-->
Biznes Lidertax Blog

Wady i zalety samozatrudnienia w UK

Wady i zalety samozatrudnienia w UK

The grass is always greener on the other side of the fence”, głosi słynne brytyjskie powiedzenie. Polacy również zwykli powielać tę mądrość poprzez stwierdzanie, że zawsze dobrze jest tam, gdzie nas nie ma. Takie powiedzenia mają w sobie dużo racji i odnoszą się między innymi do kwestii zatrudnienia. Osoby zatrudnione na standardowym etacie często zastanawiają się nad rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej. Warto jednak wiedzieć o tym, że niektórzy samozatrudnieni robią coś zgoła odwrotnego i rozważają przejście na zwykły etat. Z czego to wynika? Odpowiedź jest bardzo prosta. Praca na etacie oraz własna działalność to dwie zgoła inne formy zatrudnienia. Każda z nich posiada swoje zalety, ale również istotne wady. O ile zalety i wady pracy na etacie są znane praktycznie wszystkim, o tyle samozatrudnienie wciąż budzi wątpliwości. Dlatego też w tym tekście rzucimy nieco więcej światła na to zagadnienie i przedstawimy największe zalety oraz wady samozatrudnienia. Zapraszamy do lektury.

W tym artykule znajdziesz odpowiedzi na pytania:

  1. Jakie są najważniejsze atuty samozatrudnienia?
  2. Jakie wady niesie ze sobą rozpoczęcie działalności jako samozatrudniony w UK?
  3. Bilans zalet i wad – co warto wziąć pod uwagę przed początkiem samozatrudnienia?

Jakie są najważniejsze atuty samozatrudnienia w UK?

Nie bez powodu samozatrudnienie w oczach wielu osób jest tak dobrym rozwiązaniem. Faktycznie prowadzenie własnej działalności gospodarczej wiąże się z kilkoma istotnymi zaletami. Co więcej, liczne korzyści tego typu byłyby nieosiągalne dla osób zatrudnionych na standardowych zasadach etatu. O jakich atutach mowa?

Pierwszym i dla wielu osób najważniejszym aspektem jest praktycznie nieograniczona dowolność działania. Oczywiście przedsiębiorcy również realizują określane plany biznesowe. Różnica polega jednak na tym, że takie plany są tworzone przez nich samych. Dzięki temu samozatrudnieni sami odpowiadają za osiągane wyniki oraz rozwój swojej kariery. Dla wielu osób będzie to niezwykle ważny atut, a dla innych wręcz przeciwnie.

Kolejnym istotnym argumentem jest możliwość osiągania zdecydowanie wyższych zarobków niż na etacie. Tego aspektu nie trzeba zbyt długo tłumaczyć. Własna działalność gospodarcza otwiera bowiem dużo nowych możliwości dotyczących nawiązywania współprac biznesowych. To z kolei przekłada się bezpośrednio na perspektywę systematycznego wzrostu zarobków.

Przy opisywaniu zalet należy także wspomnieć o tym, że zakładanie własnej działalności w UK jest stosunkowo łatwe. Tak naprawdę osoby samozatrudnione muszą zadbać jedynie o wypełnienie kilku niezbędnych formalności.

Tutaj warto poruszyć jeszcze jedno zagadnienie, czyli samozatrudnienie w UK a benefity. Istotnie osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą zyskać pewne przywileje. Jednym z nich będzie możliwość odliczania niektórych wydatków od wysokości osiąganych zysków. Wszystkie osoby zainteresowane tym zagadnieniem zapraszamy do przeczytania naszego kompleksowego poradnika – Self Employed w UK, co można odliczyć.

Jakie są główne wady pracy jako samozatrudniony?

Jeden z błędów poznawczych polega na tym, iż ludzie często koncentrują uwagę przede wszystkim na atutach danego rozwiązania. Tymczasem obiektywna ocena wymaga uwzględnienia w takim samym stopniu wad i zalet. Zatem na jakie problemy musi przygotować się przyszły przedsiębiorca, który wybierze samozatrudnienie?

Podstawowym problemem jest szeroko pojęta płynność finansowa. Składa się na nią kilka różnych aspektów, takich jak:

  • problemy ze znalezieniem nowych klientów lub utrzymaniem trwających współprac;
  • nieregularna wysokość osiąganych dochodów;
  • potencjalne ryzyko „przestojów” w pracy.

To wszystko sprawia, że wielu samozatrudnionych nie może liczyć na stałe i regularne dochody. W przypadku takich osób często pojawia się podział na lepsze oraz gorsze okresy. Z tego względu bardzo istotnym czynnikiem staje się konieczność oszczędzania gotówki na poczet ewentualnego przestoju.

Oprócz tego samozatrudnieni nie mogą korzystać z przywilejów, które przysługują wszystkim pracownikom. Dotyczy to między innymi gwarantowanego urlopu oraz możliwości przejścia na płatne L4. Dla samozatrudnionych praktycznie każda przerwa w pracy oznacza utratę części dochodów. To z kolei może jeszcze bardziej pogłębić opisane wyżej problemy z płynnością finansową.

Innym poważnym minusem jest duża odpowiedzialność ponoszona w związku z prowadzoną działalnością. W Wielkiej Brytanii samozatrudnieni mogą bowiem odpowiadać swoim własnym majątkiem za ewentualne szkody powstałe przy świadczeniu usług. Co prawda, odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pozwala na ograniczenie takiego ryzyka. Jeszcze lepszym rozwiązaniem może być założenie spółki LTD, ponieważ jej dyrektorzy zachowują pełną rozdzielność majątkową. Dlatego wspomniana odpowiedzialność stanowi bez wątpienia poważną wadę prowadzenia działalności jako samozatrudniony.

Bilans zalet i wad – o czym warto pamiętać przy podejmowaniu decyzji?

Na podstawie wspomnianych wyżej informacji można określić, jakie zalety i wady są związane z działalnością jako samozatrudniony. Ich znajomość będzie więc bardzo istotna przy podejmowaniu decyzji o ewentualnym rozpoczęciu prowadzonej działalności. W jaki sposób należy interpretować podane informacje?

Przede wszystkim warto pamiętać, że każda osoba ma swoje własne oczekiwania dotyczące działalności jako samozatrudniony. Jeśli komuś zależy tylko na osiąganiu możliwie najwyższych dochodów, liczne wady wspomnianej działalności mogą mieć mniejsze znaczenie. Podobna zasada dotyczy opisanej wady w formie nieregularnych dochodów. One nie będą aż tak dotkliwe dla kogoś, kto ma już odłożony spory kapitał.

Dlatego też na wszystkie opisane wyżej kwestie należy patrzeć w sposób stricte indywidualny. Każdy przedsiębiorca musi sam odpowiedzieć sobie na pytanie, które aspekty związane z samozatrudnieniem są dla niego kluczowe. Jeśli jego indywidualny bilans wypada korzystnie, nic nie stoi na przeszkodzie ku rozpoczęciu działalności.

Alternatywa dla opisanego działania jako tzw. sole trader może być założenie własnej spółki LTD w UK. O ważnych zaletach takiego rozwiązania pisaliśmy już na naszym blogu. Zapraszamy również do lektury naszego kompleksowego artykułu, w którym porównaliśmy samozatrudnienie z prowadzeniem spółki LTD.

Wady i zalety samozatrudnienia – podsumowanie

Samozatrudnienie w UK 2022 wiąże się z wieloma możliwościami oraz szansą na dynamiczny rozwój kariery. Jednak wybór takiej formy działalności stanowi poważne zobowiązanie. Sam fakt wykonywania pracy jako samozatrudniony pozbawia prawa do korzystania z wielu pracowniczych benefitów. Z drugiej strony samozatrudnionym przysługują pewne korzyści, których nie mają zwykli pracownicy. Dlatego każdy powinien przeanalizować wady i zalety takiego rozwiązania, a następnie podjąć decyzję przez pryzmat potencjalnych zysków oraz ryzyka. Jeśli ktoś nie jest przekonany do działalności jako sole trader, alternatywą może być dla niego własna spółka LTD.

Nasza strefa humoru