-->
Biznes Lidertax Blog LTD

Ubezpieczenie firmy w UK tym razem zajmujemy się – Directors and Officers liability insurance

ubezpieczenie biznesu w UK

Praca na wysokim stanowisku stanowi marzenie wszystkich osób, które dążą do rozwijania swojej kariery zawodowej. Oczywiście taka praca jest kojarzona przede wszystkim z wysokimi zarobkami i szeroko pojmowaną decyzyjnością. Z drugiej strony nie można zapominać o tym, że wszystkie osoby znajdujące się na stanowiskach dyrektorskich ponoszą również wysoką odpowiedzialność. W końcu to takie osoby odpowiadają za przebieg wielu procedur, które są kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania firmy. Niestety, nawet najlepsi menadżerowie oraz dyrektorzy nie są w stanie uniknąć błędów. Co gorsza, niektóre pomyłki mogą skutkować wysunięciem roszczeń przez organy kontroli lub inwestorów. W takiej sytuacji to właśnie dyrektor spółki LTD lub inne osoby z zarządu mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności. Warto zadbać o ubezpieczenie firmy w UK i wykupić – Directors and Officers liability insurance. Co to za polisa i kiedy należy zastanowić się nad jej zakupem? Zapraszamy do lektury!

W tym artykule znajdziesz odpowiedzi na pytania:

  1. Czym jest ubezpieczenie Directors and Officers liability insurance i dla kogo jest ono przeznaczone?
  2. Jak działa polisa Directors and Officers liability insurance?
  3. W jakich sytuacjach ubezpieczenie D&O może zostać aktywowane?
  4. W czym ubezpieczenie D&O różni się od innych polis odpowiedzialności zawodowej?
  5. Kiedy ubezpieczenie D&O nie zapewni pomocy?
  6. Jak wysokie odszkodowanie powinno gwarantować D&O liability insurance?
  7. Ile kosztuje Directors and Officers liability insurance?

Directors and Officers (D&O) liability insurance – co to za polisa i dla kogo jest przeznaczona?

Ubezpieczenie firmy w UK jest jednym z kluczowych elementów stabilnego rozwoju Twojego biznesu. Ubezpieczenie D&O liability insurance to specjalistyczna polisa przeznaczona dla dyrektorów LTD i osób zasiadających w zarządzie takich spółek. Tak przynajmniej zakłada teoria. W praktyce ubezpieczenia D&O mogą zapewnić skuteczną ochronę bardzo wielu osobom zajmującym wysokie stanowiska w danej firmie. Co ważne, taka ochrona będzie obejmować zarówno obecnych, jak i byłych dyrektorów oraz członków zarządu.

Najważniejszym celem polis D&O liability insurance jest zagwarantowanie ochrony przed odpowiedzialnością ponoszoną w związku z przypadkowymi błędami podczas pracy. Taka ochrona ma duże znaczenie, ponieważ w określonych sytuacjach to właśnie dyrektorzy/oficjele mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności. Jeżeli w takim przypadku zostanie zasądzone odszkodowanie, polisa D&O zapewni wypłatę wskazanej kwoty. Dzięki temu dyrektorzy i członkowie zarządu nie będą musieli płacić odszkodowania z własnej kieszeni.

Jak działa polisa Directors and Officers liability insurance?

Wszyscy dyrektorzy, menadżerowie, członkowie zarządów i inne osoby zatrudnione na podobnych stanowiskach pełnią odpowiedzialne funkcje w firmie. Z tego względu popełniane przez nich błędy oraz zaniedbania mogą w większym stopniu odbić się na wizerunku przedsiębiorstwa. Co istotne, dyrektorzy oraz menadżerowie w czasie pełnionych obowiązków reprezentują firmę. Jednak mimo tego to oni mogą zostać pociągnięci do indywidualnej odpowiedzialności za popełnione błędy. W takich sytuacjach polisa Directors and Officers zapewnia pomoc w pokryciu wysuniętych roszczeń finansowych.

W jakich sytuacjach ubezpieczenie D&O zostanie aktywowane?

Na czym może polegać indywidualna odpowiedzialność związana ze sprawowanym stanowiskiem? Aby lepiej to wyjaśnić, warto posłużyć się przykładem.

Załóżmy, że dyrektor podjął ważną decyzję o rozpoczęciu nowej kosztownej inwestycji. Niestety, pomimo dobrego planu inwestycja nie była udana, ponieważ spowodowała duże straty. Na domiar złego firma straciła wizerunkowo na swoim nietrafionym ruchu. W efekcie niektórzy inwestorzy i akcjonariusze wysunęli roszczenia w stosunku do dyrektora odpowiedzialnego za podjęcie opisanej decyzji. Takie roszczenia dotyczą strat poniesionych w związku z nietrafioną decyzją. Jeżeli będzie to zasadne, dyrektor może zostać zobowiązany do wypłaty odszkodowania.

Innym przykładem może być kara nałożona na firmę przez organy kontrolne (np. HMRC lub HSE). Takie kary mogą wynikać z zaniedbań, do których dopuścił się dyrektor lub inna osoba decyzyjna. Wówczas odpowiedzialność za pokrycie nałożonej grzywny spada na jej barki. Dzięki polisie D&O taka osoba nie będzie musiała płacić kary z własnej kieszeni.

W czym ubezpieczenie D&O różni się od innych polis odpowiedzialności zawodowej?

Biorąc pod uwagę charakter opisanego ubezpieczenia, można byłoby uznać, że jest ono stosunkowo podobne do kilku innych polis. Najczęstsze skojarzenia dotyczą ubezpieczeń public liability insurance, ale również professional indemnity insurance. Koniec końców te polisy także gwarantują wsparcie w razie zgłoszenia roszczeń finansowych przez klientów lub innych poszkodowanych.

Jednak tutaj trzeba wspomnieć o podstawowej różnicy pomiędzy tymi świadczeniami. Mianowicie zarówno ubezpieczenia public liability insurance, jak i professional indemnity insurance obejmują działalność firmy jako całej. Dlatego w ich przypadku nie ma większego znaczenia to, który pracownik był odpowiedzialny za powstanie szkody. Wówczas cała firma ponosi bowiem odpowiedzialność za dane zdarzenie.

Natomiast ubezpieczenie D&O jest ograniczone tylko do zaniedbań popełnionych przez osoby, które są objęte ochroną ubezpieczeniową. Tym samym taka polisa nie zapewni pomocy, jeżeli dana szkoda powstała z winy innego pracownika. Jest więc to świadczenie odpowiedzialności indywidualnej, a nie zbiorowej.

Kiedy ubezpieczenie D&O nie zapewni pomocy?

Wszystkie opisane wyżej przypadki dotyczą sytuacji, kiedy dyrektor lub inna osoba popełni swój błąd przypadkowo i nieświadomie. Wówczas rzeczywiście posiadana polisa D&O może zapewnić pomoc w pokryciu powstałych kosztów.

Z drugiej strony zupełnie innym przypadkiem będą szkody powstałe poprzez celowe działanie albo świadome zaniedbania. Wtedy każdy ubezpieczyciel obsługujący polisę D&O ma prawo do oceny okoliczności zgłoszenia. Jeżeli okaże się, że zgłoszona szkoda wyniknęła z celowego działania – ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania. Co istotne, naruszenie warunków ubezpieczenia, a tak należy rozumieć świadome spowodowanie szkody, gwarantuje ubezpieczycielowi możliwość odmowy przyznania środków w formie rekompensaty finansowej.

Innym przykładem są wszelkie oszustwa oraz działanie o charakterze przestępczym. Jeśli zostaną one udowodnione dyrektorowi, jego polisa D&O zostanie natychmiast unieważniona.

Jak wysokie odszkodowanie może zapewnić ubezpieczenie Directors and Officers liability insurance?

Opisane wcześniej roszczenia finansowe wysuwane przez inwestorów albo organy kontroli mogą być naprawdę wysokie. Dlatego nawet dyrektorzy oraz menadżerowie będą mieli spore problemy z samodzielnym pokryciem takich kosztów. Oczywiście polisa D&O z pewnością w tym pomoże, ale nawet ona musi gwarantować odpowiednio wysokie odszkodowanie. W przeciwnym wypadku nie ma gwarancji, że zakupiona polisa zapewni odpowiednio szeroką ochronę. Zatem o jakich kwotach mowa?

Absolutną podstawą w przypadku takich świadczeń są odszkodowania wynoszące kilkaset tysięcy funtów. Takie kwoty mogą wydawać się bardzo wysokie, ale warto pamiętać o tym, że poważne błędy generują poważne straty. Z tego względu standardem w ubezpieczeniach D&O są gwarancje odszkodowań sięgających nawet kilku milionów funtów! To one stanowią zresztą najczęściej wybierany wariant, ponieważ taka kwota odszkodowania zapewni pomoc w większości powstałych przypadków.

Z drugiej strony dyrektorzy powinni dopasować sumę odszkodowania do wysokości potencjalnych strat, które mogą powstać na skutek ich błędu. Jeżeli zatem obowiązki dyrektora wiążą się ze szczególnie dużą odpowiedzialnością, wyższa suma ubezpieczenia będzie dobrą alternatywą.

Ile kosztuje ubezpieczenie D&O?

Na szczęście ceny ubezpieczeń D&O nie są zbyt wygórowane. Wynika to z faktu, że w przypadku takich świadczeń ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wyłącznie jedną osobę. Tym samym dla ubezpieczyciela jest to zdecydowanie mniejsze ryzyko niż przy zabezpieczaniu działalności całej firmy.

Średnie ceny ubezpieczeń D&O zaczynają się już od około 20-30 funtów miesięcznie – poszukujesz specjalisty w tym temacie daj nam znać – KLIK. Co jasne, takie stawki dotyczą polis ze standardowym zakresem ochrony. Toteż bardziej rozbudowane polisy D&O będą nieco droższe (średnio kilkadziesiąt funtów miesięcznie). Niemniej taki wydatek bez problemu może zostać sfinansowany przez wszystkie firmy. Dlatego warto dobrze zastanowić się nad zamówieniem takiego ubezpieczenia!

Ubezpieczenie firmy w UK – podsumowanie

Ubezpieczenie Directors and Officers liability insurance to dość wyjątkowa polisa. Jej unikalny charakter polega na tym, że obejmuje ona ochroną wyłącznie dyrektorów, menadżerów oraz innych kluczowych przedstawicieli firmy. Taka polisa gwarantuje pokrycie kosztów strat spowodowanych przez błędną decyzję biznesową dyrektora lub inne nieumyślne działanie. Dzięki temu firma może zabezpieczyć się przed stratami spowodowanymi błędami swojej kadry kierowniczej. Jest więc to taki rodzaj ochrony, który przyda się w wielu różnych firmach. Co więcej, ubezpieczenie D&O nie kosztuje zbyt wiele, dlatego każda firma może sobie pozwolić na taki wydatek. Tym samym warto wziąć pod uwagę możliwość zakupu opisywanej polisy!

Nasza strefa humoru