-->
Lidertax Blog

Wykonawca testamentu w UK – kluczowe informacje. Kim jest i na czym polega jego zadanie?

wykonawca testamentu w UK

W życiu każdego człowieka przyjdzie moment, kiedy będzie musiał zastanowić się nad przyszłością już po swojej śmierci. Oczywiście myślenie o takich kwestiach nie jest przyjemne, ale stanowi przykry obowiązek. Dlaczego? Ponieważ jednym z bardzo istotnych aspektów będzie wówczas sporządzenie testamentu, który ureguluje sposób przekazania majątku i ewentualnych zobowiązań. Na blogu Lidertax niedawno pojawił się obszerny poradnik dotyczący sporządzania testamentów w UK. Jednak w tym tekście skupimy się na konkretnej kwestii związanej z taką procedurą. Jest nią wybór wykonawcy testamentu w UK. Kim może być taki wykonawca i na czym będzie polegać jego zadanie? Zapraszamy do zapoznania się z naszym tekstem.

W tym artykule znajdziesz odpowiedzi na pytania:

  1. Kim jest wykonawca testamentu w UK (executor)?
  2. Jakie są najważniejsze obowiązki wykonawcy testamentu w UK?
  3. Kto powinien, a kto nie powinien zostać wykonawcą testamentu?
  4. Jakie są wymagania prawne stawiane przed wykonawcami testamentu w UK?

Kim jest wykonawca testamentu w UK (executor)?

Zacznijmy od tego, iż kwestia sporządzenia testamentu w UK jest regulowana bardzo precyzyjnymi przepisami prawa. Wszystko po to, aby mieć pewność, że dany akt uwzględnia rzeczywistą wolę wystawcy i nie jest efektem np. presji ze strony otoczenia. Dlatego każdy wystawca testamentu musi pamiętać o kilku ważnych obowiązujących regułach. Niedopilnowanie tych kwestii może nawet sprawić, że zapisy zawarte w testamencie będą później kwestionowane.

Po pierwsze, testament musi zostać podpisany przez wystawcę. Jest to zupełnie oczywista kwestia. Jednak nie wszyscy pamiętają o tym, że podpisy na akcie muszą założyć także dwaj świadkowie. Tacy świadkowie poprzez złożenie podpisu deklarują, że testament został przygotowany dobrowolnie i jest zgodny z prawdą. Dodatkowo poza świadkami w tym dokumencie musi pojawić się także inna osoba. Jest nią właśnie wspomniany executor, czyli wykonawca testamentu.

Jak sama nazwa wskazuje, wykonawca testamentu odpowiada za realizację postanowień testamentu w praktyce. Oznacza to wdrożenie w życie wszystkich zapisów, które wystawca zawarł w przygotowanym testamencie. Można więc śmiało powiedzieć, że taka osoba staje się faktycznym reprezentantem zmarłego.

Jakie są najważniejsze obowiązki wykonawcy testamentu w UK?

Oczywiście obowiązki takiego wykonawcy są bardzo istotne. To na nim spoczywa bowiem konieczność zadbania o to, aby wszystkie zalecenia wystawcy testamentu zostały zrealizowane. Co dokładnie należy przez to rozumieć?

W pierwszej kolejności trzeba tutaj wspomnieć o licznych formalności i tzw. papierologii. Koniec końców wszystkie postanowienia zawarte w testamencie muszą później znaleźć odzwierciedlenie w formalnych potwierdzeniach realizacji dyspozycji. Dlatego wykonawca testamentu będzie musiał zadbać o to, aby wszystkie zalecenia z testamentu zostały formalnie zatwierdzone.

Kolejną kwestią jest samo przekazanie majątku oraz innych dóbr. W tym celu niezbędne będą spotkania z beneficjentami oraz wypełnienie kolejnych dokumentów. Do czasu ich realizacji to właśnie wykonawca testamentu odpowiada za przechowywanie wspomnianego majątku. Z tej przyczyny spoczywa na nim również odpowiedzialność prawna za taki kapitał.

Oprócz tego wykonawca testamentu może odpowiadać za liczne formalności, które trzeba wypełnić tuż po śmierci wystawcy. Ich wykaz może obejmować np.: podpisanie aktu zgonu, organizację pogrzebu, zaplanowanie przebiegu ceremonii. Z pewnością jest więc to duże wyzwanie, szczególnie dla kogoś, kogo łączyły bliskie relacje z wystawcą testamentu.

Kto powinien, a kto nie powinien zostać wykonawcą testamentu?

Skoro już pojawił się ten wątek, warto tutaj wyraźnie podkreślić jedną rzecz. Funkcja wykonawcy testamentu stanowi bardzo duże zobowiązanie i obciążenie. Oczywiście niektórzy, zwłaszcza osoby bliskie wystawcy, mogą podejść do tego ambicjonalnie. Takie osoby mogą czuć personalną odpowiedzialność za to, aby zadbać o wszystkie formalności. Jednak trzeba mieć świadomość tego, że wykonawca testamentu musi poświęcić mnóstwo czasu oraz energii, aby zadbać o wypełnienie woli zmarłego.

Do tego dochodzi również wspomniane obciążenie mentalne związane np. z organizacją pogrzebu oraz samą żałobą. Dlatego dobrze rozumiemy to, że niektórzy mogą czuć wewnętrzną potrzebę sprostania temu zadaniu. Jeśli jednak ktoś obawia się o to, czy podoła temu zadaniu, warto posiadać przynajmniej jednego zastępcę.

Warto bowiem wiedzieć, że nie ma obowiązku wyznaczania tylko jednego wykonawcy. Przy pisaniu testamentu wystawca może śmiało wskazać maksymalnie cztery osoby, które będą odpowiadać za realizację formalności. Oczywiście wtedy trzeba mieć pewność, iż takie osoby będą ze sobą odpowiednio współpracować i dobrze się komunikować. W przeciwnym wypadku sprawna realizacja postanowień zawartych w testamencie może być bardzo trudna. Z tego względu można np. wyznaczyć jednego głównego wykonawcę oraz jego ewentualnych zastępców. Taka hierarchia pomoże w doprecyzowaniu wielu ważnych kwestii, co przełoży się na szybszą realizację postanowień testamentu.

Czy wykonawca testamentu może być jednocześnie beneficjentem? Tak, ale nie jest to w żadnym razie konieczne. Najważniejsze jest to, aby wykonawcą była osoba odpowiedzialna, dyspozycyjna i godna zaufania. Tylko wtedy wystawca dokumentu może mieć pewność, że po jego śmierci wszystkie formalności przebiegną zgodnie z opisaną wolą.

Wykonawca testamentu w UK – jakie są wymagania prawne stawiane przed wykonawcami?

Brytyjskie prawo nie stawia szczególnie wysokich wymagań przed potencjalnymi wykonawcami testamentu. Jedyną regułą jest to, aby wykonawca testamentu był osobą pełnoletnią. Pozostałe kwestie nie są odgórnie uregulowane prawnie, dlatego wystawcy testamentów w UK mają szerokie pole do wyboru. Mimo to warto przy tym pamiętać o opisanych wyżej kwestiach dotyczących zobowiązania wynikającego z takiej decyzji.

Tutaj warto również podkreślić inną ważną kwestię. Mianowicie wykonawcą testamentu wcale nie musi być ktoś z rodziny. W UK działają specjalne instytucje, które oferują usługi w zakresie profesjonalnej realizacji obowiązków wynikających z roli wykonawcy testamentu. Powierzenie takiego zadania specjaliście może być dla wielu osób dobrym rozwiązaniem. Co jasne, wiąże się to z dodatkowymi kosztami. Jednak w zamian nie trzeba będzie angażować w to bliskich, którzy mogą ciężko przechodzić żałobę. Ponadto taka usługa oznacza gwarancję profesjonalnego i skrupulatnego wypełnienia zapisów zawartych w przygotowanym testamencie.

Kto może być takim wykonawcą? Na pewno taką usługę oferują niektóre banki oraz inne instytucje finansowe. Jednak wykonawcą testamentu może być również księgowy lub doradca rachunkowy! Co jasne, wyznaczenie takiej osoby na wykonawcę testamentu musi jednak odbyć się za jej zgodą.

Niemniej ostateczny wybór zawsze należy do wystawcy testamentu. Tak naprawdę każda z opisanych do tej pory opcji ma swoje wady oraz zalety. Niektórzy mogą uznać wykonanie ostatniej woli za dość intymną rzecz i dlatego będą woleli zaangażować bliskich. Z kolei inni będą chcieli uniknąć obciążania bliskich dodatkowymi formalnościami, a wtedy opcją rzeczywiście staje się wybór profesjonalnego wykonawcy. Należy więc dokładnie przemyśleć taką decyzję oraz jej skutki.

Wykonawca testamentu w UK – podsumowanie

Testamenty w UK muszą spełniać kilka wymogów prawnych, aby ich ważność nie budziła żadnych zastrzeżeń. Jednym z takich wymogów jest obowiązek wyznaczenia tzw. wykonawcy testamentu (executor). Taka osoba będzie pełnić niezwykle odpowiedzialną funkcję po śmierci wystawcy danego aktu. To właśnie wykonawca musi bowiem zadbać o wypełnienie wszelkich formalności związanych z oficjalnym przekazaniem majątku. Jest to bez wątpienia długi oraz żmudny proces. Dlatego wystawca testamentu musi mieć pewność, że wybrana osoba podoła temu zadaniu. Jeżeli chodzi o kwestie prawne, wykonawca testamentu musi być osobą pełnoletnią. Ponadto wystawca aktu może wyznaczyć maksymalnie 4 osoby na takich wykonawców. Co istotne, wykonawca może, ale nie musi być jednym z beneficjentów. Jednak wystawca testamentu wcale nie musi obsadzać w tej roli jednego ze swoich bliskich. Wykonawcą testamentu może być bowiem specjalista, który zajmuje się profesjonalnym świadczeniem takich usług. Takimi osobami mogą być np. pracownicy banku lub księgowi. Dlatego wystawca testamentu zawsze może obsadzić w tej roli specjalistę, aby odciążyć nieco swoich bliskich. Dzięki temu krewni będą mogli spokojnie przeżyć żałobę.

Zapraszamy także do zapoznania się z innymi tekstami na blogu Lidertax. Nasze biuro jako polski księgowy w UK przedstawia w nich zagadnienia dotyczące brytyjskiego prawa majątkowego.

Polski księgowy w UK – Nasza strefa humoru

polski księgowy w UK
Chętnie odpowiemy na Twoje pytania – KLIK