-->
Biznes Lidertax Blog LTD SE

Making Tax Digital – kompleksowy poradnik dla samozatrudnionych oraz inwestorów

Making Tax Digital co to znaczy

Ostatnie lata są bez wątpienia gorącym okresem w brytyjskim sektorze podatkowym. Podwyższona temperatura wynika przede wszystkim z działań podejmowanych przez HMRC. Brytyjski organ krok po kroku realizuje bowiem niezwykle ambitną misję, która została określona hasłem Making Tax Digital. Nietrudno więc odgadnąć, że jej głównym celem jest wprowadzenie ogólnokrajowego systemu elektronicznego poboru należności podatkowych. Oczywiście ten plan ma bardzo ambitne założenie i oznacza duże zmiany dla podatników. Toteż HMRC realizuje swój program stopniowo. Do tej pory urząd wprowadził kilka pomniejszych zmian, ale już niedługo w życie wejdzie jeden z najważniejszych projektów. Zakłada on wprowadzenie elektronicznego rozliczenia dla podatku dochodowego od osób samozatrudnionych oraz inwestorów. Tym samym naprawdę liczna grupa osób zostanie objęta wspomnianymi zmianami. Z tego względu przygotowaliśmy kompleksowy poradnik dla inwestorów oraz samozatrudnionych. Opiszemy w nim najważniejsze zagadnienia związane z nadchodzącymi zmianami. Zapraszamy do lektury.

W tym artykule znajdziesz odpowiedzi na pytania:

 1. Na czym polega projekt Making Tax Digital?
 2. Jakie są główne założenia wprowadzanych zmian dla samozatrudnionych i inwestorów?
 3. Kogo dokładnie mają objąć planowane zmiany w ramach Making Tax Digital?
 4. W jaki sposób planowane zmiany wpłyną na raporty Self-Assessment?
 5. Kwartalne aktualizacje podatkowe – co warto o nich wiedzieć?
 6. Pozostałe deklaracje w systemie MTD – co trzeba o nich wiedzieć?
 7. Jak zarejestrować swoje konto w systemie MTD?
 8. Jakie oprogramowanie będzie potrzebne do korzystania z systemu MTD?
 9. Do kiedy trzeba opłacić podatek dochodowy według nowych przepisów?
 10. Jak długo należy przechowywać kopie składanych deklaracji podatkowych?
 11. Czy warto wziąć udział w pilotażowym projekcie MTD?
 12. Dlaczego warto wybrać Lidertax i zlecić nam obsługę księgową przy nowych zasadach?

Na czym polega projekt Making Tax Digital?

Już teraz możemy jako Polski księgowy w UK z całą stanowczością stwierdzić, że projekt Making Tax Digital całkowicie odmieni oblicze brytyjskiego sektora podatkowego. Pod tym względem jego wprowadzenie będzie najważniejszą zmianą na przestrzeni ostatnich dekad. Zacznijmy jednak od początku.

W Wielkiej Brytanii, podobnie jak w wielu innych krajach, składanie deklaracji podatkowych przez lata miało tradycyjną formę. Podatnik musiał wypełnić określony druk, a następnie przekazać go listem lub osobiście dostarczyć do urzędu. Jednak wraz z rozwojem technologii zaczęły pojawiać się nowe możliwości. HMRC już od dłuższego czasu wprowadzał w życie nowe rozwiązania, które były oparte na elektronicznych systemach.

Początkowo takie zmiany dotyczyły tylko niewielkich sektorów podatkowych i były realizowane w formie testowej. Jednak pozytywne wyniki takich testów skłoniły HMRC do wprowadzania zmian na szerszą skalę. Tak oto narodził się projekt Making Tax Digital. Jego główną ideą jest całkowite przeniesienie rozliczeń podatkowych do specjalnego systemu elektronicznego. Obecne zmiany są więc tylko częścią znacznie większego programu, który jest systematycznie realizowany już od kilku lat.

Teraz przyszedł czas na kolejny etap tego procesu. W jego ramach Making Tax Digital obejmie osoby samozatrudnione oraz przedsiębiorców. To właśnie oni muszą więc przygotować się na nadchodzące zmiany.

Jakie zmiany obejmą osoby samozatrudnione w UK oraz inwestorów?

Od kwietnia 2022 roku wspomniane zmiany objęły już wszystkich płatników VAT i to niezależnie od osiąganych dochodów. Teraz kolejny etap będzie równie istotny, albowiem będzie on dotyczyć podatku dochodowego. To właśnie ten podatek samozatrudnieni/inwestorzy będą musieli rozliczać w sposób elektroniczny. Sama procedura nosi nazwę MTD ITSA – Making Tax Digital Income Tax Self-Assessment.

W jej ramach od kwietnia 2026 roku samozatrudnieni oraz inwestorzy zostaną prawnie objęci nowymi przepisami. Od tego momentu zmiany w rozliczeniach będą naprawdę istotne. Przede wszystkim inwestorzy i samozatrudnieni stracą wówczas dotychczasową możliwość rozliczania podatku poprzez coroczny Self-Assessment. Zamiast tego takie osoby będą musiały korzystać ze specjalnego oprogramowania księgowego i składać raport w systemie kwartalnym.

Co ciekawe, początkowo system MTD ITSA miał zostać wprowadzony już w kwietniu 2024 roku. Jednak pod koniec 2022 roku HMRC poinformował o wydłużeniu tego terminu o kolejne 2 lata. Dzięki temu inwestorzy mają więcej czasu na przygotowanie się do nadchodzących zmian.

Sam program MTD ITSA stanowi bardzo obszerne zagadnienie. Dlatego w następnych akapitach postaramy się możliwie najdokładniej opisać jego najważniejsze aspekty.

Kto dokładnie zostanie objęty nadchodzącymi zmianami?

Jak już wspomnieliśmy, Making Tax Digital ITSA wejdzie w życie od kwietnia 2026 roku (zamiast kwietnia 2024 roku). Program ten ma objąć osoby samozatrudnione oraz inwestorów (np. landlordów). Czy będą jakiekolwiek wyjątki od tej reguły? Okazuje się, że tak.

Ponieważ opisane zmiany mają objąć każdego samozatrudnionego i inwestora, który osiąga roczny dochód w wysokości przynajmniej 50 tysięcy funtów. Co ciekawe, początkowo granica dochodów miała wynosić zaledwie 10 tysięcy funtów. Jednak wspomniana już zmiana decyzji HMRC wpłynęła także na wysokość tej kwoty. Co więcej, ten sam plan zakłada, że osoby o dochodach wynoszących 30-50 tysięcy funtów będą musiały przejść na MTD od kwietnia 2027 roku.

Być może niektórzy odetchnęli teraz z ulgą, ponieważ zmiany ich jeszcze nie obejmą. Jednakże w tym miejscu musimy podkreślić ważną rzecz. Docelowo projekt Making Tax Digital ma objąć wszystkie podatki płacone przez osoby prywatne i przedsiębiorców. Jeżeli więc nic nie zmieni się w planach HMRC, nowy system z czasem będzie obejmować wszystkich podatników. Dlatego dużo lepszym rozwiązaniem będzie stopniowe oswajanie się z jego obecnością i działaniem.

W jaki sposób planowane zmiany wpłyną na raporty Self-Assessment?

Aby dokładniej opisać zakres wprowadzanych zmian, skupimy się na tym, jak wpłyną one na składanie Self-Assessment. Obecnie takie rozliczanie odbywa się w systemie rocznym. Podatnik może więc samodzielnie wypełnić taką deklarację i na jej podstawie zapłacić podatek. Na blogu Lidertax można znaleźć liczne artykuły poświęcone temu zagadnieniu – KLIK i KLIK.

Jak będzie to wyglądać już po wprowadzeniu zmian? Zacznijmy od tego, że system MTD będzie opierać się na swoim własnym algorytmie oraz bazie danych. Z tego względu każdy podatnik zostanie zobligowany do korzystania z oprogramowania, które będzie zintegrowane z tym systemem. Takie oprogramowanie będzie niezbędne do wysyłania deklaracji.

Równie istotna będzie zmiana w samym schemacie składania deklaracji. Zamiast corocznej deklaracji samozatrudnieni oraz inwestorzy będą musieli rozliczać się w trybie kwartalnym. To oznacza konieczność wysyłania deklaracji raz na trzy miesiące. Według HMRC taka zmiana ma upłynnić procedurę rozliczania podatku i zmniejszyć skalę opóźnień przy składaniu deklaracji.

Do tego podatnik będzie musiał złożyć ostateczne rozliczenie na koniec czwartego kwartału i jedną deklarację podatkową do 31 stycznia.

Jesteśmy świadomi, że opisanych dokumentów jest całkiem sporo. Toteż w dalszej części tekstu pokrótce omówimy wszystkie wymagane raporty.

Kwartalne aktualizacje podatkowe – co warto o nich wiedzieć?

Jedną z głównych zmian w systemie Making Tax Digital ITSA będzie wprowadzenie kwartalnych aktualizacji podatkowych. Wiele osób na pewno będzie negatywnie nastawionych do tej zmiany, ponieważ jest ona dodatkowym wymogiem, który trzeba spełnić. Na szczęście w praktyce mamy też parę dobrych informacji.

Mianowicie informacje przekazywane HMRC w ramach takich aktualizacji nie muszą być w 100% kompletne. Ich główną ideą będzie przekazanie tych najważniejszych informacji. Co więc należy przez to rozumieć? Największe znaczenie w przypadku takich deklaracji będzie mieć wykaz przychodów i wydatków w danym kwartale. Takie informacje będą najbardziej istotne dla HMRC.

Na szczęście w takich aktualizacjach nie będzie trzeba zamieszczać np. korekt księgowo-podatkowych. Z drugiej strony można to robić, aby później oszczędzić sobie pracy przy składaniu podsumowania rocznego.

W tym miejscu należy jeszcze przytoczyć dwie bardzo ważne adnotacje. Po pierwsze, kwartalne aktualizacje podatkowe obejmują każdy prowadzony biznes, który generuje dochód powyżej 50 tysięcy funtów rocznie. Oznacza to, że podatnik może być zobowiązany do jednoczesnego rozliczania kilku różnych biznesów. Po drugie, aktualizacje kwartalne muszą trafić do HMRC w określonym czasie. Dopuszczalny czas na wysłanie takiego dokumentu wynosi jeden miesiąc i siedem dni od ostatniego dnia kwartału. Wszystko wskazuje więc na to, iż opóźnienie będzie wiązać się z konsekwencjami.

Pozostałe deklaracje w systemie MTD – jak będą wyglądać?

Aktualizacje kwartalne są więc największą, ale nie jedyną nowością. Poza nimi każdy podatnik będzie musiał złożyć także dwa inne dokumenty. Pierwszym z nich jest końcowa aktualizacja dokonywana po zakończeniu czwartego (ostatniego) kwartału. Będzie to tzw. dokument EOPS – End Of Period Statement. Należy w nim podsumować wszystkie dotychczasowo złożone dokumenty. Jednocześnie podatnik może dokonać w nim wspomnianych już wyżej korekt księgowo-podatkowych. Co więcej, ten dokument nada się także do złożenia wniosku o ulgi podatkowe należne z tytułu prowadzonej działalności.

Z kolei do 31 stycznia podatnik musi złożyć tzw. deklarację końcową. Zasadniczo stanowi ona potwierdzenie danych zawartych we wszystkich poprzednich deklaracjach. Jest to ostatni dokument, jaki należy złożyć w danym roku podatkowym.

Polski księgowy w UK radzi jak zarejestrować się w systemie Making Tax Digital?

Korzystanie z nowego systemu będzie możliwe dopiero po wcześniejszej rejestracji. Wynika to z faktu, że jest to zupełnie odrębny algorytm i baza danych. Z tego względu każdy przedsiębiorca będzie musiał z wyprzedzeniem zadbać o założenie własnego konta. Należy tutaj przypomnieć, że nowy system MTD ITSA wchodzi w życie od kwietnia 2026 roku. Tym samym rejestrację naprawdę warto przeprowadzić z pewnym wyprzedzeniem.

Jak będzie wyglądać ten proces? Pierwszym krokiem będzie zarejestrowanie własnego konta w systemie HMRC. Jednak każdy przedsiębiorca ma już zapewne takie konto, dlatego wystarczy się na nie zalogować. Następnie przy użyciu konta HMRC należy przejść do systemu MTD i tam zarejestrować kolejne konto. Bez niego nie będzie można uzyskać dostępu do nowego systemu. Rejestracja w MTD wymaga podania następujących danych:

 • nazwy firmy wraz z datą rozpoczęcia działalności (lub tylko daty rozpoczęcia działalności w przypadku osób czerpiących zyski z wynajmu nieruchomości);
 • adresu e-mail;
 • numeru ubezpieczenia NIN (National Insurance Number);
 • okresu rozliczeniowego;
 • wykorzystywanego systemu księgowości (księgowość zwykła lub kasowa);
 • identyfikatora użytkownika Government Gateway oraz hasła.

Jakie oprogramowanie będzie potrzebne do korzystania z MTD?

Rejestracja wspomnianego konta jest pierwszym krokiem do skorzystania z systemu MTD. Jednak równie duże znaczenie ma krok drugi polegający na sprawdzeniu używanego oprogramowania. Każdy podatnik będzie musiał podać nazwę oprogramowania, które będzie wykorzystywane do składania rozliczeń. Dopiero po jego autoryzacji podatnik zyska pełen dostęp do systemu Making Tax Digital.

Sama obecność autoryzacji oznacza, że przedsiębiorca nie może korzystać z dowolnie wybranego oprogramowania. Musi być ono w pełni zgodne z systemem MTD. Z tego względu pojawia się wspomniany wymóg jego zatwierdzenia. Zasadniczo podatnicy mają do wyboru dwa rozwiązania pod kątem technologicznym.

Pierwszą alternatywą jest używanie dedykowanego oprogramowania zaimplementowanego w zgodzie z systemem Making Tax Digital. Takie oprogramowanie pozwoli na bezpośrednie wprowadzanie danych do systemu. Z kolei drugą opcją jest samodzielne tworzenie arkuszy oraz wprowadzanie ich do systemu przy użyciu tzw. oprogramowania pomostowego. Na początkowym etapie samodzielne tworzenie takich arkuszy może być łatwiejsze niż nauka obsługi nowego programu. Jednak finalna decyzja o wyborze konkretnej metody zawsze należy do podatnika.

Do kiedy trzeba opłacić podatek dochodowy w systemie Making Tax Digital?

Zmiany wprowadzone poprzez system MTD są naprawdę ogromne. Dlatego też niektórzy mogą zadawać sobie pytania dotyczące tego, czy zmiany obejmą także termin płatności podatku? Tutaj mamy dobrą wiadomość dla przedsiębiorców.

Termin płacenia podatku nie ulega bowiem zmianie. To oznacza, że podatek z Self-Assessment trzeba zapłacić do 31 stycznia. Dodatkowo niektórzy przedsiębiorcy mogą być zobowiązani do wpłaty zaliczki na poczet całego roku podatkowego. W tym przypadku taką płatność należy uregulować do 31 lipca (pierwsza zaliczka).

Jak długo należy przechowywać złożone deklaracje?

Być może nie wszyscy podatnicy wiedzą o tym, że przepisy dotyczące deklaracji podatkowych zawierają również przepisy dotyczące ich przechowywania. Wynika to z faktu, iż kopie składanych deklaracji mogą być niezbędne w czasie ewentualnej kontroli ze strony organów podatkowych. Jak długo należy zatem przechowywać wspomniane deklaracje?

Aktualnie wszystkich podatników obowiązuje stały termin 5 lat. Przez ten czas należy  przechowywać kopie składanych deklaracji, aby w razie potrzeby móc je przedstawić HMRC.

Czy warto wziąć udział w pilotażu systemu Making Tax Digital?

Już kilkukrotnie przypomnieliśmy o tym, że system Making Tax Digital (MTD) zacznie obowiązywać inwestorów i samozatrudnionych od kwietnia 2026 lub 2027 roku. Co więcej, na ten moment nie wiadomo dokładnie, kiedy system MTD będzie obowiązkowy dla pozostałych podatników. Jednak już teraz HMRC informuje o aktualnej możliwości wzięcia udziału w pilotażu tego systemu. Taki pilotaż sprowadza się po prostu do wcześniejszego i dobrowolnego rozliczania deklaracji według systemu Making Tax Digital. Czy warto się na to decydować oraz jakie mogą być tego korzyści?

Podstawową zaletą takiej decyzji jest możliwość wcześniejszego zapoznania się z działaniem systemu bez konsekwencji prawnych. Warto bowiem pamiętać o tym, że kwiecień 2026 roku będzie czasem obowiązkowej implementacji nowego sposobu rozliczania podatkowego. Z tego względu HMRC będzie wtedy oczekiwać od przedsiębiorców składania deklaracji zgodnie z nową metodą. Wtedy brak znajomość systemu MTD może już okazać się istotnym problemem. Dlatego idea wcześniejszego przetestowania całego algorytmu wydaje się bardzo rozsądna.

Kto może wziąć udział w takim pilotażu? Na ten moment HMRC wskazało kilka kryteriów, które muszą spełnić uczestnicy pilotażu. Będzie to między innymi:

 • aktualny status rezydenta Wielkiej Brytanii;
 • posiadanie zarejestrowanego konta w systemie płatności Self-Assessment;
 • status samozatrudnionego lub inwestora (w tym także landlorda);
 • brak opóźnień w płatnościach należności podatkowych.

Dlaczego warto wybrać Lidertax -polskie biuro księgowe UK i powierzyć nam obsługę księgową MTD?

Nowe przepisy sprawiają, że podatnik będzie ponosić większą niż do tej pory odpowiedzialność. Jego zadaniem będzie nie tylko składanie częstszych deklaracji, ale także obsługa opisanego oprogramowania. Niestety, nowe przepisy precyzują, że to podatnik ponosi odpowiedzialność za poprawne składanie takich deklaracji.

Taka sytuacja może niepokoić wielu przedsiębiorców, którzy do tej pory nie mieli styczności z podobnymi rozwiązaniami. Dlatego w tym miejscu chcemy przypomnieć o ofercie Lidertax, która staje się bardzo ważna w kontekście nadchodzących przepisów.

Polskie biuro księgowe w UK Lidertax prowadzi działalność na brytyjskim rynku już od wielu lat. Naszą kadrę stanowią doświadczeni pracownicy, którzy doskonale znają niuanse brytyjskich przepisów podatkowych. To z kolei pozwala nam na świadczenie kompleksowych usług w zakresie: księgowości, doradztwa podatkowego oraz biznesowego.

Jako sprawdzone biuro księgowe w UK możemy również zająć się rozliczaniem działalności w nowym systemie MTD. Nowe przepisy wskazują bowiem, że biura rachunkowe zyskają prawo do korzystania ze specjalnych oprogramowań. Dzięki temu będziemy mogli zapewnić pełnię bezpieczeństwa przy dokonywaniu rozliczeń podatkowych.

Making Tax Digital – podsumowanie

Nowe zasady Making Tax Digital Income Tax Self-Assessment z pewnością wprowadzą w życie niezwykle istotne zmiany. Samozatrudnieni oraz inwestorzy będą musieli się do nich stosować już od kwietnia 2026 lub 2027 roku. Najważniejszą różnicą od tego momentu będzie brak możliwości składania papierowych deklaracji podatkowych raz w roku. Ich rolę przejmą bowiem elektroniczne deklaracje kwartalne, które trzeba będzie składać poprzez specjalne oprogramowanie. Takie oprogramowanie musi być w pełni zintegrowane z algorytmem MTD oraz bazą danych tego systemu. Z tego powodu  samozatrudnieni oraz inwestorzy będą musieli nauczyć się obsługi takich programów. Oczywiście w Lidertax rozumiemy, że dla wielu osób będzie to naprawdę problematyczna kwestia. Dlatego przypominamy o naszej ofercie. Jako polskie biuro księgowe w UK Lidertax oferuje kompleksową obsługę składanych rozliczeń podatkowych. Nasi pracownicy w nowym systemie MTD będą mogli korzystać ze specjalistycznego oprogramowania, które pozwoli na sprawne składanie deklaracji. Dzięki temu będziemy w stanie zaoferować Państwu jeszcze wyższą jakość świadczonych usług.