-->
Lidertax Blog

Handlujesz kryptowalutami? Możesz otrzymać od HMRC nudge letter!

Polska księgowa w Maidstone

Zaledwie parę lat temu światowy rynek kryptowalut w dużej mierze znajdował się jeszcze poza kontrolą organów podatkowych. Dzięki temu osoby handlujące krypt walutami mogły robić to bez żadnych dodatkowych zobowiązań. Jednak rosnące zainteresowanie takim handlem doprowadziło do powstania nowych regulacji prawnych. W efekcie handel kryptowalutami został opodatkowany, a HMRC może obecnie kontrolować poprawność składanych rozliczeń. Warto mieć to na uwadze, ponieważ od niedawna osoby handlujące kryptowalutami otrzymują tzw. nudge letter od HMRC. Co to za dokument i dlaczego urzędnicy przesyłają go wybranym osobom?

Nudge letter – co to jest?

Nugde letter to jedno z narzędzi stosowanych przez HMRC w celu uzyskania szczegółowego rozliczenia od danego podatnika. Ten list ma pełnić funkcję „przypomnienia” o konieczności zweryfikowania tego, czy deklaracja podatkowa złożona do HMRC jest prawidłowa.

W tym miejscu warto sprostować jeden z najczęściej powtarzanych mitów. Otóż niektórzy uważają, iż nudge letter trafia tylko do tych osób, które HMRC podejrzewa o złożenie błędnej deklaracji podatkowej. Nie jest to jednak prawda. Nudge letter może równie dobrze odgrywać rolę zachęty do zweryfikowania poprawności złożonego rozliczenia.

Kiedyś takie listy trafiały między innymi do posiadaczy zagranicznych kont bankowych, a także landlordów. Wynikało to głównie z faktu, że takie osoby musiały składać rozszerzone deklaracje podatkowe, które uwzględniały wszystkie źródła osiąganych dochodów. Natomiast aktualnie nudge letters trafiają głównie do osób handlujących kryptowalutami.

Dlaczego HMRC wysyła nudge letters do osób handlujących kryptowalutami?

Początkowo kupowanie, sprzedaż oraz szeroko rozumiany obrót kryptowalutami nie był objęty żadnymi regulacjami prawnymi. Dopiero od niedawna brytyjskie i światowe organy podatkowe zaczęły zwracać uwagę na ten innowacyjny rynek. Co istotne, obrót kryptowalutami został uznany za rodzaj inwestycji, a co za tym idzie – zaczął podlegać stosownemu opodatkowaniu.

Oczywiście jedną z podstawowych cech kryptowalut miała być wysoka anonimowość związana z ich obrotem. To z kolei mogłoby utrudnić HMRC uzyskanie informacji na temat osób kupujących i sprzedających kryptowaluty. Jednak urząd wykorzystał posiadane uprawnienia i skontaktował się bezpośrednio z przedstawicielami platform umożliwiających obracanie kryptowalutami. W ten sposób do HMRC trafiły informacje o osobach korzystających z takich serwisów.

Należy jednak zaznaczyć, że informacje pozyskane przez HMRC są ograniczone. Na ich podstawie nie można jednoznacznie ocenić, co dana osoba zrobiła z zakupionymi kryptowalutami. Z tego względu HMRC ogranicza się jedynie do wysłania nudge letters konkretnym osobom. Taki list jest więc oznaką, że HMRC ma pewne informacje na temat inwestycji danego podatnika.

Co należy zrobić po otrzymaniu nudge letter?

Jeżeli ktoś otrzyma nudge letter, oznacza to, że HMRC dysponuje określonymi informacjami na temat jego inwestycji. Jest więc to wyraźny sygnał, którego nie należy lekceważyć. Co dokładnie trzeba zrobić po otrzymaniu nudge letter? Wszystko zależy wtedy od indywidualnych okoliczności towarzyszących danej sprawie.

Sam zakup i późniejsze przechowywanie kryptowalut nie prowadzi do powstania określonej straty lub zysku. Tym samym nie może być to przedmiot rozliczenia. Jeśli więc ktoś kupił daną kryptowalutę, ale wciąż jej nie sprzedał – nudge letter można śmiało zignorować.

Z drugiej strony otrzymanie nudge letter może okazać się sporym problemem dla ludzi, którzy dokonywali obrotu kryptowalutami, ale nie uwzględnili go w składanym rozliczeniu. W takiej sytuacji należy natychmiast skontaktować się z HMRC w celu wyjaśnienia sprawy. Niestety, nudge letter działa w tym przypadku na niekorzyść podatnika. Jeżeli ktoś skontaktuje się z HMRC dopiero po otrzymaniu tego listu, najprawdopodobniej zostanie ukarany grzywną. Oczywiście dotyczy to tylko tych osób, które nie rozliczyły swoich dochodów z obrotu kryptowalutami.

Co jednak w sytuacji, gdy podatnik poprawnie rozliczył swoje dochody, a mimo to otrzymał nudge letter? Wówczas nie ma większego powodu do obaw. Czasami taki list jest wysyłany po prostu w charakterze przypomnienia dla podatników. Dlatego też jego otrzymanie nie musi od razu świadczyć o nieprawidłowościach w rozliczeniu.

Uwaga!

Aktualnie HMRC przeprowadza intensywne kontrole dotyczące rozliczeń składanych przez osoby prowadzące obrót kryptowalutami. Każdy taki podatnik powinien więc upewnić się, że w złożonej deklaracji podatkowej uwzględnił zyski lub straty z takiej działalności. Jeśli stosowna deklaracja nie została jeszcze złożona, należy od razu skontaktować się z doświadczonym księgowym! Warto  zrobić to jeszcze przed otrzymaniem nudge letter, aby uniknąć potencjalnej kary.

Podsumowanie

Od pewnego czasu HMRC bardzo uważnie kontroluje osoby, które miały kupować lub sprzedawać kryptowaluty. Co jasne, takie kontrole mają na celu głównie ustalenie tego, czy dany podatnik uwzględnił dochody z obrotu kryptowalutami w składanym rozliczeniu podatkowym. W tym celu HMRC wysyła do podatników specjalne listy – nudge letters. Każdy taki list dowodzi, iż HMRC dysponuje określonymi informacjami na temat inwestycji podjętych przez danego podatnika. Choć zazwyczaj nie są one dokładne, samo otrzymanie nudge letter jest istotnym sygnałem. Jeżeli ktoś otrzymał ten list, ponieważ nie zadeklarował dochodu uzyskanego z obrotu kryptowalutami, HMRC prawdopodobnie nałoży na niego karę. Pozostałe osoby nie mają się czego obawiać, o ile złożone przez nich rozliczenie było poprawne. Aby jednak mieć 100% pewność, warto skonsultować się z doświadczonym księgowym. Jeśli potrzebują Państwo profesjonalnej pomocy w tym zakresie, serdecznie zachęcamy do skorzystania z usług naszego biura!

Lidertax na wesoło – ktoś wie gdzie szukać?

polska księgowa w Gravesend
Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie