-->
Biznes Lidertax Blog LTD

Public liability insurance, czyli ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej – co musisz o nim wiedzieć?

ubezpieczenie biznesu w uk

Public liability insurance – czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej / ubezpiecznie biznesu – co musisz o nim wiedzieć? Czasami jedno pechowe zdarzenie może poważnie odbić się na wizerunku firmy. Wyobraźmy sobie wnętrze restauracji, które nie zostało zabezpieczone w czasie prac remontowych, przez co elementy budowlane spadły na przechodzącego obok klienta. Wyobraźmy sobie firmę w uk, która nie zadbała o odśnieżenie podjazdu, przez co klient skręcił sobie kostkę. Choć podobne sytuacje zdarzają się dość rzadko, każdy incydent tego typu może mieć ogromny wpływ na prowadzoną działalność. Niestety, błędy zdarzają się nawet najlepszym i nie zawsze można się przed nimi uchronić. Na szczęście ubezpieczenie znane jako public liability insurance zapewnia ochronę przed konsekwencjami takich pomyłek. Jak ono działa i kto powinien je zakupić? Zapraszamy do lektury naszego artykułu!

W tym artykule znajdziesz odpowiedzi na pytania:

  1. Czym jest ubezpieczenie public liability insurance?
  2. W jakich sytuacjach ubezpieczenie public liability insurance zostanie aktywowane?
  3. Na jakich zasadach działa taka polisa?
  4. Dla kogo zakup ubezpieczenia public liability insurance może być konieczny?
  5. Czy polisa public liability insurance jest obowiązkowa?
  6. Dlaczego brak takiego ubezpieczenia może wpłynąć na rozwój firmy?
  7. Jaki zakres ma ubezpieczenie public liability insurance i ile ono kosztuje?

Public liability insurance – co to jest?

Wszyscy Polacy na pewno znają ubezpieczenia OC. Takie polisy są obowiązkowe dla wszystkich osób kierujących pojazdami mechanicznymi. Dzięki tym ubezpieczeniom osoby poszkodowane przez kierowców mogą uzyskać pomoc finansową. Na podobnej zasadzie działają również polisy public liability insurance!

Ubezpieczenia public liability insurance mają umożliwić pokrycie roszczeń finansowych, które zostały wysunięte przez osoby poszkodowane przez daną firmę. W tym miejscu warto podkreślić jedną ważną rzecz. Termin „szkoda” może się bowiem odnosić do dwóch kwestii, czyli uszczerbku na zdrowiu lub straty materialnej. Dlatego kompleksowe polisy public liability insurance powinny zapewnić pomoc finansową w obydwu opisanych przypadkach.

Kiedy polisa public liability insurance może zostać aktywowana?

Zasadniczo do aktywacji opisywanego ubezpieczenia dochodzi w momencie, kiedy klient zostaje poszkodowany na skutek działalności danej firmy. Jednak wbrew pozorom nie musi to wcale wynikać bezpośrednio ze świadczonych usług.

W przypadku tego ubezpieczenia często używanym przykładem jest doznanie urazu w siedzibie danej firmy. Klient może np. zostać uderzony przez źle zabezpieczoną skrzynię z pakunkiem. Innym przykładem będzie poślizgnięcie się na podjeździe firmy, który nie został odśnieżony. W obydwu takich przypadkach klient może wnieść roszczenia finansowe dotyczące poniesionego uszczerbku na zdrowiu. Jeżeli będą one zasadne, firma zostanie zobowiązana do wypłacenia tej osobie konkretnego odszkodowania.

Rzecz jasna lista podobnych zdarzeń może być jeszcze dłuższa, dlatego nie ma tutaj sensu wyliczać wszystkich potencjalnych sytuacji. Warto jednak zapamiętać, że ubezpieczenie public liability insurance musi aktywować się w momencie wniesienia roszczeń przez osobę poszkodowaną na skutek działaności danej firmy.

W jaki sposób działa ubezpieczenie public liability insurance?

Ogólna zasada działania opisywanej polisy jest dosyć prosta. Najpierw firma musi poinformować swojego ubezpieczyciela o tym, że dana osoba wniosła roszczenia finansowe z tytułu doznanej szkody. Następnie ubezpieczyciel odpowiedzialny za obsługę takiego świadczenia zapozna się ze szczegółami zgłoszonej sprawy. Jeśli zgłoszenie będzie zasadne, a poszkodowany skutecznie udowodni swoje racje – ubezpieczyciel powinien wypłacić konkretne odszkodowanie. Dzięki temu cała sprawa zostanie szybko zamknięta.

Kwota takiej rekompensaty będzie zależeć między innymi od roszczeń klienta i okoliczności związanych z powstałą szkodą. Ostateczna decyzja należy jednak do ubezpieczyciela. Finalnie to on będzie bowiem odpowiadać za przekazanie pieniędzy poszkodowanym klientom.

W tym miejscu trzeba podkreślić ważną rzecz. Mianowicie odszkodowanie zostanie wypłacone tylko pod warunkiem, że firma wyrządziła szkodę przypadkowo. Nie może być ona efektem celowego działania lub całkowitego braku ostrożności. Jeśli więc np. pracownicy budowlani celowo uszkodzą płot sąsiada, który skarżył się na hałas, odszkodowanie może zostać wstrzymane. Co gorsza, wtedy to firma musi z własnego budżetu pokryć wszelkie roszczenia finansowe osób poszkodowanych!

Kto może potrzebować polisy public liability insurance?

W jednym ze wcześniejszych akapitów pojawiła się wzmianka o tym, że opisywana polisa może przydać się niemal każdej firmie (głównie spółki LTD w UK oraz osoby samozatrudnione). Rzeczywiście jest to prawda, albowiem niemal wszystkie firmy mają bezpośredni kontakt z klientami lub odpowiadają za ich mienie. To z kolei oznacza, że zdecydowana większość przedsiębiorstw musi liczyć się z ryzykiem wyrządzenia klientom szkody. Tym samym ubezpieczenie public liability insurance może być potrzebne w wielu branżach.

Przykładowo, taka polisa przyda się właścicielom: kawiarni, restauracji oraz innych miejsc, w których klienci spędzają swój czas. Dotyczy to także różnych placówek umożliwiających klientom bezpośrednią obsługę w siedzibie firmy.

Ponadto polisa public liability insurance jest niezwykle ważna dla wszystkich firm działających w terenie. Tutaj warto wspomnieć nie tylko o firmach budowlanych, ale także o przedsiębiorstwach realizujących różne prace publiczne.

Tutaj warto również wspomnieć o czymś nieoczywistym, czyli o jednoosobowych działalnościach gospodarczych / samozatrudnienie. W niektórych przypadkach tacy przedsiębiorcy mogą ponosić odpowiedzialność publiczną. Co gorsza, ich dochody są zazwyczaj na tyle niskie, że poważniejsze roszczenia mogą w praktyce doprowadzić do bankructwa firmy. Toteż właściciele takich działalności stanowią kolejną grupę osób, które powinny rozważyć zakup wspomnianej polisy.

Czy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowe?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy najpierw wyraźnie rozdzielić dwa pojęcia. Ubezpieczenie public liability insurance może być bowiem konieczne, ale nie może być obowiązkowe (poza paroma wyjątkami). Z czego wynika taka rozbieżność?

Otóż przedstawiciele niektórych profesji (np. lekarze) rzeczywiście muszą obowiązkowo zakupić polisę na wypadek spowodowania szkód. Z drugiej strony w przypadku zdecydowanej większości firm nie istnieje żaden prawny wymóg zakupu takiej polisy. To z kolei oznacza również brak kar przewidzianych za brak ubezpieczenia public liability insurance.

Toteż w przypadku tej polisy zazwyczaj nie można mówić o tym, że jest ona obowiązkowa. Nie zmienia to jednak faktu, iż dla większości firm jej zakup będzie po prostu koniecznością. Dlaczego?

W jaki sposób brak takiej polisy może wpłynąć na funkcjonowanie firmy?

Tutaj dochodzimy do bardzo ważnej kwestii. Co prawda, żaden klient ani zleceniodawca nie może nakazać wybranej firmie zakupu wspomnianego ubezpieczenia. Jednak klienci wcale nie muszą tego robić, ponieważ mogą wybrać jeszcze łatwiejsze rozwiązanie. Jest nim rezygnacja ze współpracy z firmą, która nie dysponuje takim ubezpieczeniem.

Wbrew pozorom nie jest to rzadkie zjawisko. Dość powiedzieć, że np. w branży budowlanej większość zleceniodawców wymaga, aby wykonawca miał ważne ubezpieczenie public liability insurance. Tym samym brak takiej polisy może w zasadzie zdyskwalifikować ofertę firmy już na samym początku. Bardzo podobna zależność odnosi się także do wielu innych branż.

Dlatego brak bezpośredniego obowiązku posiadania takiej polisy nie zmienia faktu, że w praktyce jest ona konieczna. Bez niej działalność firmy może bowiem zostać mocno ograniczona. Z tego względu większość przedsiębiorców decyduje się na wykupienie takiego ubezpieczenia.

Ile kosztuje i co obejmuje ubezpieczenie public liability insurance?

Idea oraz warunki ubezpieczeń public liability insurance zostały już dokładnie opisane. Dlatego w tym miejscu można przejść do dwóch najważniejszych kwestii. Pierwsza z nich dotyczy zakresu ochrony udzielanej w ramach takiego ubezpieczenia. Trzeba jednak przyznać, że jest to kwestia bardzo indywidualna. Zakres polisy public liability insurance zazwyczaj zostaje ustalony jeszcze  w trakcie konsultacji, czyli tuż przed podpisaniem umowy. Wtedy przedstawiciel firmy i agent ubezpieczeniowy próbują dopasować zakres ochrony do oczekiwań danego przedsiębiorstwa.

Na pewno każda polisa tego typu powinna zapewnić odszkodowanie w sytuacji, kiedy klient dozna uszczerbku np. na zdrowiu podczas wizyty w oddziale firmy. Niektórzy klienci mogą także wnieść roszczenia z tytułu poniesionych strat materialnych oraz utraty zdolności zarobkowej. Dlatego warto również ubezpieczyć się na taką ewentualność.

Kolejną ważną kwestią będzie wysokość odszkodowania. Tutaj ponownie wiele zależy od rodzaju prowadzonej działalności. W przypadku samozatrudnienia w UK oraz relatywnie „bezpiecznych” biznesów zazwyczaj suma odszkodowania wynosi 2-5 milionów funtów. Jeżeli poziom ryzyka jest wyższy, wspomniana granica 5 milionów funtów stanowi absolutne minimum. W niektórych przypadkach kwota ta może być nawet jeszcze większa!

Ile kosztuje public liability insurance?

Na zakończenie zostawiliśmy najważniejszy dla wielu przedsiębiorców aspekt, czyli cenę takich ubezpieczeń. Nikogo już zapewne nie zdziwi fakt, że nawet cena opisywanych polis może być dość mocno zróżnicowana. W przypadku ubezpieczeń z podstawowym zakresem (przeznaczonych dla małych firm) cena może wynieść około 50-70 funtów. W zamian za to firma uzyskuje ochronę na cały rok kalendarzowy. Jeżeli zaś chodzi o nieco większe firmy, średnia cena ubezpieczeń public liability insurance wynosi około 100-130 funtów rocznie. Natomiast te największe firmy muszą płacić za taką ochronę nawet kilkaset czy kilka tysięcy funtów rocznie!

Podsumowanie

Polisa public liability insurance zapewnia pomoc w pokryciu roszczeń finansowych klientów, którzy zostali poszkodowani na skutek działania firmy. Taka szkoda wcale nie musi mieć charakteru bezpośredniego. Wystarczy jedynie, że dany klient dozna uszczerbku na zdrowiu podczas wizyty w firmowej siedzibie. Jeżeli był to wynik zaniedbań (np. złego zabezpieczenia placówki), firma może zostać pociągnięta do odpowiedzialności. Dlatego ubezpieczenie public liability insurance jest niezwykle ważne dla firm, które chcą zadbać o swoją renomę i wizerunek.

Nasza strefa humoru