-->
Lidertax Blog

Polisa Income Protection Insurance (IP) – kluczowe informacje

polisa income protection insurance

Kiedy prowadzisz biznes jako samozatrudniony w UK to nagły wypadek lub choroba może odcisnąć ogromne piętno na Twoim życiu. W wielu przypadkach takie zdarzenie skutkuje przynajmniej czasową niezdolnością do pracy. To zaś rodzi liczne problemy, ale najpoważniejszym z nich jest utrata możliwości zarobkowych. W takim momencie brak dochodów staje się podwójnym problemem, ponieważ z jednej strony utrudnia to opłacenie kosztów leczenia i rekonwalescencji, a z drugiej strony jeszcze bardziej komplikuje codzienne życie. Dlatego nic dziwnego, że niemal każdy chciałby się jakoś zabezpieczyć przed taką ewentualnością. Na szczęście istnieje kilka sposobów, które mogą zapewnić przynajmniej częściową gwarancję bezpieczeństwa. Jednym z nich jest zakup ubezpieczenia ochrony dochodów, czyli polisy Income Protection Insurance (IP). W jaki sposób działa taka polisa? Jakie są jej wady oraz zalety? Na te pytania odpowiemy w poniższym tekście. Zachęcamy więc do zapoznania się z treścią naszego artykułu.

W tym artykule opiszemy następujące zagadnienia:

  1. Ubezpieczenie Income Protection Insurance – co to jest?
  2. W jaki sposób działa ubezpieczenie Income Protection Insurance?
  3. Jakie są najistotniejsze zalety ubezpieczenia Income Protection Insurance?
  4. O czym muszą pamiętać samozatrudnieni w UK przy zakupie polisy IPI?
  5. Jakie są dostępne alternatywy dla ubezpieczenia Income Protection Insurance?
  6. Ile kosztuje ubezpieczenie Income Protection Insurance?

Czym jest ubezpieczenie Income Protection Insurance?

Każdy taki artykuł trzeba zacząć od opisania konkretnego ubezpieczenia. Zatem co trzeba wiedzieć o polisie IP? Przede wszystkim jest to ubezpieczenie, którego głównym celem jest uzyskanie gwarancji otrzymywania dochodów w sytuacji, kiedy będziemy musieli nagle przerwać pracę. Zazwyczaj taka klauzula aktywuje się w przypadkach, takich jak:

  • doznanie trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku;
  • nagłe zdiagnozowanie choroby, która uniemożliwi nam kontynuowanie pracy;
  • czasowy rozstrój zdrowia wywołany chorobą lub innym nieszczęśliwym zdarzeniem.

W takich przypadkach ubezpieczyciel, czyli firma sprzedająca polisę, zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania, które ma zrekompensować utracone dochody. Dzięki temu polisa Income Protection Insurance może stać się doskonałym zabezpieczeniem dla pracujących oraz samozatrudnionych. Jednak przed podjęciem ewentualnej decyzji o zakupie warto dokładnie poznać zasady tego ubezpieczenia.

Jak działa ubezpieczenie Income Protection Insurance?

Przy opisywaniu wszystkich ubezpieczeń trzeba pamiętać o jednej uniwersalnej zasadzie. Każdy ubezpieczyciel może bowiem inaczej definiować zasady obowiązujące w czasie trwania polisy. Toteż przed zakupem dowolnego świadczenia należy uważnie zapoznać się z jego warunkami i zasadami wypłaty odszkodowania.

Po przypomnieniu tej zasady można przejść do opisu działania ubezpieczeń Income Protection Insurance. W ich przypadku odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się w chwili, kiedy właściciel polisy zostaje zmuszony do zawieszenia pracy. Wówczas właściciel polisy powinien poinformować ubezpieczyciela o zdarzeniu skutkującym niezdolnością do pracy. Co istotne, takie zdarzenie trzeba będzie potwierdzić stosowną dokumentacją (np. zaświadczeniem lekarskim). Następnie ubezpieczyciel oceni zgłoszenie i w razie stwierdzenia jego zasadności – rozpocznie wypłacanie środków.

Co istotne, wysokość przyznawanej rekompensaty również zależy od indywidualnych zapisów ubezpieczenia. Dlatego ponownie przypominamy o tym, aby zawsze uważnie czytać warunki zawieranych umów. Dodatkowo z doświadczenia jednak wiemy, że najlepszym sposobem będzie umówić się na konsultację z ekspertem, który nam pomoże w wyborze takiej polisy.

Jakie są największe zalety ubezpieczenia Income Protection Insurance?

Nietrudno odgadnąć, że zdecydowanie największym atutem takich ubezpieczeń jest gwarancja uzyskania pomocy w trudnej życiowej sytuacji. Rzeczywiście polisa IP może zapewnić cenne wsparcie w razie nagłego wypadku, choroby lub innych niekorzystnych zdarzeń.

Co więcej, specyficzny charakter tego świadczenia pozwala na utrzymanie płynności finansowej. Jest to szczególnie istotny czynnik w przypadku osób z niewielkimi oszczędnościami oraz w przypadku samozatrudnionych. Warto bowiem pamiętać, że przy samozatrudnieniu w UK niemal każda przerwa w pracy oznacza utratę dochodów. Dlatego możliwość utrzymania płynności jest w tym kontekście kluczowa.

Bardzo istotnym czynnikiem jest także możliwość przystosowania warunków ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb. Większość ubezpieczycieli oferuje swoim klientom kilka różnych wariantów takiego świadczenia. Niektóre z nich mają szerszy zakres ochrony i jednocześnie gwarantują wyższe kwoty wypłacane w razie niezdolności do pracy.

Jakie są największe wady ubezpieczenia Income Protection Insurance?

Oczywiście na rynku nie ma i nigdy nie będzie ubezpieczenia idealnego. Trzeba bowiem pamiętać o tym, że dosłownie każda polisa ma swoje wady. One z kolei w mniejszym lub większym stopniu wpływają na sytuację ubezpieczonych. Zatem jakie minusy może mieć polisa Income Protection Insurance?

Przede wszystkim takie ubezpieczenie rzadko kiedy zapewni ochronę 100% wynagrodzenia. Rzecz jasna takie sytuacje się zdarzają, ale są one raczej rzadkością. Znacznie częściej takie ubezpieczenie zapewnia ochronę części zarabianej kwoty. Przedział jest w tym przypadku bardzo różny, ale zazwyczaj ubezpieczyciele oferują zabezpieczenie 60-75% wynagrodzenia (o szczegóły zapytaj specjalisty – KLIK).

Drugą problematyczną kwestią mogą być wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. Takie zapisy określają sytuacje, w których ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania. Naturalnie ich wykaz zależy w dużej mierze od indywidualnych zapisów umowy. Jednak większość ubezpieczycieli bazuje na podobnych zapisach. Przykładem może być odmowa wypłaty odszkodowania w sytuacji, kiedy ubezpieczony doznał urazu na skutek wypadku, który był spowodowany złamaniem zasad BHP.

O czym muszą pamiętać samozatrudnieni w UK przy zakupie polisy IPI?

Samozatrudnieni w UK znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji, jeżeli chodzi o ich płynność dochodów. Takie osoby bardzo często uzależniają całą swoją sytuację finansową od regularnych wpływów na konto. Toteż w ich przypadku wszelkie wymuszone przerwy w pracy stają się wyjątkowo dużym problemem. Nic więc dziwnego, że to właśnie samozatrudnieni w UK szczególnie często korzystają z polis IPI. O czym jednak powinny pamiętać takie osoby, aby podjąć świadomą decyzję dotyczącą zakupu ubezpieczenia?

Pierwszą ważną kwestią jest to, aby dopasować zakres takiego ubezpieczenia oraz wymiar odszkodowania do swoich potrzeb. Jeżeli Twoje dochody stoją na wysokim poziomie, gwarantowana suma ubezpieczenia również powinna być wysoka. Oprócz tego przy podpisaniu umowy musisz sprawdzić, kiedy i na jakich warunkach ubezpieczyciel będzie mógł wypłacać Tobie świadczenie.

Nie można także zapominać o tym, żeby w miarę możliwości przeanalizować wszystkie dostępne opcje. Oczywiście polisa Income Protection Insurance może być dobrą formą zabezpieczenia. Jednak samozatrudnieni w UK mają także do wyboru inne świadczenia, które również mogą zabezpieczyć ich przyszłość.

Jakie są dostępne alternatywy dla polisy Income Protection Insurance?

Już od setek lat ludzie kupują ubezpieczenia po to, aby te chroniły ich przyszłe interesy oraz zapewniały bezpieczeństwo. Nic więc dziwnego, że obecnie na rynku ubezpieczeń można znaleźć liczne świadczenia o takim charakterze. Polisa Income Protection Insurance stanowi więc tylko jedno z dostępnych rozwiązań. Jakie więc mogą być alternatywy?

Pierwszym przykładem jest polisa Critical Illness Cover, czyli ubezpieczenie od nagłej i ciężkiej choroby. W porównaniu do Income Protection Insurance jest to świadczenie o innych zasadach. Przede wszystkim CIC zapewnia pomoc tylko w przypadku zdiagnozowania nagłej poważnej choroby (nowotwór, udar czy poważny zawał). Toteż takie ubezpieczenie nie musi chronić np. przed skutkami nieszczęśliwych wypadków. Z drugiej strony polisa CIC często gwarantuje natychmiastową wypłatę odszkodowania zamiast cyklicznych wypłat środków.

Jeszcze innym rozwiązaniem może być polisa Mortgage Payment Protection Insurance. Ona jest już nieco bardziej zbliżona do opisywanej polisy IP. Z drugiej strony obydwa te świadczenia odróżnia bardzo ważna cecha. Otóż polisa Mortgage Payment Protection Insurance ma pomóc w pokryciu codziennych wydatków. Jej celem nie jest więc ochrona osiąganych dochodów, gdyż za nią odpowiada Income Protecion Insurance. Dlatego może być ona nieco lepszym wyborem dla niektórych osób.

Przy okazji warto zastanowić się, co z państwowymi świadczeniami. Niestety, zasiłek chorobowy (Statutory Sick Pay – SSP) nie jest dostępny dla samozatrudnionych w UK. Takie osoby mogą co najwyżej liczyć na uzyskanie środków w ramach Employment and Support Allowance (ESA). Niestety, wysokość tego zasiłku często okazuje się zbyt niska, aby pokryć wszystkie koszty codziennego życia. Tym samym można stwierdzić, że osoby samozatrudnione w UK nie mogą polegać tylko na państwowych świadczeniach.

Ile kosztuje ubezpieczenie Income Protection Insurance?

Odpowiadanie na pytania dotyczące cen ubezpieczeń jest bardzo trudne. Wszystko ze względu na to, że ubezpieczyciele mają prawo do samodzielnego ustalania cen sprzedawanych polis. Każda firma stosuje w tym celu indywidualną kalkulację ubezpieczeniową, która ma umożliwić ocenę ryzyka.

W efekcie cena tej samej polisy dla dwóch różnych zainteresowanych osób może być zupełnie inna. Dlatego w tym przypadku możemy posłużyć się jedynie przybliżonymi wyliczeniami. Przy obecnych stawkach średnia cena ubezpieczenia Income Protection Insurance może wahać się od 30-40 do 50-60 funtów miesięcznie (pamiętaj, że dopiero po pełnej aplikacji otrzymasz ostateczną wycenę). Co jasne, polisy z szerszym zakresem ochrony i wyższą sumą ubezpieczenia będą odpowiednio droższe.

Wpływ na cenę tego ubezpieczenia mogą mieć czynniki, takie jak: wiek nabywcy, wysokość jego zarobków, zakres ochrony polisy i najważniejsze stan jego zdrowia.

Łatwo więc policzyć, że zakup takiego ubezpieczenia oznacza wydatek rzędu kilkuset funtów rocznie. Z tego względu warto dokładnie przemyśleć taką decyzję. Jeżeli chciałbyś zasięgnąć opinii ekspertów od kwestii finansowych, zapraszamy do skorzystania z naszej oferty powitalnej. Biuro Lidertax to polski księgowy w UK, który oferuje doradztwo oraz kompleksowe wsparcie księgowe, podatkowe i rachunkowe. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z naszą ofertą. Dodatkowo współpracujemy z najlepszymi i sprawdzonymi specjalistami z zakresu ubezpieczeń personalnych i biznesowych – KLIK.

Ubezpieczenie Income Protection – Podsumowanie

Zakup ubezpieczenia Income Protection Insurance może pozwolić na zabezpieczenie swoich przyszłych dochodów w razie nagłej niezdolności do pracy. Z tego względu taka polisa cieszy się szczególnie dużym zainteresowaniem osób samozatrudnionych w UK. Nie ma w tym nic dziwnego, gdyż dla takich osób każda przerwa w pracy oznacza utratę dochodów. Dlatego na pewno wiele takich osób będzie zainteresowanych zakupem wspomnianej polisy. Jednak przed podjęciem decyzji o zakupie warto dokładnie zapoznać się z warunkami umowy oraz przeanalizować inne dostępne alternatywy. Być może lepszą opcją niż polisa IP będzie choćby ubezpieczenie Critical Illness Cover. Jeśli potrzebujesz indywidualnej porady w zakresie wyboru odpowiedniego świadczenia, zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej konsultacji wstępnej Lidertax podczas, której będziemy w stanie dobrać i polecić Tobie odpowiedniego specjalistę.

Polski Księgowy w UK – nasza strefa humoru