-->
Biznes LTD

Ubezpieczenie dyrektora i kluczowych pracowników w spółce LTD (key person insurance)

spółka ltd w uk

Tylko niewielka grupa przedsiębiorców może odnieść sukces w czasie prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Z kolei każda większa idea wymaga już stworzenia zespołu złożonego z doświadczonych osób o określonych kompetencjach. Oczywiście w dobrych zespołach każda osoba odgrywa ważną rolę. Jednak praktyka pokazuje, że większość zespołów ma swojego formalnego lub nieformalnego lidera. Taka osoba może zarządzać pracą całej grupy oraz wspierać realizację poszczególnych etapów projektu. Dlatego nagły brak takiej osoby powoduje ogromne zamieszanie i może oznaczać bardzo poważne problemy. Z tego względu na rynku pojawiło się bardzo ciekawe ubezpieczenie dla pracodawców. Jest nim tzw. polisa key person insurance, czyli ubezpieczenie kluczowych pracowników. Co warto wiedzieć o tym świadczeniu? Jakie są jego największe zalety i dlaczego warto je zakupić?

W tym artykule znajdziesz odpowiedzi na pytania:

 1. Czym jest ubezpieczenie key person insurance?
 2. Dla kogo przeznaczona jest polisa key person insurance?
 3. Dlaczego warto kupić ubezpieczenie key person insurance?
 4. W jakich sytuacjach polisa key person insurance może zostać aktywowana?
 5. Co zapewnia polisa key person insurance? Na jaką pomoc może liczyć pracodawca?
 6. Ile kosztuje ubezpieczenie key person insurance?

Key person insurance – co to za polisa?

Jak sama nazwa wskazuje, key person insurance to specyficzne ubezpieczenie, które może objąć ochroną tzw. kluczowych pracowników. Takim mianem można określić wszystkie osoby mające szczególnie duży wkład w rozwój firmy lub realizację konkretnego projektu. Wspomniana polisa zabezpiecza przed nagłymi sytuacjami, które mogłyby z dnia na dzień uniemożliwić takiej osobie kontynuowanie pracy.

Tym samym polisa key person insurance jest doskonałym zabezpieczeniem podczas realizacji ważnych zleceń oraz projektów. Dzięki niej można uzyskać wsparcie w sytuacji nagłej utraty ważnego członka zespołu.

Kto może skorzystać z polisy key person insurance?

Wbrew pozorom ubezpieczenie key person insurance wcale nie jest świadczeniem kierowanym do pracowników. Wręcz przeciwnie! Od samego początku wspomniana polisa była dedykowana pracodawcom. Z czego to wynika?

Przede wszystkim z faktu, że pracodawca może mieć duże problemy spowodowane nieobecnością swojego kluczowego pracownika. Oczywiście przyczyny takiego stanu rzeczy mogą być naprawdę różne. Jednak niezależnie od powodów – pracodawca musi w takiej sytuacji zadbać o znalezienie następcy takiej osoby lub zmienić harmonogram pracy.

Dlaczego ubezpieczenie key person insurance może być przydatne?

Nieobecność kluczowego pracownika może być spowodowana wieloma poważnymi sytuacjami. W wielu takich przypadkach pracodawca musi po prostu pogodzić się z powstałym pechowym zdarzeniem. Niestety, sama kwestia zaakceptowania problemu to nie wszystko. Bardzo często nagła niedyspozycja kluczowego pracownika może mocno zakłócić, a czasami nawet całkowicie uniemożliwić dokończenie projektu. To z kolei rodzi poważne problemy natury dyscyplinarnej.

Jeśli nieobecność pracownika odbije się na wykonywaniu projektu, klient może wysunąć roszczenia finansowe spowodowane złamaniem terminu realizacji. Oczywiście niektóre sprawy tego typu można rozwiązać polubownie. Natomiast w przypadku innych zleceń o szczególnie wysokim priorytecie po prostu nie da się uniknąć kar umownych.

W takiej sytuacji ubezpieczenie key person insurance zapewni pomoc w pokryciu takich kar. Jeżeli więc dana firma odpowiada za realizację bardzo ważnych projektów, a w jej składzie znajduje się pracownik mający szczególne znaczenie w przypadku takich zleceń – ubezpieczenie key person insurance może być bardzo potrzebne. Dzięki niemu będzie można pokryć kary umowne, a także inne zobowiązania powstałe na skutek niedyspozycji kluczowego pracownika.

W jakich sytuacjach polisa key person insurance zostanie aktywowana?

Kiedy ubezpieczenia dyrektora w spółce LTD (key person insurance) po raz pierwszy pojawiły się na rynku, zapewniały one ochronę tylko przed jedną okolicznością. Dotyczyła ona nagłej śmierci kluczowego pracownika. Co istotne, do dzisiaj pozostaje to najważniejszy zapis ujmowany w warunkach takich ubezpieczeń.

Jednak obecnie na rynku można również znaleźć świadczenia z nieco szerszym zakresem ochrony. Dziś większość polis tego typu zapewnia pomoc także w sytuacji zdiagnozowania u pracownika śmiertelnej choroby. Tutaj warto od razu dodać, że poszczególni ubezpieczyciele mogą inaczej interpretować ten zapis. Zazwyczaj obejmuje on te choroby, przy których średnia zakładana długość życia nie przekracza 12 miesięcy.

Co więcej, niektórzy ubezpieczyciele poszli o krok dalej. Dzięki temu obecnie niektóre polisy key person insurance gwarantują pomoc również przy tzw. krytycznych chorobach. Tutaj ponownie dużą rolę odgrywają indywidualne definicje. Jednak większość ubezpieczycieli definiuje krytyczne choroby jako schorzenia zagrażające życiu i uniemożliwiające normalne funkcjonowanie. Jest więc to najszerszy zakres ochrony, jaki można uzyskać w ramach takich świadczeń. Warto jednak pamiętać, że taki zapis może wpływać na wyższą cenę ubezpieczenia.

Jaką pomoc może otrzymać pracodawca z tytułu key person insurance?

Rzecz jasna poważna choroba stanowi prawdziwy dramat dla dotkniętego nią pracownika. Niemniej jego pracodawca także znajduje się wówczas w trudnej sytuacji. Koniec końców dany pracownik mógł odpowiadać za najważniejsze procesy związane z funkcjonowaniem firmy. Z tego względu jego nagła absencja może dosłownie storpedować działalność przedsiębiorstwa. Dlatego też dobra polisa key person insurance powinna zapewnić kompleksową pomoc w takich sytuacjach. Na czym ma polegać wspomniana pomoc?

Przede wszystkim jest to konkretne wsparcie finansowe. Ubezpieczenie key person insurance powinno zapewnić środki rekompensujące między innymi:

 • utracone dochody;
 • wszelkie koszty związane z zatrudnieniem nowego pracownika;
 • koszty szkolenia niezbędnego do wykonywania obowiązków w zastępstwie;
 • wszelkie straty wizerunkowe oraz marketingowe spowodowane utratą pracownika;
 • niespłacone kredyty, pożyczki i inne zobowiązania, których firma w obecnym stanie nie może uregulować samodzielnie.

Co istotne, przy składaniu zgłoszenia do ubezpieczyciela firma musi udowodnić, że utrata tego pracownika spowodowała wspomniane problemy. Dlatego już przy zakupie ubezpieczenia warto sprawdzić, jak wygląda procedura wypłaty odszkodowania.

Ubezpieczenie dyrektora w spółce LTD – ile kosztuje key person insurance?

W przypadku ubezpieczeń rzadko kiedy można mówić o jednej cenie świadczenia. Wszystko ze względu na to, że ubezpieczyciele uzależniają ceny polis od indywidualnej kalkulacji ryzyka. Toteż polisa dla np. 35-letniego pracownika będzie tańsza niż identyczne ubezpieczenie dla 55-latka. Jak więc wyglądają przybliżone koszty?

Zasadniczo ubezpieczenie key person insurance kosztuje od kilkudziesięciu do kilkuset funtów miesięcznie. Dokładna cena polisy zależy od wspomnianego wieku pracownika oraz od: zakresu ochrony, sumy ubezpieczenia i innych czynników.

W porównaniu do potencjalnych strat spowodowanych nagłą utratą pracownika – polisa key person insurance nie jest dużym wydatkiem. Z tego względu pracodawcy powinni dobrze zastanowić się nad zakupem takiego świadczenia. Nie wykluczone, że ta niepozorna inwestycja pomoże firmie w najmniej spodziewanym momencie!

Ubezpieczenie dyrektora i kluczowych pracowników w spółce LTD – podsumowanie

Key person insurance to ubezpieczenie zapewniające ochronę np. ubezpieczenie dyrektora w spółce ltd lub osób współpracujących z daną firmą. Takie polisy są dostępne dla pracodawców, którzy chcieliby zabezpieczyć realizację wybranego projektu. Ubezpieczenia key person insurance zapewniają pomoc finansową w przypadku nagłej śmierci pracownika lub zdiagnozowania u niego śmiertelnej choroby. Wtedy pracodawca może liczyć na zwrot kosztów związanych z utraconymi dochodami i kosztami np. zatrudnienia lub przeszkolenia następcy. Co istotne, ubezpieczenia dyrektora w spółce LTD zazwyczaj kosztują kilkadziesiąt lub kilkaset funtów miesięcznie. Nie jest więc to zbyt wygórowana cena w zamian za uzyskanie ochrony przed utratą kluczowego pracownika. Z tego względu pracodawcy powinni dobrze zastanowić się nad opłacalnością takiej inwestycji.

Strefa humoru