-->
Lidertax Blog SE

Rozliczenie Self Assessment w UK – jakie dokumenty musisz dostarczyć księgowemu?

rozliczenie samozatrudnienia w UK

Samodzielne rozliczanie osiąganych dochodów to jedno z największych wyzwań stojących przed osobami samozatrudnionymi w UK. Taki wymóg stoi w kontraście do przepisów stosowanych w przypadku pracowników zatrudnionych na etacie. Wtedy to ich pracodawca wypełnia bowiem całą niezbędną dokumentację. Samozatrudnieni nie mają jednak takiego komfortu, dlatego muszą oni sami zadbać o tę kwestię. Na szczęście przepisy nie wymagają tego, aby samozatrudnieni osobiście składali wspomnianą deklarację. Dlatego w ich imieniu może zrobić to profesjonalny księgowy, który zadba o wszystkie ważne zagadnienia związane z rozliczaniem dochodów. Jednak nawet najlepszy księgowy nie może działać samodzielnie. Samozatrudnieni w UK muszą dostarczyć swoim księgowym wykaz dokumentów, które pozwolą na poprawne złożenie deklaracji Self-Assessment. Jakie dokumenty powinny znaleźć się w tym wykazie i o czym trzeba pamiętać? Zapraszamy do lektury naszego tekstu.

W tym artykule opiszemy następujące zagadnienia:

 1. Rozliczanie Self-Assessment w UK – dlaczego warto to zrobić z profesjonalnym księgowym?
 2. Rozliczenie samozatrudnienia w UK – księgowy tego nie zrobi bez kompletu dokumentów.
 3. Jakie dokumenty związane z pracą trzeba przekazać księgowemu?
 4. Jakie inne dokumenty mogą być potrzebne przy rozliczaniu Self-Assessment?
 5. Rozliczenie samozatrudnienia w UK – kiedy dostarczyć dokumenty?
 6. Rozliczenie self assessment w UK – podsumowanie

Rozliczanie Self-Assessment w UK – dlaczego warto to zrobić z profesjonalnym księgowym?

Jednym z głównych atutów pracy w charakterze samozatrudnionego jest możliwość zarabiania na naszych mocnych stronach. Samozatrudnieni mogą w taki sposób ukształtować profil swojej działalności, aby eksponować i monetyzować swoje najważniejsze umiejętności. Na tym właśnie polega piękno biznesu. Niestety, kwestie podatkowe są w tym przypadku nieubłagane, ponieważ dotyczą wszystkich samozatrudnionych.

Biuro Lidertax jako Twój polski księgowy w UK w trakcie swojej wieloletniej działalności na brytyjskim rynku podatkowym miał okazję współpracować z tysiącami przedsiębiorcami. Takie doświadczenia pokazały nam, że wypełnianie deklaracji Self-Assessment wcale nie jest proste. Ostatnio na naszym blogu pojawił się obszerny artykuł, w którym opisaliśmy najczęstsze błędy popełniane przez przedsiębiorców w trakcie rozliczania dochodów Self-Assessment. Jeżeli kogoś interesuje to zagadnienie, serdecznie zachęcamy – do lektury tego artykułu.

Błędy popełnione przy składaniu deklaracji Self-Assessment mogą pociągnąć za sobą mniejsze lub większe konsekwencje. Co gorsza, niektóre zagadnienia związane z wypełnianiem tych deklaracji faktycznie są dosyć złożone. Przez to osoby niemające wiedzy na tematy podatkowe mogą łatwo pomylić się w trakcie wypełniania dokumentacji. Rozwiązaniem tego problemu jest właśnie wspomniana współpraca z księgowym – KLIK.

W Lidertax zatrudniamy wyłącznie specjalistów w zakresie księgowości. Nasze ekspertki na bieżąco śledzą wszelkie zmiany w przepisach oraz procedurach związanych ze składaniem deklaracji podatkowych. Dlatego jesteśmy w stanie zapewnić naszym klientom pełen profesjonalizm i gwarancję poprawnego wypełnienia deklaracji Self-Assessment. Ponadto wszyscy nowi klienci Lidertax mogą skorzystać z bezpłatnej konsultacji wstępnej, na którą już teraz serdecznie zapraszamy – KLIK.

Rozliczenie samozatrudnienia w UK – księgowy tego nie zrobi bez kompletu dokumentów.

Jako polski księgowy w UK w Lidertax staramy się wypełnić wszystkie formalności w imieniu naszych klientów. Jednak nawet my nie możemy robić tego samodzielnie. Wynika to z faktu, że do wypełnienia deklaracji Self-Assessment są potrzebne stosowne dokumenty. Zawarte w nich informacje trzeba bowiem wykorzystać do przeprowadzenia niezbędnych wyliczeń. Dopiero wtedy można określić wysokość poszczególnych dochodów, co pozwoli na prawidłowe złożenie zeznania.

Od razu zaznaczymy, że dokumenty wymagane przy rozliczeniu samozatrudnienia w UK zależą od indywidualnego przypadku. Poszczególne osoby mogą bowiem osiągać dochody z bardzo różnych źródeł. Dlatego my w pierwszej kolejności zawsze pytamy naszych klientów o to, jak wyglądają źródła ich dochodów. Dopiero na tej podstawie podajemy pełen wykaz dokumentów, których będziemy potrzebować do rozliczenia Self-Assessment w UK.

Rozliczenie self assessment – jakie dokumenty związane z pracą trzeba przekazać księgowemu?

Dla zdecydowanej większości osób głównym źródłem dochodów jest wykonywana praca. Z tego względu to właśnie dokumenty związane z zatrudnieniem są tak istotne przy wypełnianiu deklaracji Self-Assessment.

Tutaj warto jednak wprowadzić pewien podział. Otóż samozatrudnienie w UK nie musi być dla danego człowieka jedynym źródłem zarobku. Niektórzy samozatrudnieni mogą przecież pracować na etacie, a wspomniana działalność jest dla nich dodatkowym dochodem. Dlatego wykaz potrzebnych dokumentów zależy od indywidualnego przypadku.

Sytuacja 1 – Osoby samozatrudnione, które nie pracują na etacie:

W przypadku takich osób podstawą do wypełnienia deklaracji Self-Assessment będą wszystkie dokumenty związane z dochodami osiągniętymi podczas działalności jako samozatrudnieni. Muszą to być:

 • Wszelkie zestawienia przychodów i wydatków, przygotowane w formie zestawienia w tabeli, ręcznych notatek czy kopii zestawienia bankowego za dany rok podatkowy

Sytuacja 2 – Samozatrudnieni, którzy jednocześnie pracują na etacie:

W przypadku takich osób poza opisanymi wyżej dokumentami potrzebny będzie również formularz P45 lub P60. Są to bowiem najważniejsze dokumenty potwierdzające wysokość dochodów osiągniętych z tytułu pracy na etacie. Czasami potrzebny może być także formularz P11D.

Jakie inne dokumenty mogą być potrzebne księgowemu do rozliczenia Self-Assessment w UK?

Poza dokumentami związanymi z zatrudnieniem możemy potrzebować także innych formularzy. Czego mogą one dotyczyć?

Przede wszystkim świadczeń emerytalnych. W Wielkiej Brytanii nawet osoby pobierające państwową emeryturę (State Pension) mogą pracować jako samozatrudnieni. Jednak w takiej sytuacji księgowi muszą uzyskać dokumenty dotyczące wypłacanych emerytur lub składek pobieranych na ich poczet.

Kolejną ważną kategorią są dokumenty związane z osiąganymi zyskami inwestycyjnymi. Nasza praktyka pokazuje, że samozatrudnieni w UK to zazwyczaj osoby bardzo przedsiębiorcze. Dlatego niejednokrotnie samozatrudnieni czerpią dochody również z tytułu swoich inwestycji. Jednak wtedy do rozliczenia Self-Assessment potrzebne będą dodatkowe dokumenty. Jakie? To już zależy od rodzaju inwestycji. Mogą to być na przykład:

 1. Potwierdzenia zysków czerpanych z tytułu dywidend.
 2. Wykaz dochodów osiągniętych z tytułu wynajmu nieruchomości.
 3. Potwierdzenie zysków osiągniętych z tytułu lokat lub innych usług bankowych.

Przydatne będą także wszelkie dokumenty potwierdzające Twoje prawo do korzystania z ulg podatkowych. Tutaj ponownie ich wykaz może być bardzo szeroki. Będą to między innymi:

 1. Dowody potwierdzające określone wydatki związane z prowadzoną działalnością.
 2. Potwierdzenie opłacania rat z tytułu kredytu studenckiego.
 3. Inne dokumenty dotyczące opłaconych składek lub innych zobowiązań uprawniających do ulgi.

Ostatnią kategorią będą dokumenty związane z osiąganymi zyskami kapitałowymi. Takim aktem może być np.:

 1. Wykaz zysków z tytułu handlu instrumentami finansowymi.
 2. Potwierdzenie sprzedaży nieruchomości lub innego cennego dobra.
 3. Dokumenty potwierdzające zysk z tytułu zbycia papierów wartościowych, akcji, obligacji lub innych aktywów.

Jednocześnie podkreślamy, że jako Lidertax zawsze mamy obowiązek przeprowadzenia dokładnej analizy dochodów osiąganych przez naszych klientów. Dlatego też niekiedy możemy poprosić o kopię innych dokumentów. Jednak o każdej takiej sytuacji informujemy z wyprzedzeniem.

Rozliczenie samozatrudnienia w UK – kiedy dostarczyć dokumenty?

Ostateczny termin złożenia deklaracji Self-Assessment w UK upływa 31 stycznia. Jednak samo przygotowanie takiego rozliczenia również wymaga czasu. Dlatego naszym klientom rekomendujemy prostą zasadę.

Dokumenty należy przekazać niezwłocznie po ich skompletowaniu. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że jako księgowi zdążymy przygotować Twoje rozliczenie w terminie. Co jasne, naszym klientom przypominamy o konieczności przekazania takich dokumentów, aby mieć zapas czasu na wypełnienie wszystkich formalności. Lepiej mieć zapas czasowy ponieważ zawsze coś nieprzewidzianego może się wydarzyć co będzie miało wpływ na terminowe rozliczenie.

Rozliczenie self assessment w UK – podsumowanie

Nasze doświadczenie jasno pokazuje, że wsparcie księgowego może być niezwykle cenne przy rozliczaniu samozatrudnienia w UK. Prawidłowe wypełnienie deklaracji Self-Assessment wymaga bowiem czasu i wiedzy na temat tego dokumentu. Jednocześnie przypominamy, że do wypełnienia tej deklaracji niezbędne są także dokumenty potwierdzające wysokość osiągniętych dochodów. Jako księgowi możemy zająć się licznymi formalnościami, ale przekazanie takich dokumentów siłą rzeczy leży w kompetencji naszych klientów. Jakich dokumentów będziemy potrzebować? Przede wszystkim będą to dokumenty związane z: zatrudnieniem, inwestycjami, zyskami kapitałowymi i emeryturą. Dzięki informacjom zawartym w takich dokumentach będziemy w stanie podliczyć dochody oraz wypełnić całą deklarację. Jeśli chodzi o dostarczanie dokumentacji, zawsze zalecamy klientom przekazanie jej możliwie od razu po otrzymaniu lub skompletowaniu. Dzięki temu będziemy mieli zapas czasu, który pozwoli na staranne i profesjonalne opracowanie niezbędnych formalności.

Rozliczenie samozatrudnienia w UK – nasza strefa humoru