-->
Lidertax Blog

Rejestracja CIS – czym jest i kogo dotyczy?

CIS, czyli Construction Industry System, to specjalny system podatkowy przeznaczony dla osób zatrudnionych w branży budowlanej. Jeżeli zatem wykonujesz jakieś zlecenia lub prace w tym zakresie, powinieneś dokładnie poznać jego założenia. Z treści niniejszego artykułu dowiesz się, czym dokładnie jest CIS i dlaczego rejestracja w tym systemie może być Twoim obowiązkiem. Zapraszamy do lektury.

Dlaczego powstał system CIS?

W 2004 roku brytyjskie władze podjęły decyzję o uruchomieniu nowego systemu podatkowego o nazwie CIS. Powstał on w celu większej kontroli nad przepływem płatności i odprowadzaniem podatków z tytułu prac budowlanych. Każdy wykonawca (Contractor) zarejestrowany w CIS musi odprowadzać do urzędu skarbowego (HMRC) 20% lub 30% od sumy wypłacanej podwykonawcy (Subcontractor).

Pieniądze przekazywane poprzez CIS są dzielone na dwie należności. Pierwsza z nich trafia do urzędu w formie standardowego podatku. Natomiast pozostałe środki stanowią zaliczkę na poczet ubezpieczenia społecznego (National Insurance). Cała kwota zostaje więc odprowadzona w imieniu podwykonawcy, który nie musi już robić tego samodzielnie.

Jakie prace budowlane podlegają pod system CIS?

Jak już wspomnieliśmy, system CIS jest poświęcony branży budowlanej. Z tego względu stosowne regulacje dokładnie precyzują zakres prac, które podlegają rozliczeniu w ramach tego systemu. Są to przede wszystkim:

 • Prace w zakresie budowania stałych lub tymczasowych budynków i innych konstrukcji,
 • Zlecenia dotyczące budowy dróg, mostów i wszelkich prac w zakresie infrastruktury lądowej oraz morskiej.

Oczywiście tak szeroki wykaz obejmuje mnóstwo mniejszych prac budowlanych, takich jak:

 • stawianie fundamentów,
 • montaż wszelkich instalacji grzewczych, energetycznych, wodnych i oświetleniowych,
 • rozbiórka i demontaż istniejących budowli,
 • naprawa lub przerabianie istniejących konstrukcji.

Co ciekawe, istnieje również kilka rodzajów prac, które zostały wyjęte spod zakresu CIS:

 • prace architektoniczne i geodezyjne,
 • wynajem rusztowań i prowadzenie obiektów niezwiązanych bezpośrednio z budową (np. stołówki na placu budowy),
 • montaż wykładzin dywanowych.

Rejestracja w CIS – jak przebiega i kto musi się zarejestrować?

Rejestracja w systemie CIS nie jest skomplikowana, dlatego każdy na pewno sobie z nią poradzi. Aby zarejestrować się w systemie, musisz wprowadzić do formularza stosowne informacje. Są to przede wszystkim: dane kontaktowe, nazwa firmy, numer ubezpieczenia National Insurance, numer referencyjny podatnika (UTR) oraz numer rejestracyjny VAT (o ile jesteś zarejestrowanym płatnikiem VAT).

Kto może dokonać rejestracji?

Co istotne, rejestracji mogą dokonać zarówno wykonawcy, jak i podwykonawcy. Różnica polega jednak na tym, że dla wykonawców rejestracja w CIS jest obowiązkowa. Oznacza to, że każda osoba lub firma podlegająca pod określone kryteria musi zadbać o znalezienie się w systemie. Kto dokładnie powinien zarejestrować się jako Contractor? Regulacje wskazują tutaj na dwa czynniki:

 • Jeżeli płacisz podwykonawcom za zrealizowanie określonych prac budowlanych, będziesz uznawany za wykonawcę.
 • Jeśli Twoja firma nie działa w branży budowlanej, ale jej średnie wydatki na budowę przekraczają milion funtów rocznie przez co najmniej trzy kolejne lata – rejestracja w CIS również jest obowiązkowa.

Na nieco więcej swobody mogą liczyć subcontractors, czyli podwykonawcy. W ich przypadku rejestracja w systemie CIS jest dobrowolna. Jeśli jednak wykonujesz jakieś prace budowlane jako podwykonawca, rejestracja może być dla Ciebie opłacalna z dwóch powodów:

 • Zarejestrowani podwykonawcy mogą liczyć na niższe stawki odprowadzanych potrąceń (20% zamiast 30%).
 • Każdy wykonawca może zweryfikować podwykonawcę zarejestrowanego w systemie CIS, co zwiększa jego wiarygodność.

UWAGA!

Jeśli jesteś wykonawcą i jednocześnie działasz jako podwykonawca – musisz zarejestrować się w systemie zarówno jako contractor, jak i subcontractor!

Jesteś wykonawcą zarejestrowanym w CIS? Pamiętaj o swoich obowiązkach!

Wiesz już, że rejestracja w systemie CIS stanowi obowiązek dla wszystkich wykonawców. Nie jest to jednak jedyny wymóg prawny, który dotyczy takich osób lub firm. Jeżeli bowiem dany wykonawca zarejestruje się w systemie CIS, zostanie on zobowiązany do prowadzenia swojej dokumentacji. To oznacza, że przez 3 lata musi przechowywać między innymi:

 • Faktury z odliczonym podatkiem VAT, które zostały wystawione przez podwykonawców.
 • Zestawienie wszelkich potrąceń podatkowych dokonanych w płatnościach,
 • Ewidencję kosztu zakupu materiałów od podwykonawcy, jeżeli ten wystawił fakturę z odliczonym podatkiem VAT.

Podsumowanie

Rejestracja w CIS to bardzo ważny aspekt związany z działalnością budowlaną na terytorium Wielkiej Brytanii. Co istotne, taki obowiązek dotyczy również zagranicznych firm, które świadczą swoje usługi na Wyspach. Jeżeli potrzebujesz pomocy w zakresie rejestracji lub obsługi systemu CIS, serdecznie zachęcamy do kontaktu! Chętnie pomożemy Ci w wypełnieniu formalności związanych z tym systemem.