-->
Lidertax Blog

Self assessment tax returns – kary i możliwości odwołania

Self assessment w UK

Według starego powiedzenia oprócz śmierci pewne są tylko podatki. To prawda, w większości sytuacji trzeba złożyć Self-Assessment tax return i rozliczać daninę na państwo. W Polsce mamy wiele rodzajów PIT-ów w zależności od źródła uzyskanej korzyści majątkowej. W UK z kolei osoby zatrudnione u pracodawcy rozliczają się za pomocą systemu PAYE, czyli pay-as-you-earn. Istnieje także zeznanie Self-Assessment dla tych, którzy sami dbają o budowanie swoich aktywów i to nim zajmiemy się w tym artykule.

Self assessment w UK – kogo dotyczy?

Self-Assessment najbardziej kojarzy się z samozatrudnionymi. Owszem, to chyba najliczniejsza grupa w Wielkiej Brytanii, której dotyczy to zeznanie. Osoby te same rozwijają swoje firmy, to od ich działań zależy ile firma zarobi, a tym samym ile będzie wynosił ich dochód.
Oprócz tego Self-Assessment składają:

 • dyrektorzy spółki LTD lub udziałowcy tego typu spółek, których dywidenda przekroczyła w roku podatkowym £10000,
 • właściciele nieruchomości wynajmujący je i otrzymujący z tego tytułu co najmniej £2500,
 • osoby zarabiające na swoich oszczędnościach więcej niż £10000 w skali roku.

Bez znaczenia jest fakt czy tego typu dochód jest jedynym czy którymś z kolei (np. oprócz pensji), w wyżej wymienionych przypadkach należy złożyć to zeznanie.

Do kiedy należy złożyć zeznanie Self-Assessment tax return?

Rok podatkowy w UK trwa od 6 kwietnia do 5 kwietnia roku następnego. Po jego zakończeniu należy się rozliczyć. Ostateczny termin składania Self-Assessment zależy od formy jego przesłania do HMRC. Forma papierowa, nadawana tradycyjną pocztą, musi zostać złożona do 31 października. Wybierając elektroniczną wersję podatnik zyskuje dodatkowy czas, ponieważ ostateczny termin przesuwa się aż do 31 stycznia.

Jakie są kary za niedotrzymanie terminu rozliczenia self assessment?

Czasu na złożenie zeznania jest dość dużo, ale mimo to zdarzają się opóźnienia, celowe lub nie, lecz wtedy należy liczyć się z konsekwencjami. HMRC nakłada karę już pierwszego dnia opóźnienia. Wynosi ona £100. Następnie urząd czeka do trzech miesięcy na rozliczenie (do 30 kwietnia), a jeśli ono nie następuje to za każdy kolejny dzień spóźnienia nalicza kolejną karę w wysokości £10.

Czy można uniknąć tych dodatkowych opłat?

HMRC może odstąpić od wymierzenia kary, ale tylko w przypadku, gdy podatnik ma sensowne wytłumaczenie. Ocena leży jednak po stronie urzędu, dla którego definicja sensowności może być zdecydowanie inna. Częstymi tłumaczeniami opóźnień lub niezłożenia Self-Assessment są takie sytuacje jak:

 • nieuczciwa lub niewykwalifikowana osoba, której podatnik zlecił wypełnienie zeznania, która zrobiła to źle lub zaniedbała termin,
 • błąd popełniony w rozliczeniu lub problemy w używaniu systemu na stronie HMRC,
 • brak wystarczających środków na zapłacenie podatku,
 • brak listu przypominającego o rozliczeniu i płatności.

Niestety wszystkie te przypadki traktowane są jako zaniedbania ze strony podatnika i niepodjęcie wystarczających środków do tego, by zeznanie złożyć. Czasu jest wystarczająco dużo, aby znaleźć odpowiedniego specjalistę, nawet w sytuacji, gdy poprzedni zawiedzie lub używanie systemu okaże się trudne (można się z nim zapoznać przecież wcześniej). Podobnie z zabezpieczeniem środków na zapłacenie podatku. Brak listu nie jest wytłumaczeniem z kolei dlatego, że osoba samozatrudniona musi sama pilnować terminów.

Czy każdy będzie potraktowany w identyczny sposób?

Sytuacje, jakie są brane pod uwagę to z reguły takie, na które podatnik nie ma wpływu, jak np.

 • partner/partnerka lub bliski członek rodziny ciężko choruje, wymaga opieki tej osoby w czasie, gdy należy składać Self-Assessment i/lub umiera na krótko przed ostatecznym terminem,
 • sam podatnik ze względu na wypadek lub nagłą chorobę musiał pozostawać w szpitalu, co uniemożliwiło mu wypełnienie obowiązku podatkowego,
 • ciężka przewlekła lub zagrażająca życiu choroba, która postępuje i powoduje pogarszający się stan podatnika,
 • złożenie zeznania uniemożliwiła powódź lub pożar,
 • sprzęt lub oprogramowanie uległo niespodziewanej awarii podczas przygotowywania zeznania,
 • problem z doręczeniem wynikł ze względu na opóźnienia na poczcie lub strajk.

Self assessment tax returns – kary i możliwości odwołania | podsumowanie

Jak widać nie tak łatwo uniknąć kary za opóźnienie w złożeniu Self-Assessment. HMRC jest dość skrupulatny i bezwzględny. Oczywiście każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie, ale istnieją rzeczywiście niewielkie szanse na to, by spełnić warunki do ulgowego traktowania. Co więcej zaraz po tym, gdy problemy ustąpią, nadal trzeba złożyć to zeznanie. Zdecydowanie lepiej zatem zadbać o to od razu po zakończeniu roku podatkowego niż czekać do ostatniej chwili i liczyć na przychylność urzędników.

„Lidertaxowa” Strefa Humoru