-->
VAT

Podatek VAT w UK a ubezpieczenia – kiedy i w jaki sposób jest naliczany?

Stawki VAT w UK

Ubezpieczenia pozostają najlepszym sposobem na zabezpieczenie siebie, swoich bliskich oraz posiadanego majątku. Nic więc dziwnego, że cieszą się one tak ogromnym zainteresowaniem, a firmy ubezpieczeniowe mają tak silną pozycję na rynku. W Wielkiej Brytanii rynek ubezpieczeń jest bardzo konkurencyjny i można odnaleźć na nim kilka firm o międzynarodowym zasięgu. Dlatego warto zastanowić się nad tym, jak wyglądają kwestie podatkowe w przypadku ubezpieczeń. W tym tekście skupimy się na podatku VAT w UK oraz sposobach jego naliczania. Zatem jak wygląda naliczanie tego podatku w przypadku ubezpieczeń? Zapraszamy do zapoznania się z naszym tekstem.

W tym artykule opiszemy następujące zagadnienia:

 1. Jak wysoki jest podatek VAT i jakie inne obciążenia podatkowe dotyczą ubezpieczeń?
 2. Kiedy podatek VAT w UK rzeczywiście może obejmować ubezpieczenia?
 3. Czy podatek VAT w UK obejmuje działalność brokerów i agentów ubezpieczeniowych?

Podatek VAT w UK i obciążenia podatkowe dotyczące ubezpieczeń

Zaczniemy od najważniejszej kwestii, czyli krótkiego opisania najważniejszych zagadnień podatkowych, które dotyczą sprzedaży ubezpieczeń. W pierwszej kolejności trzeba wspomnieć o tym, że sprzedaż ubezpieczeń może być objęta specjalnym podatkiem. Jest to tzw. Insurance Premium Tax (IPT). Ma on zastosowanie w przypadku wielu różnych ubezpieczeń.

Specyfiką tego podatku jest jednak odmienna stawka, która może wynosić odpowiednio 12% lub 20%. Wszystko zależy od typu zakupionego ubezpieczenia.

Niższa stawka podatku IPT (12%) obejmuje większość ubezpieczeń, czyli np.:

 • polisy osobowe / personalne (ubezpieczenie na życie i zdrowie, abonamenty medyczne);
 • ubezpieczenia mienia (np. ubezpieczenia domów, mieszkań lub ruchomości);
 • ubezpieczenia dla dzieci (np. ubezpieczenia szkolne, posagowe).

Wyższa stawka podatku IPT (20%) ma zastosowanie w przypadku niewielkiej części polis. Do tego grona zaliczają się:

 • niektóre ubezpieczenia dla kierowców;
 • ubezpieczenia turystyczne;
 • polisy mające zapewnić ochronę urządzeń mechanicznych lub elektrycznych.

Warto także dodać, że niektóre świadczenia są całkowicie zwolnione z tego podatku. Ich wykaz obejmuje np.:

 • różne ubezpieczenia długoterminowe (polisy na dożycie);
 • odnawianie/przedłużanie istniejących ubezpieczeń;
 • ubezpieczenia przeznaczone dla przedmiotów wysyłanych poza granice UK.

Jeżeli chodzi o podatek VAT w UK, ubezpieczenia co do zasady są z niego zwolnione. Tym samym klienci nie powinni płacić tego podatku przy zakupie, a ubezpieczyciele przy sprzedaży polis.

Kiedy podatek VAT w UK może obejmować ubezpieczenia?

Niemal zawsze przy naliczaniu podatku VAT w UK można wskazać wyjątki od powszechnie przyjętych reguł. W przypadku ubezpieczeń także pojawiają się wyjątki, które zupełnie zmieniają konkretną interpretację podatkową.

Jednym ze wspomnianych wyjątków może być zakup sprzętu AGD i ubezpieczenia na taki sprzęt. Tutaj kwestie podatkowe stają się dość zawiłe. W teorii sprzedaż polisy obejmującej np. sprzęt AGD powinien być zwolniony z opłat. Jednak z drugiej strony duże znaczenie ma powód skorzystania z takiego ubezpieczenia. Jeżeli bowiem gwarancja producenta nie będzie wynikać z ubezpieczenia, ale np. z tytułu rękojmi, wtedy taka reklamacja będzie mieć inny status prawny i tym samym będzie objęta podatkiem VAT.

Identyczna zasada dotyczy wszelkich dodatkowych gwarancji, które producent sprzętu zapewnia jego nabywcom. Tutaj wszystkie postanowienia stanowią bowiem część zawartej umowy sprzedaży, przez co nie spełniają kryteriów typowych dla ubezpieczeń. W efekcie one mogą już być objęte podatkiem VAT (w przeciwieństwie do zwykłych polis).

Czy podatek VAT w UK jest naliczany w przypadku działalności agentów i brokerów?

Rynek ubezpieczeń jest bardzo rozbudowanym sektorem, dlatego firmy ubezpieczeniowe musiały wypracować pewne procedury, aby dotrzeć do klientów. Jedną z najpowszechniejszych praktyk było to, aby za sprzedaż ubezpieczeń nie odpowiadał sam asekurator. Takie zadanie przez długie lata należało do obowiązków agentów lub brokerów. Dlatego obecnie na rynku można znaleźć wielu specjalistów świadczących tego typu usługi. Warto więc zastanowić się nad tym, jak w ich przypadku wygląda kwestia opodatkowania.

Ogólna zasada się nie zmienia, ponieważ sprzedaż polis ubezpieczeniowych jest zwolniona z podatku. Tym samym liczne obszary działalności agentów oraz brokerów również nie podlegają takiemu opodatkowaniu.

Gdzie zatem w tym przypadku pojawiają się nieodłączne wyjątki od reguły? Tutaj sprawa jest dość skomplikowana. Warto bowiem uświadomić sobie, że w dzisiejszych czasach prowadzenie działalności ubezpieczeniowej nie sprowadza się tylko do sprzedaży świadczeń. Aby wypracować rynkową przewagę, ubezpieczyciele oraz agenci często korzystają z dodatkowych usług. Są to np. różnego typu analizy rynku oraz konsultacje w zakresie tworzenie ofert. Takie usługi nie mają bezpośredniego związku ze sprzedażą ubezpieczeń. Jeżeli więc ubezpieczyciel lub agent skorzysta z takiej oferty, zapłaci podatek VAT od tych usług.

Co więcej, niektóre procedury związane z obsługą zawartych ubezpieczeń także będą obciążone podatkiem VAT. Największe koszty może generować współpraca z profesjonalnymi rzeczoznawcami lub likwidatorami szkód. Pomoc takich osób jest często niezbędna do poprawnej likwidacji szkody i wypłaty odszkodowania. Dlatego tutaj trzeba mieć na uwadze obowiązek zapłacenia podatku VAT.

Podatek VAT w UK obejmuje także np. usługi sekretarskie, biurowe oraz inne czynności związane z prowadzeniem działalności ubezpieczeniowej. Tak naprawdę dokładny wykaz takich usług będzie uzależniony od indywidualnych czynników związanych z prowadzoną działalnością. Toteż w tym aspekcie niezwykle duże znaczenie może mieć pomoc specjalistów. Biuro Lidertax jako polski księgowy w UK oferuje profesjonalne doradztwo oraz obsługę podatkowo-księgową. Jeśli więc chciałbyś uzyskać spersonalizowaną usługę, zachęcamy do kontaktu z naszym biurem.

Podatek VAT w UK a ubezpieczenia – Podsumowanie

Sprzedaż ubezpieczeń oraz prowadzenie działalności ubezpieczeniowej jest na ogół zwolnione z podatku VAT w UK. Taka zasada wynika głównie z ogromnej roli, jaką ubezpieczenia odgrywają we współczesnym świecie. Z drugiej strony warto wiedzieć, że niektóre usługi związane z taką działalnością będą już objęte podatkiem. Dotyczy to między innymi prac nad ulepszaniem oferty ubezpieczeń lub kosztów obejmujących współpracę z rzeczoznawcami. Dlatego przedsiębiorcy działający w sektorze ubezpieczeń muszą mieć to w pamięci. Niestety, pewne problemy natury podatkowej mogą wymagać uzyskania indywidualnej opinii. Z tego względu biuro Lidertax oferuje kompleksowe doradztwo wszystkim firmom działającym w tym sektorze. Wszystkich nowych klientów już teraz zapraszamy do skorzystania z naszych bezpłatnych konsultacji wstępnych.

Zachęcamy także do przeczytania innych naszych tekstów poświęconych analizie przepisów VAT: