-->
Biznes Lidertax Blog LTD

Programy wsparcia dla przedsiębiorców w UK. Sprawdź czy Twoja firma może z nich skorzystać?

Programy wsparcia dla przedsiębiorców w UK

Niedawno urząd HMRC wysłał informacje o programach wsparcia dla przedsiębiorców. Zawierała ona informacje o nowych programach wsparcia dla biznesu, a także zaktualizowane dane dotyczące ulg podatkowych. Nie trzeba chyba dodawać, że są to bardzo ważne informacje dla wszystkich osób prowadzących działalność gospodarczą. Dlatego warto na bieżąco śledzić takie aktualności, aby wiedzieć, jakie korzyści przysługują poszczególnym firmom. W tym artykule pokrótce opiszemy najważniejsze informacje zawarte w wiadomości przesłanej przez HMRC. Dzięki temu dowiesz się, czy Twoja firma będzie mogła skorzystać z dostępnych ulg. Zapraszamy do lektury!

W tym artykule znajdziesz odpowiedzi na pytania:

  1. Do kogo są kierowane nowe ulgi i programy ogłoszone przez HMRC?
  2. Ulga Employment Allowance – na czym polega i w jaki sposób została zmieniona?
  3. Program Help to Grow – jak działa i kto może z niego skorzystać?
  4. Komu przysługuje zredukowana stawka podatku od prowadzenia działalności stacjonarnej?
  5. Jak zmieniły się zasady „super odliczenia” oraz ulgi Annual Investment Allowance?

Kto może skorzystać ze wspomnianych programy wsparcia dla przedsiębiorców ogłoszonych przez HMRC?

Na początku warto skupić się na kluczowej informacji, czyli grupie docelowej opisanych ulg oraz programów. Jest to inicjatywa SME (Small and Medium Enterprise), czyli program kierowany głównie do małych i średnich przedsiębiorstw. To właśnie takie firmy mogą uzyskać korzyści dzięki opisanym programom oraz ulgom podatkowym.

Z drugiej strony warto podkreślić, że poszczególne programy mają swoje indywidualne kryteria przyznawania. Tym samym nie wszystkie firmy będą mogły skorzystać z poszczególnych ofert. Mimo to gra jest warta świeczki, ponieważ każdy z takich programów zapewnia przedsiębiorcom dodatkowe korzyści. Dlatego warto poświęcić czas na zapoznanie się z treścią wiadomości HMRC!

Czym jest ulga Employment Allowance oraz jakie zmiany zostały w niej wprowadzone?

Ulga Employment Allowance jest niezwykle ważnym świadczeniem dla wielu pracodawców. Dzięki niej liczne firmy do tej pory mogły otrzymać ulgę podatkową o wartości nawet 4000 funtów. Co więcej, według wyliczeń HMRC z ulgi Employment Allowance może skorzystać aż pół miliona małych i średnich firm. Dla porównania – jest to aż 30% wszystkich firm działających w UK.

Taka możliwość wynika z prostych kryteriów tego programu. Otóż ulga Employment Allowance może zostać przyznana wszystkim firmom zatrudniającym conajmniej dwóch pracowników, a składki NI Class 1 nie przekroczyły kwoty 100 tysięcy funtów w poprzednim roku podatkowym.

Co istotne, niedawno urząd HMRC poinformował o zwiększeniu wysokości takiej ulgi. Do tej pory wynosiła ona 4 tysiące funtów, a po zmianach jest to kwota nawet 5 tysięcy funtów. To w praktyce oznacza, że opisane wyżej firmy otrzymają dodatkowy tysiąc funtów w ramach ulgi podatkowej. Jeśli więc Twoja działalność spełnia kryteria dotyczące wysokości składek NI, koniecznie aplikuj o przyznanie takiej ulgi!

Jak działa program Help to Grow i jakie firmy mogą z niego skorzystać?

Kolejną ciekawą inicjatywą dla przedsiębiorców może być program Help to Grow. Jego idea polega na zapewnieniu firmom dofinansowania na zakup oprogramowania i wdrażanie technologii cyfrowych. W wielu branżach taka technologia może znacząco podnieść efektywności pracy, a co za tym idzie – przyspieszyć rozwój firmy.

Dzięki Help to Grow firma może otrzymać nawet 50% zniżki przy zakupie oprogramowania dopasowanego do rodzaju prowadzonej działalności. Maksymalna wysokość dofinansowania z tytułu tego programu wynosi 5 tysięcy funtów. Jest więc to cenne wsparcie przy dokonywaniu inwestycji z myślą o rozwoju prowadzonej działalności.

Warto również dodać, że program Help to Grow zapewnia firmom dodatkowe wsparcie natury informacyjnej. Dzięki temu firma może uzyskać cenne porady dotyczące wyboru konkretnego oprogramowania. Ponadto już po wdrożeniu nowej technologii beneficjenci programu Help to Grow otrzymują także plan dotyczący sugerowanego kierunku rozwoju firmy. Taki plan może więc pomóc przedsiębiorcom w określeniu kolejnych działań biznesowych.

Jeżeli chodzi o kryteria opisanej inicjatywy, program Help to Grow jest kierowany tylko do konkretnych firm. Każde takie przedsiębiorstwo musi:

  • mieć swoją siedzibę w Wielkiej Brytanii;
  • zatrudniać od 5 do 249 pracowników;
  • prowadzić aktywną działalność na rynku przez co najmniej 1 rok kalendarzowy.

Business Rate – Kto może skorzystać ze zredukowanej stawki podatku od prowadzenia działalności stacjonarnej?

Podatek od prowadzenia działalności stacjonarnej jest pobierany praktycznie od wszystkich firm mających własne placówki. Dlatego też każda możliwość jego ograniczenia będzie bardzo cenna. Niedawno ogłoszono zredukowanie wysokości tego podatku w przypadku niektórych firm. Co więc warto wiedzieć o tych zmianach?

Przede wszystkim wspomniana obniżka dotyczy: małych firm handlowych, hoteli i placówek rekreacyjnych. Dyrekcja takich placówek będzie mogła uzyskać 50% zniżkę w stosunku do obowiązującej stawki podatku. Aktualne szacunki HMRC wskazują, że ulga ta obejmie nawet 400 tysięcy różnych placówek biznesowych. Dzięki niej wygenerowane łącznie oszczędności mogą sięgać kwoty niespełna 2 miliardów funtów!

Co więcej, samo ograniczenie podatku nie jest jedyną ważną zmianą. Oprócz tego planuje się w przyszłości zupełne zniesienie tego podatku w przypadku niektórych placówek, które korzystają z ekologicznych rozwiązań. Tutaj należy wspomnieć między innymi o: własnych ciepłowniach, panelach fotowoltaicznych i innych „zielonych” technologiach.

„Super odliczenia” i ulgi Annual Investment Allowance?

Ostatnia część komunikatu HMRC była poświęcona innym ważnym ulgom. Pierwszą z nich jest tzw. super odliczenie. Obejmuje ono zniżkę w postaci 25% odliczenia od kwot zainwestowanych w zakup maszyn oraz sprzętu wykorzystywanego podczas prowadzonej działalności. Warto jednak podkreślić, że musi to być wyposażenie spełniające określone kryteria. Więcej informacji na temat tych kryteriów oraz innych aspektów dotyczących opisanych programów można odnaleźć na stronie rządowej.

Kolejną ważną i świetną informacją dla przedsiębiorców jest przedłużenie okresu zwiększonego limitu ulgi inwestycyjnej (Annual Investment Allowance). Zazwyczaj limit ten wynosi 200 tysięcy funtów. Natomiast HMRC tymczasowo zwiększyło tę kwotę aż do 1 miliona funtów. Co ciekawe, już na początku 2022 roku opisany limit miał zostać przywrócony do dawnego stanu. Jednak głosy przedsiębiorców skłoniły HMRC do wydłużenia terminu obowiązywania zwiększonego limitu aż do końca marca 2023 roku!

Warto również wspomnieć o obniżonej stawce na benzynę oraz olej napędowy. Choć jest to obniżka dostępna dla każdego, ma ona szczególnie duże znaczenie dla firm logistycznych i transportowych.

Programy wsparcia dla przedsiębiorców w UK – podsumowanie

Opisane zmiany ogłoszone przez HMRC mają na celu poprawę sytuacji firm, które mają problemy spowodowane aktualną sytuacją gospodarczą. Niektóre przedstawione ulgi pomogą w ograniczeniu negatywnych skutków inflacji, a także widocznie spowolnionej koniunktury. Z kolei inne programy mają ułatwić rozwijanie biznesu w tych trudnych czasach. Dlatego przedsiębiorcy powinni uważnie zapoznać się z zasadami oraz kryteriami poszczególnych programów. Dzięki temu będą mogli wykorzystać te inicjatywy, które w największym stopniu będą wspierać prowadzony przez nich biznes.

Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy podatkowej, księgowej lub rachunkowej, zapraszamy do skorzystania z oferty biura Lidertax!

Strefa humoru