-->
LTD

Nowe regulacje prawne w zakresie brytyjskiego prawa spółek LTD, czyli co zmieni się w 2024 roku (część II)

Polski księgowy w UK

Już teraz wiemy, że 2024 rok zapisze się w historii brytyjskiego biznesu. Wszystko ze względu na nowelizację prawa, która znacząco odmieni realia biznesu w UK. Najważniejszym elementem tej nowelizacji będzie wprowadzenie wielu nowych procedur kontrolnych oraz zasad dotyczących weryfikacji firm i przedsiębiorców. Dlatego zapraszamy do zapoznania się z drugą częścią tekstu, w którym dokładnie opisujemy wszystkie najważniejsze zmiany. Jednocześnie przypominamy, że dla uzyskania pełnego obrazu zmian należy koniecznie zapoznać się z pierwszą częścią niniejszego artykułu. Jest ona dostępna pod tym linkiem – KLIK. Przejdźmy więc do omówienia pozostałych ważnych zmian, które wchodzą w życie wraz z opisywaną nowelizacją.

W treści tego artykułu znajdziesz odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Jakie nowe wymagania będą wiązać się z przejściem na cyfrowe składanie dokumentacji?
 2. Jak będzie wyglądać nowy cennik związany z biznesowymi opłatami urzędowymi?
 3. Czego mają dotyczyć nowe regulacje w zakresie ochrony i bezpieczeństwa danych?
 4. Co trzeba wiedzieć o kontrolach dotyczących rejestru podmiotów zagranicznych?
 5. Jak współpraca z profesjonalistami ułatwi przygotowania do nadchodzących zmian?

Przejście na pełne cyfrowe składanie dokumentacji i nowe wymagania dotyczące przesyłania sprawozdań

Wielka Brytania to jeden z tych krajów, który zamierza wykorzystać rozwój technologii cyfrowej do usprawnienia licznych procedur urzędowych. Najlepszym tego dowodem jest wspomniany w pierwszej części tekstu projekt o nazwie Making Tax Digital. Jak sama nazwa wskazuje, jego cel to maksymalna możliwa digitalizacja procesu składania rozliczeń podatkowych. Docelowo rządzący chcą sprawić, aby wszyscy obywatele UK rozliczali swoje dochody drogą elektroniczną.

Warto jednak dodać, że taka zależność nie ogranicza się tylko do podatków. Opisywana nowelizacja podatkowa również zawiera bowiem informacje na temat wprowadzenia nowych rozwiązań pod kątem usług cyfrowych. Tym razem jednak mają one dotyczyć składania dokumentacji biznesowej.

Przypomnijmy, że początkowo firmy mogły składać niezbędne dokumenty i sprawozdania jedynie przy pomocy papierowych formularzy. Później pojawiła się także możliwość wypełniania takich dokumentów przy pomocy specjalnych formularzy online. Natomiast teraz rządzący dążą do tego, aby przedsiębiorcy korzystali ze specjalnych systemów cyfrowych do przesyłania dokumentacji. Takie systemy docelowo mają całkowicie zastąpić poprzednie metody składania dokumentów, a zatem staną się one jedyną dostępną opcją.

Oprócz tego w nowych przepisach pojawiły się także istotne zmiany dotyczące wykazu wymaganych dokumentów. O czym więc warto wiedzieć?

LTD w UK – kluczowe zmiany dla małych i mikroprzedsiębiorstw


Do tej pory małe oraz mikroprzedsiębiorstwa mogły korzystać z pewnych ułatwień związanych ze składaniem rozliczeń. Jednym z nich była możliwość składania uproszczonych sprawozdań, co oznaczało mniejszą liczbę potrzebnych dokumentów. Jednak teraz sytuacja ulegnie zmianie.

Przede wszystkim już niebawem nawet te małe i mikroprzedsiębiorstwa będą musiały składać cykliczne rozliczenia zysków oraz strat. Co więcej, dyrektorzy niektórych takich firm mogą zostać objęci dodatkowym wymogiem składania innych sprawozdań.

Oczywiście po raz kolejny są to na razie tylko zapowiedzi i brakuje szczegółowych informacji na temat takich procedur. Natomiast wprowadzenie takich zmian jest już przesądzone, dlatego warto się do nich dobrze przygotować. Będzie to szczególnie ważne, gdyż według zapowiedzi możliwość składania skróconych raportów finansowych zostaje usunięta. W efekcie nawet te małe firmy będą musiały prowadzić pełne zestawienia swoich przychodów i wydatków. To z kolei może być naprawdę dużym wyzwaniem.

Zmiany dotyczące możliwości zwolnienia z audytu dla spółek limited

Audyt urzędowy to procedura, która ma na celu ocenę działalności oraz wewnętrznej sytuacji danego przedsiębiorstwa. W Wielkiej Brytanii przeprowadzenie tego audytu jest w niektórych przypadkach obowiązkowe. Tutaj głównym kryterium może być próg osiąganego obrotu lub wartość firmowego kapitału. W przypadku obrotu jest to kwota powyżej 10 milionów funtów, a w przypadku kapitału limit wynosi nieco ponad 5 milionów funtów.

Dzięki temu uzyskanie zwolnienia z konieczności przeprowadzenia audytu nie było zbyt trudne. Przedstawiciel firmy musiał jedynie wystosować wniosek o zwolnienie z audytu. Jednakże teraz będzie to wymagać dodatkowego wysiłku.

Zgodnie z nowymi wytycznymi wniosek o zwolnienie z audytu trzeba będzie składać wraz z oświadczeniem dyrektora/dyrektorów. W takim oświadczeniu dyrektor/dyrektorzy muszą dokładnie wskazać, na jakiej podstawie wnioskują o zwolnienie z audytu. Dodatkowo w tym wniosku będzie trzeba zamieścić również zestawienie obrotów firmy. Takie zestawienie ma po prostu potwierdzić, że firma kwalifikuje się do zwolnienia z audytu.

Co jasne, nowy wymóg oznacza także zwiększoną odpowiedzialność dyrektorów za ewentualne poświadczenie nieprawdy. Jest więc to kolejny krok podejmowany w celu ukrócenia różnych nieuczciwych praktyk.

Zmiany dotyczące wysokości opłat urzędowych od czynności administracyjnych obligatoryjnych dla spółek LTD

Praktycznie we wszystkich krajach realizacja jakichkolwiek procedur urzędowych wiąże się z koniecznością uiszczania opłat. Co ważne, dotyczy to także procedur biznesowych. W Wielkiej Brytanii takie opłaty pobiera między innymi Companies House, czyli urząd odpowiedzialny za realizację wszystkich najważniejszych formalności związanych z biznesem w UK.

Rzecz jasna wysokość takich opłat może zmieniać się wraz z upływem czasu. Przykładem jest maj 2024 roku, bo od tego miesiąca ma obowiązywać nowy cennik Companies House. Niestety, nowy cennik oznacza w tym przypadku głównie wzrost opłat. Urzędnicy uzasadniają taką konieczność wzrostami kosztów świadczenia usług. Jednocześnie deklarują oni, że Companies House nie czerpie dodatkowych korzyści z tytułu realizacji procedur urzędowych. Tym samym wszelkie opłaty mają jedynie równoważyć koszty ponoszone przez ten organ.

Trzeba więc zadać pytanie, jak będą wyglądać opisane podwyżki? Przede wszystkim każdy przedsiębiorca powinien zapoznać się z nowym cennikiem poszczególnych usług. Szczegółowy wykaz nowych opłat można znaleźć pod tym linkiem.

Przy przeglądaniu tego wykazu warto zwrócić szczególną uwagę na jedną kwestię. Mianowicie złożenie niektórych formularzy jest możliwe na dwa sposoby, czyli złożenie formularza online lub tradycyjnego formularza papierowego. Niemal we wszystkich przypadkach to właśnie złożenie dokumentu online okazuje się zdecydowanie tańsze. Warto zatem mieć to w pamięci, bo oszczędność może w tym przypadku sięgać nawet 20-30%.

Nowe regulacje w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych

Każda decyzja oraz wszystkie wprowadzane zmiany oznaczają automatycznie nowe możliwości, ale też nowe zagrożenia. Najlepszym tego przykładem będzie właśnie kwestia gromadzenia danych. Z jednej strony ma ona sens, ponieważ dzięki temu urzędnicy mogą zyskać nowe metody walki z rozmaitymi nadużyciami.

Niemniej z drugiej strony gromadzenie danych w XXI wieku rodzi oczywiste pytania związane z kwestiami bezpieczeństwa. Koniec końców w mediach dość regularnie pojawiają się informacje dotyczące kradzieży danych lub kradzieży tożsamości. Obydwa te zjawiska niosą ze sobą ogromne niebezpieczeństwo, a nawet możliwość utraty pieniędzy lub reputacji. Z tego względu ustawodawca musiał uwzględnić te czynniki podczas tworzenia The Economic Crime and Corporate Transparency Act. Zatem jakie środki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa danych zostały ujęte w treści tego dokumentu?

spółka ltd w uk
Chętnie odpowiemy na Twoje pytania – KLIK

Spółka LTD a prawo do ochrony danych przed publicznym wglądem


W przypadku biznesu standardem jest to, że niektóre informacje dotyczące przedsiębiorców oraz ich firm są jawne. Dotyczy to choćby danych osobowych właścicieli firm lub spółek LTD, a także np. adresów siedziby albo firmowych placówek.

Jednak niektórzy mogą uznać, że zwiększenie liczby gromadzonych danych naraża ich na większe niebezpieczeństwo w razie wycieku. W związku z tym rządzący od razu odnieśli się do tej kwestii i wprowadzili stosowne mechanizmy. Jednym z nich jest przyznanie przedsiębiorcom prawa do wnioskowania o ochronę danych przed publicznym wglądem. Co warto wiedzieć na temat tej możliwości?

Przede wszystkim taki wniosek trzeba będzie osobiście złożyć, a także odpowiednio go uargumentować. Przedsiębiorca musi więc wykazać, dlaczego ochrona jego danych może być uzasadniona. Na ten moment rządzący zaznaczają, iż wspomniana ochrona będzie obejmować kluczowe dane, takie jak:

 • imiona i nazwiska;
 • dane osobowe;
 • wrażliwe adresy działalności.

Ponadto w skrajnych przypadkach przedsiębiorca będzie mógł zawnioskować również o ochronę innych danych. Co ciekawe, ma to dotyczyć nawet opcji zastrzeżenia służbowego adresu oraz wszelkich personalnych informacji. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że taka opcja będzie dostępna tylko w nielicznych przypadkach. Toteż wszyscy wnioskodawcy muszą wtedy zadbać o solidne uzasadnienie swojego podania.

Prawo do usunięcia danych z rejestru.

Opisane wyżej możliwości nie wyczerpują praw, które zgodnie z nowelizacją mają przysługiwać przedsiębiorcom. Według zapowiedzi takie osoby będą również mogły żądać usunięcia swoich danych personalnych z rządowego rejestru.

Taka możliwość ma obejmować między innymi następujące dane:

 • adres zamieszkania i data urodzenia (w uzasadnionych przypadkach);
 • podpisy;
 • wykonywany zawód.

Tutaj także pojawia się jednak wymóg samodzielnego zawnioskowania o usunięcie danych. Jednak na ten moment nie wiadomo, czy taki wniosek także będzie musiał zostać stosownie uzasadniony. Obecnie wiadomo tylko tyle, że wspomniane procedury mają zostać wprowadzone w ciągu najbliższych dwóch lat. W tym czasie urzędnicy mają także stopniowo informować o tym, jaki będzie przebieg poszczególnych procedur.

Uszczelnienie kontroli w ramach rejestru podmiotów zagranicznych (The Register of Overseas Entities)

Co jasne, brytyjski rząd już wcześniej podejmował różnego typu kroki, które miały pomóc w walce z nadużyciami dotyczącymi biznesu w UK. Jednym z takich kroków było utworzenie specjalnego rejestru podmiotów zagranicznych (The Register of Overseas Entities). Rejestr ten pełni dwojaką funkcję. Z jednej strony służy on rejestrowaniu i gromadzeniu informacji na temat wszystkich firm zagranicznych, które działają w UK. Z drugiej strony rejestr ten pozwala również na kontrolowanie działalności takich podmiotów oraz wykrywanie ewentualnych nadużyć.

Utworzenie tego rejestru przyniosło dość istotne zmiany pod kątem przepisów. Od początku sierpnia 2022 roku wszystkie zagraniczne firmy, które chcą dokonać zakupu lub sprzedaży nieruchomości albo gruntu na terytorium UK, muszą wcześniej zarejestrować się we wspomnianym rejestrze. Co ważne, taka rejestracja sprawia, że informacje na temat firmy lub spółki stają się publicznie widoczne. Każdy interesant może więc sprawdzić dane konkretnej firmy.

Warto również dodać, że w związku z wprowadzeniem nowych przepisów urzędnicy będą jeszcze dokładniej egzekwować wspomniany nakaz. Jednocześnie szczelniejsze kontrole mogą siłą rzeczy skutkować wzrostem liczby nakładanych kar. Te z kolei, podobnie jak w przypadku wymogu składania deklaracji firmowych, mogą dotyczyć:

 • nałożenia kar grzywny w wysokości odpowiadającej skali popełnionego wykroczenia;
 • wszczęcia postępowania administracyjnego wobec firmy;
 • zastosowania dodatkowych środków (np. wprowadzenia ograniczeń w zakresie sprzedaży lub pobierania opłat za korzystanie z posiadanych gruntów/nieruchomości).

Przygotuj się na nadchodzące zmiany w zakresie spółek LTD ze wsparciem profesjonalistów!

Praktycznie każda nowelizacja prawa w zakresie biznesu w UK oznacza nowe wymagania dla lokalnych przedsiębiorców. Właściciele firm i spółek LTD muszą bowiem przygotować się do nowych regulacji oraz wymagań. W niektórych przypadkach takie przygotowania oznaczają także konieczność wprowadzenia zmian w dotychczasowej formule działalności. Dlatego nie należy z tym czekać do ostatniej chwili.

Co więcej, przy okazji takich nowelizacji doskonale widać to, jak dużym wsparciem może być pomoc profesjonalistów. Biuro Lidertax to Twój polski księgowy w UK. Już od wielu lat staramy się wspierać przedsiębiorców działających na Wyspach. Rzecz jasna nasze wsparcie nie ogranicza się tylko do kwestii podatkowych. Nasi specjaliści świadczą także kompleksowe usługi w zakresie doradztwa biznesowego oraz przygotowywania firm do wejścia w życie konkretnych regulacji.

Toteż opisywana nowelizacja prawa biznesowego w UK jest idealną okazją do nawiązania współpracy z naszym biurem. Aby ułatwić Państwu podjęcie takiej decyzji, przygotowaliśmy specjalną ofertę dla naszych nowych klientów. Oferta ta obejmuje bezpłatne konsultacje wstępne, które dają nam okazję do poznania wzajemnych potrzeb oraz ustalenia harmonogramu współpracy. Wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z takiej opcji zachęcamy do kontaktu z przedstawicielem naszego biura.

Spółka LTD w UK duże zmiany w prawie – podsumowanie

Wejście w życie dużej nowelizacji podatkowej lub nowelizacji prawa to ważny moment dla wszystkich przedsiębiorców. Oznacza to bowiem duże zmiany, do których trzeba się odpowiednio przygotować. Nie inaczej jest w przypadku opisywanej nowelizacji prawa spółek, bo ona znacząco zmieni biznes w UK. Nowe zasady weryfikacji firm oraz wzmożone kontrole mają pomóc w ukróceniu wielu nieuczciwych praktyk. Jednocześnie przedsiębiorcy i właściciele spółek LTD muszą przygotować się do nowej biznesowej rzeczywistości. Dlatego przypominamy, że podczas procesu takich przygotowań bardzo cenne będzie wsparcie specjalistów. Biuro Lidertax jako polski księgowy w UK jest w stanie zapewnić Twojej firmie kompleksową obsługę. Zachęcamy zatem wszystkich przedsiębiorców do zapoznania się z naszą ofertą oraz skorzystania z bezpłatnych konsultacji dla nowych klientów.

Polski Księgowy w UK / Biznes w UK- nasza strefa humoru