koszty związane z zaplanowaną rozprawą. Mogą to być np.: koszty udzielenia pomocy prawnej, wynajęcia adwokata oraz wydatki związane z dojazdami na rozprawy. Co ważne, ubezpieczenie Legal Expenses Insurance może obejmować różne płaszczyzny (np. pracę, nieruchomość lub samochód). Przedsiębiorca powinien więc dobrze zastanowić się nad wyborem polisy z odpowiednim zakresem. Dopasować trzeba także sumę ubezpieczenia, ponieważ zbyt niska rekompensata może nie wystarczyć do pokrycia wszelkich powstałych wydatków.

Jednocześnie przypominamy, że Lidertax Twój polski księgowy w UK świadczy kompleksowe usługi doradcze na rzecz przedsiębiorców. Jeśli więc chciałbyś skonsultować zakup takiego ubezpieczenia, zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem. Chętnie przekierujemy Ciebie do sprawdzonych specjalistów.