Rejestracja CIS – czym jest i kogo dotyczy?

CIS, czyli Construction Industry System, to specjalny system podatkowy przeznaczony dla osób zatrudnionych w branży budowlanej. Jeżeli zatem wykonujesz jakieś zlecenia lub prace w tym zakresie, powinieneś dokładnie poznać jego założenia. Z treści niniejszego artykułu dowiesz się, czym dokładnie jest CIS i dlaczego rejestracja w tym systemie może być Twoim obowiązkiem. Zapraszamy do lektury!

Dlaczego powstał system CIS?

W 2004 roku brytyjskie władze podjęły decyzję o uruchomieniu nowego systemu podatkowego o nazwie CIS. Powstał on w celu większej kontroli nad przepływem płatności i odprowadzaniem podatków z tytułu prac budowlanych. Każdy wykonawca (Contractor) zarejestrowany w CIS musi odprowadzać do urzędu skarbowego (HMRC) 20% lub 30% od sumy wypłacanej podwykonawcy (Subcontractor).

Pieniądze przekazywane poprzez CIS są dzielone na dwie należności. Pierwsza z nich trafia do urzędu w formie standardowego podatku. Natomiast pozostałe środki stanowią zaliczkę na poczet ubezpieczenia społecznego (National Insurance). Cała kwota zostaje więc odprowadzona w imieniu podwykonawcy, który nie musi już robić tego samodzielnie.

Jakie prace budowlane podlegają pod system CIS?

Jak już wspomnieliśmy, system CIS jest poświęcony branży budowlanej. Z tego względu stosowne regulacje dokładnie precyzują zakres prac, które podlegają rozliczeniu w ramach tego systemu. Są to przede wszystkim:

 • Prace w zakresie budowania stałych lub tymczasowych budynków i innych konstrukcji,
 • Zlecenia dotyczące budowy dróg, mostów i wszelkich prac w zakresie infrastruktury lądowej oraz morskiej.

Oczywiście tak szeroki wykaz obejmuje mnóstwo mniejszych prac budowlanych, takich jak:

 • stawianie fundamentów,
 • montaż wszelkich instalacji grzewczych, energetycznych, wodnych i oświetleniowych,
 • rozbiórka i demontaż istniejących budowli,
 • naprawa lub przerabianie istniejących konstrukcji.

Co ciekawe, istnieje również kilka rodzajów prac, które zostały wyjęte spod zakresu CIS:

 • prace architektoniczne i geodezyjne,
 • wynajem rusztowań i prowadzenie obiektów niezwiązanych bezpośrednio z budową (np. stołówki na placu budowy),
 • montaż wykładzin dywanowych.

Rejestracja w CIS – jak przebiega i kto musi się zarejestrować?

Rejestracja w systemie CIS nie jest skomplikowana, dlatego każdy na pewno sobie z nią poradzi. Aby zarejestrować się w systemie, musisz wprowadzić do formularza stosowne informacje. Są to przede wszystkim: dane kontaktowe, nazwa firmy, numer ubezpieczenia National Insurance, numer referencyjny podatnika (UTR) oraz numer rejestracyjny VAT (o ile jesteś zarejestrowanym płatnikiem VAT).

Co istotne, rejestracji mogą dokonać zarówno wykonawcy, jak i podwykonawcy. Różnica polega jednak na tym, że dla wykonawców rejestracja w CIS jest obowiązkowa. Oznacza to, że każda osoba lub firma podlegająca pod określone kryteria musi zadbać o znalezienie się w systemie. Kto dokładnie powinien zarejestrować się jako Contractor? Regulacje wskazują tutaj na dwa czynniki:

 • Jeżeli płacisz podwykonawcom za zrealizowanie określonych prac budowlanych, będziesz uznawany za wykonawcę.
 • Jeśli Twoja firma nie działa w branży budowlanej, ale jej średnie wydatki na budowę przekraczają milion funtów rocznie przez co najmniej trzy kolejne lata – rejestracja w CIS również jest obowiązkowa.

Na nieco więcej swobody mogą liczyć subcontractors, czyli podwykonawcy. W ich przypadku rejestracja w systemie CIS jest dobrowolna. Jeśli jednak wykonujesz jakieś prace budowlane jako podwykonawca, rejestracja może być dla Ciebie opłacalna z dwóch powodów:

 • Zarejestrowani podwykonawcy mogą liczyć na niższe stawki odprowadzanych potrąceń (20% zamiast 30%).
 • Każdy wykonawca może zweryfikować podwykonawcę zarejestrowanego w systemie CIS, co zwiększa jego wiarygodność.

UWAGA!

Jeśli jesteś wykonawcą i jednocześnie działasz jako podwykonawca – musisz zarejestrować się w systemie zarówno jako contractor, jak i subcontractor!

Jesteś wykonawcą zarejestrowanym w CIS? Pamiętaj o swoich obowiązkach!

Wiesz już, że rejestracja w systemie CIS stanowi obowiązek dla wszystkich wykonawców. Nie jest to jednak jedyny wymóg prawny, który dotyczy takich osób lub firm. Jeżeli bowiem dany wykonawca zarejestruje się w systemie CIS, zostanie on zobowiązany do prowadzenia swojej dokumentacji. To oznacza, że przez 3 lata musi przechowywać między innymi:

 • Faktury z odliczonym podatkiem VAT, które zostały wystawione przez podwykonawców.
 • Zestawienie wszelkich potrąceń podatkowych dokonanych w płatnościach,
 • Ewidencję kosztu zakupu materiałów od podwykonawcy, jeżeli ten wystawił fakturę z odliczonym podatkiem VAT.

Podsumowanie

Rejestracja w CIS to bardzo ważny aspekt związany z działalnością budowlaną na terytorium Wielkiej Brytanii. Co istotne, taki obowiązek dotyczy również zagranicznych firm, które świadczą swoje usługi na Wyspach. Jeżeli potrzebujesz pomocy w zakresie rejestracji lub obsługi systemu CIS, serdecznie zachęcamy do kontaktu! Chętnie pomożemy Ci w wypełnieniu formalności związanych z tym systemem.

Masz pytanie w tym temacie? Śmiało dzwoń pomożemy!!!

Photo: Carl Campbell / www.flicr.com

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.