-->
Biznes

Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców korzystających z telefonu na tzw. sim only kontrakt

polska księgowa kent

SIM ONLY kontrakt staje się coraz chętniej wybieraną alternatywą dla zawierania tradycyjnej umowy z telefonem na abonament. Taka decyzja zapewnia bowiem znacznie większą swobodę przy doładowywaniu telefonu. Jest to szczególnie ważny argument dla tych osób, którym zależy tylko na wykonywaniu połączeń, pisaniu SMS-ów oraz korzystaniu z Internetu mobilnego. Niemniej jednak przy zakupie osobnej karty SIM pojawia się pewien dylemat. Czy korzystanie z telefonu na kartę również jest objęte stosowną ulgą podatkową? W jaki sposób aktualne przepisy HMRC precyzują to zagadnienie?

Ulgi za służbowe używanie telefonów – komu one przysługują?

Sprawna komunikacja jest niezbędna we współczesnym biznesie. Dlatego też w wielu światowych firmach pracownicy i członkowie kadry kierowniczej korzystają ze służbowych telefonów. Dzięki temu mogą oni łatwo i wygodnie porozumiewać się ze swoimi współpracownikami oraz partnerami biznesowymi. Oczywiście zakup telefonów połączony z utrzymywaniem kilkudziesięciu, a nieraz nawet kilkuset numerów służbowych generuje olbrzymie koszty. Z tego względu brytyjskie firmy już od dawna mogą liczyć na specjalne ulgi przyznawane przez HMRC.

Co ciekawe, HMRC przyznaje takie ulgi również samym pracownikom. Wystarczy tylko, że dana osoba korzysta ze swojego prywatnego telefonu w celach służbowych. Wtedy pracownik może otrzymać dodatkową ulgę podatkową.

Niestety, zasady obowiązujące w przypadku samozatrudnionych przedsiębiorców są nieco bardziej skomplikowane. Wynika to z dwóch różnych kwestii. Po pierwsze, regulacje prawne nie zostały przystosowane do zmian zachodzących na rynku usług telekomunikacyjnych. To z kolei rodzi pewne problemy związane z odliczaniem poszczególnych usług. Po drugie, pracownicy etatowi są pod tym względem traktowani nieco inaczej niż osoby samozatrudnione. Z czego wynika taka rozbieżność?

Służbowe korzystanie z telefonu a pewne wątpliwości podatkowe

Wspomniana wyżej kwestia regulacji podatkowych budzi dzisiaj sporo wątpliwości. Warto bowiem pamiętać, że przepisy podatkowe zostały uchwalone w czasach, gdy przedsiębiorcy praktycznie zawsze wybierali umowę telekomunikacyjną z abonamentem. Jednak mimo faktu, że dzisiejszy rynek usług telekomunikacyjnych wygląda już zupełnie inaczej, przepisy pozostają identyczne. Jak więc wpływa to na aktualną interpretację prawa podatkowego we wspomnianym zakresie?

Otóż HMRC zapewnia zdecydowanie korzystniejszą ulgę w sytuacji, kiedy abonent dokonuje oddzielnego zakupu telefonu i oddzielnego zakupu usług. Tutaj pojawia się paradoks, ponieważ obydwie te transakcje mogą zostać zawarte u tego samego operatora. Jednak na fakturach musi widnieć rozdzielenie opłat „za telefon” i należności „za usługi”.

Dlaczego jest to tak ważne? Albowiem w przypadku tzw. umów all-inclusive (telefon w pakiecie z usługami) telefon służbowy nie może w ogóle służyć celom prywatnym. W przeciwnym razie HMRC odmówi przyznania ulgi. Jedyny wyjątek dotyczy wtedy sytuacji, kiedy przedsiębiorca może udowodnić, że służbowe używanie telefonu spowodowało powstanie dodatkowych kosztów. Takimi kosztami może być np. naliczenie dodatkowych minut albo zużycie internetu ponad normę.

Jeżeli jednak na fakturze znajdzie się rozdzielenie pomiędzy telefonem i usługami, podatnik może łatwiej uzyskać ulgę. Wtedy wystarczy jedynie określić procentowy stosunek pomiędzy używaniem telefonu do celów prywatnych i służbowych. Jeżeli wyniesie on np. 20%-80%, podatnik będzie mógł uzyskać ulgę wyliczoną na podstawie 80% wydanej kwoty.

Jakie ulgi telekomunikacyjne przysługują osobom samozatrudnionym korzystającym z sim only kontrakt?

We wcześniejszej części tekstu znalazła się informacja o tym, że w przypadku samozatrudnionych HMRC stosuje inne reguły. Na szczęście są one dużo korzystniejsze dla takich przedsiębiorców. Dlaczego?

Tutaj wszystko sprowadza się do kwestii interpretacji wspomnianych przepisów. Na pierwszy rzut oka można odnieść wrażenie, że pracownicy etatowi i osoby samozatrudnione będą traktowane w podobny sposób. Jednakże HMRC często przyznaje ulgę samozatrudnionym nawet wtedy, gdy ich umowa nie rozdziela wydatków na telefon i usługi. Dlatego w praktyce samozatrudnieni mogą zastosować powyższą zasadę proporcjonalności niezależnie od typu zawartej umowy.

Co prawda, od tej reguły zdarzają się wyjątki, gdyż HMRC może inaczej zinterpretować dany przypadek. Toteż przedsiębiorca w razie wątpliwości może skontaktować się z urzędnikiem i po prostu dopytać o sposób rozliczenia usług telekomunikacyjnych.

Sim only kontrakt – podsumowanie

Obecne przepisy HMRC przewidują przyznawanie ulg podatkowych osobom, które płacą za usługi telekomunikacyjne. Co istotne, takie ulgi przysługują zarówno pracownikom etatowym, jak i osobom samozatrudnionym. Niestety, metoda ich obliczania może budzić pewne wątpliwości. Z punktu widzenia przepisów podatkowych najlepszym rozwiązaniem będzie zawarcie umowy z rozdzieleniem kosztów zakupu telefonu oraz kosztów usług telekomunikacyjnych. To sprawi, że każdy będzie mógł łatwo zastosować regułę proporcjonalności (np. telefon w 80% służy do celów służbowych). Natomiast większość pracowników nie uzyska takiej możliwości przy umowie typu all-inclusive z łączną opłatą za telefon oraz usługi. Co ciekawe, interpretacja HMRC wygląda nieco inaczej w przypadku osób samozatrudnionych. Tacy przedsiębiorcy czasami uzyskują zgodę na odliczenie pewnych wydatków telekomunikacyjnych nawet wtedy, gdy mają umowę all-inclusive. Niemniej jest to kwestie indywidualnej interpretacji HMRC. Toteż osoby samozatrudnione zawsze mogą skontaktować się z urzędnikiem lub doradcą podatkowym i skonsultować swoje wątpliwości. Jeśli potrzebują Państwo takiego wsparcia, zapraszamy do kontaktu z naszym biurem!

Photo by Arnel Hasanovic on Unsplash