-->
LTD

Wyższa stawka podatkowa dla dywidend – jak ona wpłynie na spłatę pożyczek dyrektorskich?

Dzięki pożyczkom dyrektorskim (Director Loan) dyrektorzy spółek LTD mogą korzystać z firmowego budżetu w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością. Oczywiście takie środki stają się formą zobowiązania, co oznacza, że dyrektor musi je zwrócić. Dlatego bardzo popularną praktyką był zwrot takiej pożyczki poprzez firmową dywidendę. Jednak w niedalekiej przyszłości może to już nie być opłacalne. Wszystko ze względu na zapowiedziane podwyższenie stawki podatkowej dotyczącej dywidend. Co należy wiedzieć o nadchodzących zmianach?

Dlaczego spłata pożyczki dyrektorskiej poprzez dywidendę jest opłacalna?

Dyrektorzy spółek LTD mogą pobierać wynagrodzenie za swoją pracę oraz uzyskiwać dodatkowe korzyści z tytułu wypłacanych dywidend. Jednak zaciągnięcie pożyczki dyrektorskiej podlega już pod zupełnie inne regulacje. Z tego względu dyrektor jest zobowiązany do zwrotu takich środków. Może to zrobić na dwa sposoby. Pierwszym z nich będzie zwykłe wpłacenie określonej kwoty do firmowego budżetu. Natomiast druga metoda zakłada, iż dyrektor zadeklaruje przekazanie części lub całości swojej dywidendy na spłatę zobowiązania.

Nie bez powodu mnóstwo osób decydowało się na skorzystanie z drugiego rozwiązania. Deklaracja spłaty pożyczki dyrektorskiej poprzez dywidendę jest po prostu wygodna i opłacalna. Wynika to między innymi z korzystnego sposobu opodatkowania wypłacanych dywidend. Niestety, nadchodzące zmiany mogą nieco skomplikować całą procedurę.

Kto zapyta ten dostanie odpowiedź 🙂

Dywidenda w LTD – wzrost stawek podatkowych, ile wyniesie podwyżka?

Od dłuższego czasu stawki podatkowe dla dywidend mieszczą się w trzech progach. Pierwszym jest tzw. basic dividend rate, czyli stawka wynosząca obecnie 7,5%. Po wprowadzeniu w życie planowanych zmian jej wysokość wzrośnie do 8,75%.

Drugi próg (higher dividend rate) wynosił do tej pory 32,5%. Nowe regulacje przewidują jednak, że wysokość tej składki będzie wynosić 33,75%. Jeżeli zaś chodzi o najwyższy próg – additional dividend rate tutaj składka wzrośnie z 38,1% do 39,35%.

Planowane zmiany mają wejść w życie 6 kwietnia 2022 roku. Toteż będą one obowiązywać już w przyszłym roku rozliczeniowym 2022/2023. Nic więc dziwnego, że dyrektorzy spółek LTD już teraz zastanawiają się nad tym, jaka metoda spłaty pożyczki dyrektorskiej będzie wtedy najlepsza.

Spłata pożyczki dyrektorskiej a wzrost stawek podatkowych – co robić?

W teorii wszystko wydaje się więc jasne. Znacznie korzystniejszym rozwiązaniem jest spłata zobowiązania jeszcze przed wejściem w życie nowych stawek podatkowych. Dzięki temu zwrot pożyczki dyrektorskiej przebiegnie na bardziej opłacalnych warunkach. Oczywiście jest to prawda, ale warto wziąć pod uwagę dwie istotne kwestie.

Po pierwsze, przy spłacie pożyczki należy pamiętać o istnieniu tzw. opłaty S.455. Dotyczy ona wszystkich zobowiązań finansowych zaciągniętych przez dyrektora spółki LTD, które nie zostały spłacone w ciągu 9 miesięcy od końca okresu rozliczeniowego spółki. Wówczas dodatkowa opłata S.455 stanowi równowartość 32,5% kwoty zobowiązania. Na szczęście HMRC zazwyczaj zwraca taką opłatę w momencie, gdy dług zostanie spłacony. Warto jednak mieć to na uwadze.

Po drugie, wcześniejsza wypłata dywidendy może okazać się niekorzystna z powodu wyższego progu podatkowego. Trzeba pamiętać, że podczas rozliczenia podatkowego zyski z dywidend są doliczane do wynagrodzenia. W efekcie przedwczesna wypłata dywidend może podnieść kwotę uzyskanego dochodu, co będzie oznaczać konieczność zapłacenia wyższego podatku. Różnica jest w tym przypadku bardzo znacząca, albowiem pierwszy próg podatkowy wynosi jedynie 8,75%. Natomiast drugi próg podatkowy dla dywidend to już podatek wynoszący aż 33,75%.

Dlatego każdy taki przypadek należy analizować w sposób indywidualny. Wcześniejsza wypłata dywidend rzeczywiście może być korzystnym rozwiązaniem, które pozwoli na spłatę zaciągniętej wcześniej pożyczki dyrektorskiej. Jednakże taka korzyść całkowicie utraci sens, jeżeli wypłacona dywidenda sprawi, że roczny dochód przekroczy drugi próg podatkowy.

Biorąc pod uwagę kwestię optymalizacji podatkowej, indywidualne wyliczenia są tutaj jedynym pewnym rozwiązaniem. Dyrektorzy LTD mają więc do wyboru dwie opcje. Mogą wykonać takie obliczenia samodzielnie lub zlecić ich profesjonalne opracowanie. Aby uzyskać więcej informacji na temat takiej usługi, zapraszamy do skontaktowania się z naszym biurem.

Nie trać swojego cennego czasu – zapraszamy do Nas

Dywidenda w LTD – Podsumowanie

Nadchodzące zmiany stawek podatkowych z pewnością wpłyną na procedury dotyczące wypłacania dywidend. Dyrektorzy spółek LTD będą musieli zwracać jeszcze większą uwagę na łączną sumę swoich dochodów. W przeciwnym wypadku dywidendy mogą wpaść w drugi próg podatkowy, co znacznie podwyższy sumę płaconych danin. Trzeba mieć to na uwadze przy wcześniejszej wypłacie dywidend w celu uregulowania zaciągniętej pożyczki dyrektorskiej. Jeżeli dywidenda nie wpłynie na wyższe obciążenia podatkowe, warto wypłacić ją jeszcze przed wejściem w życie opisanych zmian. W przeciwnym wypadku takie działanie przyniesie jednak dużo więcej szkód niż pożytku. Dlatego swoją decyzję warto skonsultować z profesjonalnym doradcą podatkowym. Wszystkich dyrektorów potrzebujących takiego doradztwa gorąco zapraszamy do skorzystania z usług naszego biura.