-->
Lidertax Blog

Certyfikat rezydencji podatkowej dla spółki LTD

Jeżeli jesteś właścicielem spółki LTD, zapewne słyszałeś już o certyfikacie rezydencji podatkowej. Posiadanie tego dokumentu jest szczególne istotne podczas prowadzenia współpracy z podmiotami mającymi siedzibę w innym kraju. Wówczas certyfikat pozwoli Ci na uniknięcie podwójnego opodatkowania. Co jeszcze musisz o nim wiedzieć?

Certyfikat rezydencji podatkowej – co to jest?

Zacznijmy od kilku podstawowych kwestii. Certyfikat rezydencji podatkowej (Certificate of Residence) to dokument wydawany przez brytyjski urząd skarbowy (klik – HMRC). Organ wydający stosuje jako potwierdzenie tego, że dana firma posiada swoją rezydencję podatkową w Wielkiej Brytanii. Jednocześnie każdy kontrahent może za pomocą tego dokumentu zweryfikować legalność wybranej spółki.

W jaki sposób można wykorzystać certyfikat rezydencji podatkowej?

Międzynarodowe prawo podatkowe obejmuje termin nazywany „podatkiem u źródła”. Jest to specyficzny rodzaj opłaty, która ma uniemożliwić uchylanie się od obowiązku podatkowego. Zgodnie z tym zapisem każda firma musi zapłacić podatek w kraju wykonania danej usługi. Przykładowo, jeżeli brytyjska spółka LTD współpracuje z polską firmą, wówczas polskie organy podatkowe mogą wymagać uiszczenia określonego podatku.

Jedynym ratunkiem przed taką koniecznością jest właśnie certyfikat rezydencji podatkowej. Ten dokument stanowi poświadczenie tego, że firma lub spółka odprowadza podatki w swoim macierzystym kraju. Na tej podstawie możesz zostać zwolniony z obowiązku opłacenia podatku u źródła. Jeżeli zaś dana transakcja została podwójnie opodatkowana zapewne będziesz mógł ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku.

Pamiętaj o tym, że certyfikat rezydencji podatkowej to jedyny dokument gwarantujący uniknięcie podwójnego opodatkowania.

Kiedy będziesz musiał okazać certyfikat?

Pamiętaj, że opisywany certyfikat rezydencji nie będzie wymagany we wszystkich przypadkach. Istnieje bowiem określony katalog usług, które są objęte obowiązkiem opłacenia podatku u źródła.
Są to przede wszystkim:

 • Wszelkie usługi w zakresie profesjonalnego doradztwa oraz instruktażu;
 • Zlecenia rozliczanie na podstawie umów obejmujących przekazanie praw autorskich;
 • Usługi szkoleniowe typu know-how.

Ze względu na tak szeroki wykaz obejmuje on mnóstwo mniejszych prac budowlanych, takich jak:

 • stawianie fundamentów,
 • montaż wszelkich instalacji grzewczych, energetycznych, wodnych i oświetleniowych,
 • rozbiórka i demontaż istniejących budowli,
 • naprawa lub przerabianie istniejących konstrukcji.

We wszystkich opisanych przypadkach certyfikat pozwala na zapłacenie podatku jedynie w macierzystym kraju.

Potrzebujesz pomocy – śmiało dzwoń.

Jak można uzyskać certyfikat rezydencji podatkowej?

Aby otrzymać certyfikat, musisz złożyć do HMRC stosowny wniosek o wydanie tego dokumentu. Warto podkreślić, że jeśli chodzi o wymogi, tutaj pojawiają się tylko dwa aspekty:

 • Pamiętaj przede wszystkim, że przede w§szystkim Twoja spółka musi być zarejestrowana na Wyspach. A ty sam musisz mieć status rezydenta podatkowego w Wielkiej Brytanii.
 • Swoje usługi możesz świadczyć jedynie w tych krajach, które podpisały z Wielką Brytanią umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Jeżeli spełniasz obydwa wymienione warunki, HMRC zajmie się rozpatrzeniem Twojego wniosku. Pamiętaj o tym, że urzędnicy mogą zadać Ci kilka pytań dotyczących prowadzonej działalności. Ze względu na ich zakres obejmuje zagadnienia, takie jak:

 • Dlaczego potrzebujesz certyfikatu rezydencji podatkowej?
 • Jaki rodzaj dochodu osiągniesz?
 • Na jak długi czas potrzebujesz certyfikatu?

Oczywiście wszystkie formalności możesz wypełnić drogą elektroniczną poprzez korzystanie z platformy rządowej – TU

Podsumowanie

Kończąc nasz tekst Certyfikat rezydencji pozwoli Ci uniknąć podwójnego opodatkowania podczas współpracy z zagraniczną firmą. Taki dokument możesz uzyskać od HMRC po złożeniu wymaganego wniosku. Reasumując jeżeli jednak potrzebujesz pomocy w tym zakresie to serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.

Poniżej załączamy wzory przykładowych certyfikatów: dla spółki LTD oraz dla osoby prywatnej.

Lidertax LTD Medway accountants
Lidertax LTD medway accountants
Masz pytanie w tym temacie? Śmiało dzwoń pomożemy!!!