-->
Lidertax Blog SE

Formularz SA108 – co to jest i kogo dotyczy?

Formularz SA108

Na blogu Lidertax staramy się regularnie omawiać istotne zagadnienia dotyczące brytyjskiego prawa podatkowego. Wszystko po to, aby zapewnić naszym czytelnikom wiarygodne informacje na temat procedur obowiązujących w Wielkiej Brytanii. Te z kolei w wielu przypadkach mogą budzić wątpliwości. Dobrym tego przykładem jest kwestia dodatkowych formularzy stosowanych wraz z zeznaniem Self-Assessment. Deklaracja Self-Assessment jest podstawowym sposobem na wykazanie dochodów dla samozatrudnionych oraz przedsiębiorców. Przy jej pomocy przedsiębiorcy deklarują wysokość oraz źródło osiąganych zysków, a na tej podstawie HMRC wylicza wymiar zobowiązań podatkowych. Problem polega jednak na tym, że deklaracja Self-Assessment nie umożliwia wykazania wszystkich potencjalnych źródeł dochodu. Dlatego już od pewnego czasu jej treść może zostać uzupełniona za sprawą dodatkowych dokumentów. Jednym z nich jest druk / formularz SA108. Co warto o nim wiedzieć i kogo dotyczy ten dokument? Na te pytania odpowiemy w niniejszym tekście. Zachęcamy więc do jego lektury.

W tym artykule znajdziesz odpowiedzi na pytania:

  1. Co warto wiedzieć o dodatkowych drukach do zeznania Self-Assessment?
  2. Jakie dochody można wykazać przy pomocy formularza SA108?
  3. Jakie należności podatkowe mogą objąć dochody osiągane z zysków kapitałowych?
  4. Kto musi wypełnić druk SA108 przy składaniu deklaracji Self-Assessment?

Co warto wiedzieć o dodatkowych drukach do Self-Assessment?

W pierwszej kolejności przedstawimy kilka najważniejszych informacji na temat wspomnianych wyżej druków. Geneza ich powstania była dość prosta. Deklaracja Self-Assessment została bowiem stworzona w taki sposób, aby w poszczególnych polach wykazywać ściśle określone dochody. Z tej deklaracji korzystają między innymi osoby, które zdecydowały się na samozatrudnienie w UK. Jednak z czasem okazało się, że przygotowany wzór nie uwzględnia wszystkich potencjalnych źródeł zysków. Dlatego też urzędnicy postanowili rozwikłać ten problem poprzez stworzenie kilku dodatkowych dokumentów, które uzupełnią braki w deklaracji Self-Assessment.

Zastosowanie liczby mnogiej nie jest tutaj przypadkiem, ponieważ finalnie powstało kilka takich dokumentów. Niektóre z nich opisaliśmy już na blogu Lidertax. W tym miejscu odsyłamy osoby zainteresowane do innych artykułów tego typu, które pojawiły się już na naszej stronie internetowej. Dotyczą one następujących dokumentów:

Dokładne opisanie takich druków jest niezwykle ważne, ponieważ każdy z nich ma bardzo jasno określone przeznaczenie. Tym samym w każdym dokumencie tego typu należy uwzględnić konkretny rodzaj osiąganych dochodów. Dlatego wiedza na temat przeznaczenia poszczególnych dokumentów jest niezwykle ważna, albowiem jej brak może skutkować popełnieniem błędów przy rozliczaniu dochodów. Te z kolei rodzą kolejne problemy i z tego względu warto ich unikać.

Jakie dochody można wykazać przy pomocy formularza SA108?

Po wyjaśnieniu powyższych kwestii można przejść do najważniejszego zagadnienia. Jest nim odpowiedź na pytanie, jakie dochody można wykazać przy pomocy opisywanego formularza? Przejdźmy więc do odpowiedzi.

Formularz oznaczony symbolem SA108 służy do wykazywania wszelkich dochodów z tytułu zysków kapitałowych. W języku angielskim są więc to „Capital Gains”. Dla doprecyzowania przypomnimy tutaj umowną definicję tego pojęcia.

Otóż mianem dochodów z tytułu zysków kapitałowych można określić wszelkie dochody, które powstały w związku ze zbyciem posiadanych dóbr lub aktywów kapitałowych. Mogą więc to być np. nieruchomości, akcje, obligacje, pozycje giełdowe i inne. Ważne jest tutaj to, że zysk powstaje dokładnie w momencie zbycia takich dóbr/akcji i to on stanowi główny punkt odniesienia.

Jakie należności podatkowe obejmują dochody z zysków kapitałowych?

Oczywiście wykazanie takich dochodów jest istotne ze względów podatkowych. Na podstawie tej deklaracji HMRC wyliczy bowiem wysokość należnego podatku. W Wielkiej Brytanii obowiązuje przecież podatek od zysków kapitałowych – Capital Gains Tax. Podstawowy wymiar podatku Capital Gains Tax wynosi 10% (lub 18% w przypadku zysków ze zbycia nieruchomości). Jeśli jednak ktoś uzyskuje wysokie dochody lub reprezentuje firmę, wtedy stawka podatku rośnie. Wówczas wynosi ona odpowiednio 20 lub 28%.

Dobra wiadomość jest taka, iż podatek od zysków kapitałowych jest w tym przypadku jedynym zobowiązaniem. Ponadto takie zyski są objęte stosowną ulgą podatkową. Niestety, tutaj trzeba podać złą wiadomość. Mianowicie wysokość ulgi podatkowej stosowanej w odniesieniu do zysków kapitałowych systematycznie spada. W roku podatkowym 2022/2023 wynosiła ona jeszcze odpowiednio 12 300 funtów dla osób fizycznych i 6 150 funtów dla firm. Natomiast w roku podatkowym 2023/2024 wysokość takiej ulgi wynosi odpowiednio 6 i 3 tysiące funtów. Jakby tego było mało – w kolejnym roku podatkowym przewidziano dalsze obniżenie jej wysokości. Od 2024 roku ma ona wynosić 3 tysiące funtów dla osób fizycznych i 1500 funtów dla firm.

Kto musi wypełnić formularz SA108 przy składaniu Self-Assessment?

Na podstawie przytoczonych wyżej informacji można wywnioskować, że wypełnienie tego druku będzie obowiązkiem osób czerpiących dochody z tytułu zysków kapitałowych. Oczywiście jest to prawda, ale warto jednocześnie wspomnieć o kilku wyjątkach.

Po pierwsze, wypełnienie tego druku będzie obowiązkowe tylko wtedy, gdy dany podatnik wypełnia papierową wersję deklaracji Self-Assessment. W przypadku składania deklaracji online nie ma już takiej konieczności. Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta. Przy składaniu deklaracji Self-Assessment podatnik może dodatkowo zaznaczyć określone pola i odpowiedzieć na kolejne pytania dotyczące osiąganych zysków. Dzięki temu można wykazać również te dochody, których nie uwzględnia papierowa wersja deklaracji Self-Assessment. W efekcie HMRC od razu uzyskuje informacje o wszelkich osiąganych dochodach i na tej podstawie wylicza należny podatek. Jeśli więc ktoś złożył deklarację Self-Assessment online, nie musi wypełniać druku SA108.

Po drugie, teoretycznie obciążenia podatkowe nie będą obowiązywać w momencie, kiedy wysokość zysków kapitałowych nie przekroczy kwoty wolnej od podatku. Jednak takie sytuacje zdarzają się dość rzadko. Co więcej, malejąca ulga podatkowa sprawia, że w przyszłości będzie to jeszcze trudniejsze.

Formularz SA108 – Podsumowanie

Podatki od zysków kapitałowych budzą wiele emocji, ale mimo wszystko obowiązują one w wielu krajach. Jednym z nich jest Wielka Brytania, gdzie podatnicy muszą płacić Capital Gains Tax. Co istotne, takich zysków nie można wykazać przy pomocy standardowej deklaracji Self-Assessment. W tym celu należy bowiem wypełnić dodatkowy suplement, czyli druk SA108. To właśnie on pozwala na wykazanie dochodów z zysków kapitałowych. Natomiast wypełnienie tego druku nie będzie konieczne w sytuacji, gdy podatnik złoży deklarację online. Wtedy na wszystkie pytania dotyczące takich dochodów będzie można odpowiedzieć za jednym zamachem. Przy okazji warto pamiętać o tym, że stawki podatku od zysków kapitałowych są zróżnicowane i zależą między innymi od wysokości osiąganych dochodów. Ponadto każdemu podatnikowi przysługuje ulga z tytułu takich zysków, ale niestety z roku na rok jest ona coraz niższa.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnego doradztwa w zakresie podatkowym lub rachunkowym, bardzo serdecznie zapraszamy na bezpłatną konsultację. Biuro Lidertax to Twój polski księgowy w UK i dlatego zrobimy wszystko, aby pomóc Ci w prowadzeniu biznesu na Wyspach.

Polski księgowy w UK – nasza strefa humoru