-->
VAT

VAT w UK i najczęstsze problemy firm w UK

VAT w UK

Podatek VAT w UK oraz innych krajach to najczęściej płacona należność skarbowa. To właśnie ten podatek w ogromnym stopniu wpływa na dochody skarbu państwa, ponieważ jest on wliczany w niemal każdą transakcję. Jego ogromne znaczenie wpływa także na przepisy dotyczące zasad naliczania takiego podatku. Niestety, te przepisy są bardzo rozbudowane i niejednokrotnie zawiłe. Przez to przedsiębiorcom dość często zdarzają się błędy związane z rozliczaniem tego podatku. Co gorsza, mogą one rodzić poważne konsekwencje i przez to utrudniać prowadzenie działalności w UK. Dlatego w tym tekście przedstawimy najczęstsze problemy związane z podatkiem VAT oraz podpowiemy, jak można im zaradzić. Zapraszamy do lektury naszego tekstu.

W tym artykule opiszemy następujące zagadnienia:

  1. Jakie są najważniejsze zasady związane z płaceniem podatku VAT w UK?
  2. Dlaczego zbyt późna rejestracja jako płatnik VAT w UK może być problemem?
  3. Co grozi za popełnienie błędów w deklaracji VAT lub jej zbyt późne złożenie?
  4. Jakie kary mogą wiązać się ze zbyt późnym opłaceniem podatku VAT w UK?

Jakie są najważniejsze zasady związane z podatkiem VAT w UK?

Słynne rzymskie przysłowie głosi, że nieznajomość prawa szkodzi. Mądrość zawarta w tej krótkiej sentencji okazała się ponadczasowa, ponieważ nawet dzisiaj źródłem wielu popełnianych błędów jest właśnie nieznajomość prawa. Jednak istotnie ten fakt nie zwalnia nikogo z odpowiedzialności za popełnione błędy. Dotyczy to także odpowiedzialności za prawidłowe opłacalnie podatku VAT w UK. Dlatego ten tekst rozpoczniemy od przypomnienia kilka kluczowych zasad związanych z tym podatkiem.

Przede wszystkim trzeba pamiętać, że płacenie podatku VAT w zdecydowanej większości przypadków jest obowiązkiem przedsiębiorcy. Co prawda, do pewnego momentu niektóre firmy mogą dobrowolnie zarejestrować się jako płatnicy VAT. Jednak później przekroczenie określonych kryteriów sprawia, że jest to wówczas obowiązek. Jakie to kryteria? Oto dwie najważniejsze reguły:

  1. Płacenie podatku VAT jest obowiązkiem każdej firmy, która oferuje usługi lub towary na brytyjskim rynku, ale jej siedziba mieści się poza UK. Jedynie w przypadku przychodów poniżej 70 tysięcy funtów rocznie firma może uzyskać zwolnienie z takiej konieczności.
  2. Brytyjskie firmy muszą z kolei dokonać rejestracji VAT w momencie przekroczenia kwoty 85 tysięcy funtów obrotu rocznie. Aby uniknąć potencjalnych oszustw księgowych, obowiązek ten nie dotyczy roku podatkowego, ale dotyczy każdego potencjalnego okresu 12 miesięcy, kiedy firma wygenerowała obrót powyżej tej kwoty.

Rejestracja VAT w UK stanowi jedną z głównych usług oferowanych przez Lidertax. Jako polski księgowy w UK przeprowadziliśmy setki takich rejestracji. Zapraszamy więc do zapoznania się z naszą ofertą.

Dodajmy tutaj jeszcze, że stawka podatku VAT w UK może być standardowa (20%) lub obniżona (5%). Tylko nieliczne firm są uprawnione do korzystania z niższej albo nawet zerowej stawki podatku. Dotyczy to jedynie kilku rodzajów usług (np. sprzedaży żywności albo ubrań dziecięcych).

Problem numer 1 – brak terminowej rejestracji jako płatnik VAT w UK

Po przypomnieniu najważniejszych zasad dotyczących płacenia podatku VAT w UK można przejść do opisania poszczególnych problemów. Pierwszym z nich jest brak terminowej rejestracji jako płatnik VAT. W Wielkiej Brytanii naliczanie podatku VAT odbywa się poprzez specjalny system. Dlatego w celu płacenia takiego podatku należy się najpierw zarejestrować we wspomnianej bazie. Obowiązek ten dotyczy praktycznie wszystkich firm, choć niektórzy przedsiębiorcy mogą początkowo zrobić to dobrowolnie. Więcej informacji na temat dobrowolnej rejestracji VAT w UK można znaleźć – w naszym tekście.

Wróćmy jednak do samej rejestracji. Jeżeli firma spodziewa się, że jej obroty w okresie ostatnich 12 miesięcy wkrótce przekroczą kwotę 85 tysięcy funtów, rejestracja staje się konieczna. Co istotne, sam proces rejestracji jako płatnik VAT w UK może trwać nawet do 30 dni. Dlatego rejestracja z wyprzedzeniem jest tak ważna. Jako profesjonalni doradcy księgowi zawsze staramy się zachęcać naszych klientów do tego, aby nie zostawiać rejestracji na ostatni moment. Jest to najlepsza metoda na uniknięcie potencjalnych problemów.

Jeżeli jednak firma popełni ten błąd i nie zdąży dokonać rejestracji, pojawią się pierwsze kłopoty. Podstawową sankcją jest w tym przypadku wezwanie do zapłaty należnego podatku VAT. To jeszcze samo w sobie nie stanowi ogromnego problemu. Takim problemem będą już jednak karne odsetki wynikające z opóźnienia w rejestracji. Zasada ich naliczania jest bardzo prosta. Im dłuższe opóźnienie w rejestracji, tym wyższe będą karne odsetki. Ogólna zasada dotycząca ich naliczania jest następująca:

  • Do 9 miesięcy opóźnienia w rejestracji odsetki wynoszą 5% należnego podatku VAT.
  • Od 9 do 18 miesięcy opóźnienia jest to już 10% należnego podatku VAT.
  • Przy ponad 18 miesiącach opóźnienia wynoszą one aż 15% należnego podatku VAT.

Rozwiązanie:

Uniknięcie tego problemu jest możliwe poprzez uważne monitorowanie przychodów firmy oraz terminową rejestrację VAT. W tym celu można skorzystać z pomocy specjalistów, czyli biura Lidertax.

Problem numer 2 – opóźnienia/błędy związane ze składaniem deklaracji VAT

Rozliczanie wszystkich podatków musi odbywać się na podstawie określonych dokumentów. W przypadku podatku VAT taką funkcję pełnią stosowne deklaracje. Za ich pomocą firmy mogą wykazać swoje przychody. Później to na ich podstawie urzędnicy wyliczą podatek do zapłaty.

W tym miejscu pojawiają się więc dwie istotne kwestie. Po pierwsze, deklaracja podatkowa VAT musi zostać poprawnie wypełniona i zawierać prawidłowe wyliczenia przychodów. Po drugie, bardzo ważne jest złożenie takiej deklaracji w wyznaczonym terminie. Toteż błędy w deklaracji lub przekroczenie terminu jej złożenia może być problematyczne.

Co ciekawe, od tego roku urzędnicy stosują nowe zasady dotyczące egzekwowania wymogu terminowego składania deklaracji. Symbolem tych zmian było stworzenie systemu rejestrującego przekroczenia dopuszczalnych terminów. Za każde przekroczenie terminu firma otrzymuje coś na kształt punktów karnych. Natomiast po przekroczeniu limitu takich punktów urzędnicy będą naliczać karę w wysokości 200 funtów za każde kolejne opóźnienie.

Jak natomiast mogą wyglądać błędy w deklaracjach VAT? Nasza praktyka pokazuje, że najczęstsze błędy polegają na nieprawidłowym odliczaniu wydatków od przychodów. Nie ma w tym zresztą nic dziwnego. Przepisy dotyczące odliczania takich kosztów mogą budzić liczne wątpliwości. Dość powiedzieć, że naszym blogu pojawiły się artykuły, gdzie szczegółowo opisaliśmy zasady dotyczące odliczania wydatków z różnych kategorii. Przykładem może być tekst poświęcony odliczaniu kosztów podróży służbowych w przypadku spółek LTD.

Rozwiązanie:

Tutaj po raz kolejny okazuje się, że współpraca ze specjalistami księgowo-rachunkowymi może skutecznie uchronić firmę przed takimi problemami. W Lidertax zawsze uważnie sprawdzamy przygotowywaną dokumentację podatkową i dbamy o jej terminowe przekazanie. Dzięki temu mamy pewność, że nasi klienci nie będą mieli żadnych problemów w razie kontroli.

Problem numer 3 – opóźnienie związane z zapłaceniem podatku VAT

Opóźnienia wcale nie muszą dotyczyć tylko składania deklaracji. Przepisy prawa podatkowego jasno określają również terminy, w których płatnicy VAT muszą uregulować konkretną należność. Nikogo nie powinno więc dziwić to, że przekroczenie tych terminów również będzie wiązać się z konsekwencjami.

Co więcej, tutaj ponownie pojawia się zasada proporcjonalności przewinienia. Jej obecność sprawia, że nieznaczne opóźnienie będzie oznaczać mniej dotkliwą karę. Mamy jednak również złą wiadomość. Otóż przy tym przewinieniu urzędnicy naliczają dwie oddzielne kary.

Jak więc wygląda to w praktyce? Zacznijmy od opisana podstawowej kary. Ogólna zasada zakłada, że w przypadku opóźnienia wynoszącego 1-15 dni HMRC może odstąpić od wymierzenia kary. Warunkiem jest jednak to, aby przedsiębiorca uregulował należność do tego momentu lub porozumiał się z HMRC w sprawie rozłożenia płatności na raty.

Przy opóźnieniu powyżej 15 dni HMRC nalicza dodatkową karę w postaci 2% liczonych od wartości podatku VAT.

Natomiast przy opóźnieniu powyżej 30 dni HMRC nalicza dodatkowe 2% od wartości, która obowiązywała w 30. dniu zadłużenia.

Drugą ze wspomnianych kar są dodatkowe odsetki. One są już naliczane według stawki dziennej wynoszącej 4% w skali roku dla całego okresu opóźnienia.

Rozwiązanie:

Rozwiązaniem tego problemu będzie terminowa zapłata podatku VAT. Oczywiście czasami może się zdarzyć, że przedsiębiorca nie będzie w stanie tego zrobić z powodu np. problemów finansowych. Wtedy należy od razu skontaktować się z HMRC i poprosić o rozłożenie płatności na raty. Dzięki temu zazwyczaj udaje się uniknąć znacznie poważniejszych problemów.

Podsumowanie

Prawidłowe rozliczanie podatku VAT to jedno z najważniejszych zadań każdej firmy. Wszelkie błędy i niedopatrzenia w rozliczaniu tego podatku mogą skutkować bolesnymi konsekwencjami. Warto również pamiętać, że płacenie podatku VAT w UK staje się możliwe dopiero po rejestracji w dedykowanym systemie. To w połączeniu z późniejszym obowiązkiem regularnego składania deklaracji oraz rozliczania podatku może sprawiać przedsiębiorcom spore problemy. Dlatego też jesteśmy przekonani, iż najlepszym rozwiązaniem tego kłopotu jest współpraca z profesjonalnym biurem księgowym. Lidertax to polski księgowy w UK, dlatego nasza firma od dawna zajmuje się kompleksową obsługą rachunkową przedsiębiorców. Zapraszamy więc do skorzystania z naszych darmowych konsultacji wstępnych dla nowych klientów. Z nami prowadzenie biznesu staje się łatwiejsze i bezpieczniejsze.

Polski księgowy w UK – nasza strefa humoru