-->
Lidertax Blog

Wiek emerytalny w UK – kiedy można przejść na emeryturę?

Wiek emerytalny to kluczowa granica dla wszystkich pracowników. Po jego osiągnięciu dana osoba uzyskuje prawo do pobierania państwowej emerytury (zasiłku emerytalnego). Co istotne, przepisy dotyczące wieku emerytalnego w UK różnią się w zależności od kraju. Jeżeli chodzi o Wielką Brytanię, warto zaznaczyć, że w 2016 roku rząd brytyjski uchwalił nowelizację systemu emerytalnego. Jak więc obecnie wygląda wiek emerytalny w UK?

Wiek emerytalny w UK – co warto o nim wiedzieć?

Wielka Brytania, podobnie jak inne europejskie państwa, ma problemy związane ze starzeniem się społeczeństwa. Spadająca liczba osób w wieku produkcyjnym sprawia, że rząd brytyjski musiał wprowadzić pewne zmiany w systemie emerytalnym. Niestety, nowelizacja tych przepisów spowodowała naprawdę spore zamieszanie.

Jak wiadomo, świadczenia emerytalne na Wyspach można podzielić na kilka kategorii. Państwową emeryturę stanowi tzw. State Pension, czyli świadczenie wypłacane osobom, które w okresie aktywności zawodowej odprowadzały składki NI (National Insurance). Oczywiście pieniądze w ramach tego świadczenia można uzyskać dopiero po osiągnięciu wieku emerytalnego. Tutaj jednak pojawia się pewien problem…

Otóż wiek emerytalny w UK nie jest wyliczany w sposób jednolity. Oznacza to, że dana osoba może osiągnąć tę granicę szybciej lub wolniej niż reszta społeczeństwa. Na jakiej podstawie opierają się takie wyliczenia? Pod tym względem ważne są następujące aspekty:

  • wiek pracownika;
  • płeć;
  • charakter wykonywanej pracy;
  • łączny staż pracy;
  • okres płacenia składek zdrowotnych i społecznych.

To wszystko sprawia, że obecnie na Wyspach nie obowiązuje ściśle określona granica wieku emerytalnego. Każda osoba aktywna zawodowo musi więc sama sprawdzić, czy i kiedy uzyska prawo do państwowej emerytury.

Check Your State Pension Age – rządowa pomoc dla pracowników

Wprowadzone zmiany w systemie emerytalnym wzbudziły uzasadniony niepokój. Dlatego rząd brytyjski stworzył specjalny algorytm dla osób, które chciałyby sprawdzić indywidualną wysokość swojego wieku emerytalnego. Jest to ogólnodostępny system Check Your State Pension Age. Co istotne, można z niego skorzystać bezpośrednio na stronie rządowej – TU.

Aby wykonać taką kalkulację, trzeba wprowadzić do systemu swoją datę urodzenia oraz płeć. Na tej podstawie algorytm dokona wyliczenia wieku emerytalnego, który zapewni prawo do państwowej emerytury. System Check Your State Pension Age jest bardzo prosty w obsłudze i każdy na pewno poradzi sobie z wyliczeniami.

Co ciekawe, wspomniany system pozwala także na wyliczenie tzw. Pension CreditJest to specjalny zasiłek do emerytury państwowej, z którego mogą skorzystać osoby o niskich przychodach. Tutaj również obowiązuje jednak cenzus wieku.

Czy wiek emerytalny w UK wzrośnie?

Już teraz brytyjski system emerytalny zakłada zróżnicowanie pod względem wieku emerytalnego. Przykładowo, mężczyźni urodzeni przed kwietniem 1951 roku i kobiety urodzone przed kwietniem 1953 roku mogą przejść na emeryturę według starych zasad.

Z drugiej strony młodsi pracownicy muszą przygotować się na dłuższy staż pracy. Aktualne rozporządzenie zakłada bowiem, że wiek emerytalny w UK będzie wynosić 68 lat. Taka granica dotyczy wszystkich aktywnych zawodowo osób, które urodziły się po 5 kwietnia 1978 roku.

Warto jednak podkreślić, że do tej pory system emerytalny na Wyspach był już kilkukrotnie modyfikowany. Dlatego dalsze zmiany w tym zakresie są bez wątpienia możliwe. Nawet we wspomnianym systemie Check Your State Pension Age widnieje adnotacja, iż wysokość wieku emerytalnego może ulec zmianie. Dlatego trzeba mieć to na uwadze.

Podsumowanie

Wiek emerytalny w UK nie jest jednolity. Starsi pracownicy będą mogli przejść na emeryturę w wieku 65-67 lat. Natomiast młodsze osoby już teraz muszą przygotować się na pracę do 68 roku życia. Brytyjski rząd uruchomił specjalny system Check Your State Pension Agektóry umożliwia indywidualne sprawdzenie wysokości wieku emerytalnego. Warto jednak pamiętać, że przepisy w tym zakresie są bardzo płynne. Dlatego osoby aktywne zawodowo powinny uważne śledzić zmiany dotyczące zasad funkcjonowania systemu emerytalnego.

Photo: Piktour UK / CCL / https://www.flickr.com