-->
Lidertax Blog SE

Pożyczka studencka w UK – jej spłata i wpływ na samozatrudnienie w UK?

pożyczka studencka w UK

Zagadnienia związane ze studenckimi finansami są często pokazywane w dość żartobliwym tonie, podobnie jak całe życie studentów. Jednak w Lidertax bardzo poważnie podchodzimy do wszelkich zagadnień związanych z finansami. Taka powaga jest zresztą wskazana w tym przypadku, ponieważ finansowe decyzje podjęte podczas studiów mogą istotnie rzutować na przyszłość. Idealnym tego przykładem jest pożyczka studencka. Same studia potrafią generować bardzo wysokie koszty i dlatego wspomniane pożyczki cieszą się sporym zainteresowaniem. O ile jednak nagły zastrzyk gotówki jest bardzo przyjemny, o tyle późniejsza spłata pożyczki może już być problematyczna. Dlatego w tym artykule dokładnie opiszemy to, jak w praktyce przebiega spłata tego zobowiązania. Wyjaśnimy również, dlaczego zaciągnięta pożyczka studencka w UK może rzutować na sytuację finansową w późniejszym życiu. Zapraszamy do lektury wszystkich, a zwłaszcza obecnych studentów oraz świeżo upieczonych absolwentów.

W tym artykule znajdziesz odpowiedzi na pytania:

 1. Czym jest pożyczka studencka w UK i w jakim celu jest przyznawana?
 2. Na jakich zasadach można uzyskać pożyczkę studencką w UK?
 3. Jakie schematy obowiązują podczas spłacania pożyczek studenckich w UK?
 4. Samozatrudnienie w UK a pożyczka studencka – o czym muszą wiedzieć samozatrudnieni?

Pożyczka studencka w UK – co to i w jakim celu jest przyznawana?

Już na samym początku artykułu warto zaznaczyć jedną rzecz. W Wielkiej Brytanii uczelnie wyższe działają na zupełnie innych zasadach niż uczelnie w Polsce. Jedną z głównych różnic jest to, że nauka w nich nie jest refundowana. Oznacza to, że studenci muszą sami płacić za każdy kolejny rok nauki. Tymczasem w Polsce sama nauka na uczelni wyższej jest darmowa, a studenci pokrywają tylko określone wydatki.

Takie rozwiązanie ma zarówno swoje wady, jak i zalety. Po stronie zalet można zapisać między innymi to, że regularne pozyskiwanie środków o określonej wysokości umożliwia zachowanie odpowiednio wysokiego poziomu kształcenia. Nie bez powodu brytyjskie uczelnie należą do grona tych najbardziej elitarnych. Jednak po stronie wad trzeba zapisać przede wszystkim problemy z samodzielnym opłaceniem czesnego. Tak naprawdę młodzi ludzie mają pod tym względem tylko trzy rozwiązania:

 1. Otrzymanie pieniędzy na studia od rodziców lub innych krewnych.
 2. Samodzielne zarobienie na studia poprzez pracę (wymaga późniejszego rozpoczęcia nauki).
 3. Skorzystanie z pożyczki studenckiej.

Tutaj dochodzimy więc do sedna opisywanego zagadnienia. Pożyczka studencka w UK to jeden z najczęściej wybieranych sposobów na sfinansowanie studiów. Wynika to również z faktu, że zasady przyznawania tej podwyżki są bardzo korzystne. Pieniądze trafiają bowiem bezpośrednio do uczelni, na której student rozpoczyna naukę. Następnie instytucja odpowiedzialna za udzielenie pożyczki przesyła kolejne płatności, jeśli student zaliczy kolejny rok. Tym samym jedna pożyczka pozwala na sfinansowanie zarówno studiów 3-letnich, jak i 4-letnich.

Na jakich zasadach można uzyskać pożyczkę studencką w UK?

Jeszcze kilka lat temu perspektywa uzyskania takiej pożyczki była realna dla wszystkich obywateli UE. Brytyjskie uczelnie z otwartymi ramionami przyjmowały kandydatów, którzy osiągali wysokie wyniki w nauce i byli gotowi na rozpoczęcie studiów w UK. Nietrudno jednak odgadnąć, że niedawny Brexit sporo namieszał pod tym względem.

Sam Brexit nie miał większego wpływu na możliwość podjęcia studiów w UK. Brytyjskie uczelnie wyższe nadal są otwarte dla ambitnych studentów z całego świata. Jednakże Brexit miał istotny wpływ na procedurę przyznawania opisywanych pożyczek studenckich. Obecnie tego typu pożyczki są dostępne tylko dla obywateli Wielkiej Brytanii oraz osób z pozwoleniem na pobyt w UK. Tym samym osoby spoza UK mogą nadal studiować na Wyspach, ale nie mogą uzyskać wspomnianej pożyczki.

Załóżmy jednak, że ktoś ma wspomniane pozwolenie i może uzyskać taką pożyczkę. W tym celu dana osoba powinna więc złożyć stosowny wniosek. Instytucją odpowiedzialną za przyznawanie takich środków jest Students Loans Company. W złożonym wniosku należy podać swoje dane osobowe oraz informacje na temat wybranego kierunku i uczelni. Po rozpatrzeniu wniosku przedstawiciele tej instytucji skontaktują się z wnioskodawcą oraz poinformują go o dalszym przebiegu procedury.

Pożyczka studencka w UK ma przede wszystkim pokryć koszty związane z opłacaniem czesnego. Tym samym zakup ewentualnych materiałów i pomocy naukowych spoczywa już na barkach studentów. Na szczęście podczas studiów można także uzyskać inne środki, takie jak: granty, stypendia lub inne uznania. Co istotne, tego typu środki nie podlegają już zwrotowi (w przeciwieństwie do pożyczki studenckiej).

Według jakiego schematu ma przebiegać spłata pożyczki studenckiej?

Przepisy brytyjskiego prawa jasno wskazują, że student jest zobowiązany do zwrotu środków przyznanych w ramach pożyczki. Takie środki mogą obejmować między innymi:

 • Tuition Fee Loan – pożyczkę na poczet zapłaty czesnego;
 • Maintenance Loan – pożyczkę na poczet utrzymania się podczas studiów;
 • Postgraduate Loan – wszelkie pożyczki przyznane po zakończeniu studiów.

Oczywiście takie pożyczki mogą się kumulować, przez co łączna kwota do zwrotu staje się nieraz bardzo wysoka. To z kolei sprawia, że spłata zadłużenia robi się problematyczna. Aby więc nieco uprościć ten proces, organy administracyjne wypracowały stosowne schematy takich spłat. Każdy pożyczkobiorca podlega pod jeden z tzw. schematów spłaty, a decydują o tym przede wszystkim określone kryteria. Są one następujące i obejmują między innymi:

 • Plan numer 1 – Anglicy oraz studenci z UE, którzy rozpoczęli studia przed 1 września 2012 roku;
 • Plan numer 2 – Anglicy oraz studenci z UE, którzy rozpoczęli studia po 1 września 2012 roku;
 • Plan numer 4 – Szkoci oraz studenci z UE, którzy rozpoczęli studia w Szkocji 1 września 1998 roku lub później;
 • Plan numer 5 – studenci rozpoczynający naukę po 1 września 2023 roku.

W tym miejscu trzeba dodać, że pożyczka studencka w UK ma unikalne warunki spłaty. Otóż w jej przypadku nie ma jednolitej kwoty, którą musi spłacić każdy pożyczkobiorca. Jej wysokość jest bowiem zależna od wysokości osiąganych dochodów (już po zakończeniu nauki). Dokładne wyliczenia dotyczące harmonogramu spłaty widnieją na stronie rządowej. Można je odnaleźć pod tym linkiem.

Samozatrudnienie w UK a spłata pożyczki studenckiej – jak to wygląda?

We wstępie tego tekstu wspomnieliśmy o tym, że zobowiązania studenckie mogą wpływać na późniejsze etapy życia finansowego. Z pewnością przekonają się o tym między innymi osoby, które postawią na samozatrudnienie w UK. Jak wiadomo, samozatrudnienie w UK cechuje się między innymi samodzielnym rozliczaniem osiąganych dochodów. Jak więc wygląda ta kwestia w kontekście pożyczki studenckiej?

Przede wszystkim każdy samozatrudniony jest zobowiązany do corocznego wypełniania deklaracji Self-Assessment. Służy ona do wykazania wszystkich osiągniętych dochodów, a na jej podstawie HMRC wylicza należną wysokość podatku. Dokument ten muszą wypełniać między innymi: samozatrudnieni w UK, przedstawiciele spółek LTD lub spółek partnerskich, osoby czerpiące zyski z dywidend.

Zasada spłaty pożyczki studenckiej w UK jest tutaj dość prosta. HMRC bierze pod uwagę, jakie dochody z tytułu wykonywanej pracy osiąga dana osoba. Jeżeli wysokość tych dochodów przekroczy określony próg, samozatrudniony musi zapłacić część raty za pożyczkę studencką. Co ciekawe, taka zasada ma zastosowanie tylko wtedy, gdy dochody z jednego źródła osiągną wspomnianą wysokość. HMRC nie sumuje bowiem dochodów otrzymanych z różnych źródeł.

Co więcej, każdy plan ma inne progi, od których rozpoczyna się naliczanie wspomnianych wyżej zobowiązań. Dokładne informacje na ten temat można znaleźć na podanej wyżej stronie rządowej.

Warto więc pamiętać o tym, że fakt zaciągnięcia pożyczki studenckiej w UK może później znaleźć odbicie w płaconych zobowiązaniach. Jeśli dochody uzyskiwane z tytułu pracy albo własnej działalności przekroczą określony próg, spłata pożyczki będzie konieczna. Oczywiście w takiej sytuacji zapraszamy do indywidualnego skonsultowania sytuacji podatkowej z ekspertami Lidertax. Nasze biuro to Twój polski księgowy w UK i dlatego służymy kompleksowym wsparciem w zakresie zobowiązań podatkowych.

Pożyczka studencka w UK, jej spłata i wpływ na samozatrudnienie w UK – Podsumowanie

Zaciągnięcie pożyczki studenckiej w UK do dzisiaj stanowi jeden z najpopularniejszych sposobów na sfinansowanie studiów. Warto bowiem wiedzieć o tym, że w Wielkiej Brytanii trzeba płacić za edukację na uczelniach wyższych. Dlatego pożyczka studencka pozwala na opłacenie czesnego i innych kosztów związanych z pobieraniem nauki. Jednak same warunki tej pożyczki są naprawdę unikalne. Po pierwsze, obecnie mogą ją otrzymać tylko obywatele UK i osoby mające zezwolenie na pobyt. Po drugie, wkład własny w tym przypadku nie istnieje, albowiem pożyczka ma pokryć 100% kosztów czesnego. Po trzecie, spłata tej pożyczki rozpoczyna się dopiero po ukończeniu studiów. Warunkiem rozpoczęcia tej spłaty jest osiągnięcie dochodów w wysokości przekraczającej określony próg. Co istotne, wysokość takich progów jest zróżnicowana i zależy przede wszystkim od schematu spłaty zobowiązania. Przykładowo, jeśli ktoś rozpocznie studia we wrześniu 2023 roku, będzie podlegać pod najnowszy schemat numer 5. Wszystkie informacje na ten temat można znaleźć na stronie rządowej.

Samozatrudnieni w UK mogą więc być zobowiązani do płacenia dodatkowych zobowiązań podatkowych z powodu zaciągniętej pożyczki. Jeżeli chciałbyś uzyskać indywidualną analizę Twojej sytuacji podatkowej, zapraszamy do skorzystania z darmowej konsultacji Lidertax. Nasi specjaliści postarają się odpowiedzieć na wszystkie pytania i wyjaśnić wszelkie wątpliwości w zakresie rozliczeniowo-podatkowym.

Strefa humoru Twojego polskiego księgowego w UK