-->
Lidertax Blog

Abolicja podatkowa 2021 a raczej jej koniec – kogo dotknie i o co w tym chodzi?

Abolicja podatkowa to pojęcie, które powinno być znane wszystkim pracującym za granicą, lub prowadzącym tam biznesy. Do tej pory prawo pozwalało uniknąć podwójnego opodatkowania w przypadku, gdy zarabialiśmy poza granicami Polski. Wszystko już niebawem zmieni się na gorsze!!!

W tym artykule znajdziesz odpowiedzi na pytania:

 • Jak działa ulga abolicyjna?
 • Jak abolicja podatkowa zmieni się w 2021?
 • Jakich krajów dotyczy zmiana?
 • Jakie będą konsekwencje zmiany prawa?

Ulga abolicyjna – jak działa?

Na początek przyjrzyjmy się dwóm mechanizmom, które pozwalają uniknąć podwójnego opodatkowania. Pierwszy z nich to rozliczenie metodą wyłączenia z progresją. Taki mechanizm jest bardzo opłacalny dla podatnika. W takim przypadku zarabiania pieniędzy za granicą, nie musi on rozliczać się dodatkowo w swoim kraju.

Drugim mechanizmem, który pozwala uniknąć podwójnego opodatkowania jest metoda proporcjonalnego odliczenia. Jest to sposób niekorzystny dla podatnika. Polega on na zapłaceniu Urzędowi Skarbowemu w swoim kraju różnicy pomiędzy podatkiem należnym w tym kraju, a podatkiem w kraju, gdzie pracujemy.

W Polsce od początku 2019 roku obowiązuje wielostronna konwencja podatkowa MLI. Zmieniła ona mechanizm unikania podwójnego opodatkowania na tę drugą metodę. Do tej pory jednak, dzięki uldze abolicyjnej, nie było to tak bardzo odczuwalne przez podatników.

28 listopada Andrzej Duda podpisał ustawę o estońskim CIT i o ograniczeniu ulgi abolicyjnej. To diametralnie zmieni sytuację Polaków pracujących za granicą, ale pozostających polskimi rezydentami podatkowymi. Konsekwencją złożenia podpisu przez prezydenta będzie to, że nowe prawo dotknie naszych rodaków. Zarówno tych, którzy wyjeżdżają do pracy sezonowej, jak i tych, którzy pracują za granicą więcej niż 183 dni w roku.

Ulga abolicyjna 2021

Od 1 stycznia 2021 abolicja podatkowa praktycznie przestanie istnieć. W myśl nowych przepisów, ulga abolicyjna może wynieść maksymalnie 1.360 zł. To oznacza, że jeśli w ciągu roku zarabiasz za granicą ponad 8.000 zł, będziesz musiał w konsekwencji swojej pracowitości dodatkowo zapłacić podatek w Polsce. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że to dotyczy też dochodów, które podlegają zwolnieniu podatkowemu lub niższej stawce podatkowej w danym kraju.

Do tej pory takie ograniczenie ulgi abolicyjnej nie obowiązywało. Przysługiwała ona w przypadku dochodów, które osiągnęliśmy za granicą z następujących źródeł:

 • stosunek pracy
 • stosunek służbowy
 • praca nakładcza 
 • spółdzielczy stosunek pracy
 • działalność gospodarcza
 • działalność wykonywana osobiście
 • działanie twórcze – artystyczna, literacka, naukowa, oświatowa, publicystyczna

Zmiana przepisów abolicji podatkowej oznacza, że w konsekwencji tej zmiany tak naprawdę zarobimy o wiele mniej, jeśli centrum naszego życia znajduje się w Polsce. Co więcej, nawet jeśli nie mamy rodziny w kraju, ale urzędnik stwierdzi, że jednak centrum naszego życia znajduje się w Polsce to będziemy musieli rozliczać się z polskim fiskusem.

W związku z tym jeśli nie złożymy rozliczenia, a jesteśmy do tego zobligowani to w konsekwencji tego faktu urząd będzie mógł na nas nałożyć karę. Taka grzywna ma wynosić od 200 do 42 tys. zł, nawet jeśli nie wiedzieliśmy o tym, że takie rozliczenie należy złożyć.

Abolicja podatkowa i nowe przepisy – jakich krajów dotyczy?

Oczywiście nowe przepisy nie dotyczą oczywiście wszystkich krajów. Podatek dla osób pracujących za granicą w 2021 obejmie takie państwa jak:

 • Wielka Brytania,
 • Irlandia,
 • Finlandia,
 • Izrael,
 • Japonia,
 • Litwa,
 • Nowa Zelandia,
 • Słowacja,
 • Norwegia,
 • Belgia,
 • Kanada,
 • Dania,
 • Australia,
 • Austria,
 • Słowenia.

Dla wyjasnienia: w przypadku kiedy w 2021 roku będziemy pracować w Wielkiej Brytanii, gdzie kwota wolna od podatku wynosi 12.500 funtów (około 62.000 zł) i zarobimy w ciągu roku 30.000 zł; nie będziemy musieli płacić podatku na miejscu. W takim przypadku jednak musimy pamiętać, że będziemy zmuszeniu oddać polskiemu Urzędowi około 5.000 zł.

Nowe przepisy i ich konsekwencje

Jakie konsekwencje niosą ze sobą nowe przepisy? Na pewno dzięki nowej abolicji podatkowej wiele osób będzie zarabiać mniej. Prawdopodobnie w konsekwencji zmiany tych przepisów wiele osób pracujących za granicą rozważy też pracę na czarno.

Jedną z nieprzewidzianych przez rząd konsekwencji mogą być częstsze decyzje o opuszczaniu Polski przez naszych rodaków na stałe. Czy taki miał być efekt wprowadzenia nowych przepisów?

Abolicja podatkowa 2021 – podsumowanie

Nowe przepisy dotyczące ulgi abolicyjnej sprawiają, że przed oczami można mieć sytuację sprzed kilkunastu lat. Wielu z nas pamięta to, że Polacy pracujący za granicą, musieli płacić podwójne podatki. Od 1 stycznia 2021 roku ulga abolicyjna wyniesie maksymalnie 1.360 zł. Reasumując jeśli więc w ciągu roku zarobimy poza granicami Polski więcej niż 8.000 zł to w konsekwencji będziemy musieli rozliczyć się z Urzędem Skarbowym.

To na pewno doprowadzi do wielu niepożądanych konsekwencji, jak praca na czarno, przenoszenie firm do innych krajów, czy po prostu sprowadzenie swojej rodziny na miejsce. Jak w ujęciu długofalowym nowe przepisy wpłyną na sytuację gospodarczą w Polsce? Tego jeszcze nie wiemy.

Masz pytanie – zapraszamy!