-->
Lidertax Blog SE

Formularz SA106 – co to jest i kto powinien go wypełnić?

formularz SA106

Regulacje prawa podatkowego w Wielkiej Brytanii zakładają, że liczne dochody są opodatkowane odgórnie. W przypadku innych zysków przedsiębiorca uzyskujący takie dochody musi wykazać je w specjalnym zeznaniu Self-Assessment. Dzięki niemu organy podatkowe obliczają łączną kwotę zapłaconego podatku i ewentualnie wzywają do jej uregulowania. Co istotne, sama deklaracja Self-Assessment została przygotowana w taki sposób, aby uwzględniać najczęstsze rodzaje dochodów. Jednak czasami trafiają się takie zyski, których nie można wykazać przy pomocy tego formularza. Wtedy podatnicy muszą skorzystać ze specjalnych suplementów, czyli druków dodatkowych. Jednym z nich jest formularz SA106. Kto i kiedy powinien go wypełnić? Aby poznać odpowiedź, zapraszamy do lektury naszego tekstu.

W tym artykule znajdziesz odpowiedzi na pytania:

  1. Kiedy trzeba wypełnić dodatkowy druk do zeznania Self-Assessment?
  2. Jakie dochody należy wykazać w formularzu SA106?
  3. W jakich sytuacjach mimo osiągania dochodów zagranicznych trzeba wypełnić inny druk?
  4. Jak poprawnie wypełnić formularz SA106?
  5. Formularz SA106 – podsumowanie.

Kiedy trzeba wypełnić dodatkowy druk do zeznania Self-Assessment?

Jak już wspomnieliśmy, deklaracja Self-Assessment służy do wykazywania tych dochodów, które nie są odgórnie opodatkowane. Oczywiście potencjalnych źródeł takich zysków może być całkiem sporo. Dlatego urzędnicy starali się zaprojektować formularz w taki sposób, aby umożliwiał on wykazanie wielu różnych dochodów. Ogólnie efekt jest całkiem dobry, ponieważ rzeczywiście w formularzu Self-Assessment można wykazać liczne osiągane zyski. Jednak nie ma przecież rozwiązań idealnych.

Z czasem okazało się, że niektórzy podatnicy mają problemy z wykazaniem określonych zysków przy pomocy formularza. Toteż urzędnicy stworzyli suplementy, czyli dodatkowe druki związane z głównym formularzem. Takie druki pozwalają na wykazanie określonych dochodów, których nie można ująć w deklaracji Self-Assessment. Z jednej strony jest więc to dobra alternatywa.

Jednak ma ona także pewną istotną wadę. Otóż każdy taki druk jest przyporządkowany do konkretnego rodzaju osiąganych dochodów. Dlatego też podatnik musi dokładnie wiedzieć, po jaki formularz powinien sięgnąć. To z kolei może budzić uzasadnione wątpliwości.

Dlatego biuro Lidertax jako Twój polski księgowy w UK oferuje kompleksowe usługi w zakresie rozliczeń podatkowych. Wszystkich zainteresowanych czytelników zapraszamy do skorzystania z naszych bezpłatnych konsultacji wstępnych.

Jakie dochody można wykazać w formularzu SA106?

Przejdźmy teraz do samego formularza SA106. Jest on przeznaczony dla osób, które w trakcie roku podatkowego osiągnęły konkretne dochody pochodzące ze źródeł zagranicznych. Takimi dochodami mogą być np. zyski z tytułu:

  • wynajmu gruntów lub nieruchomości zlokalizowanych w zagranicznym kraju;
  • odsetek naliczanych na zagranicznych rachunkach bankowych;
  • dywidend wypłacanych z budżetów zagranicznych spółek;
  • zagranicznych emerytur;
  • zwrotu z zagranicznych podatków.

Oczywiście Wielka Brytania podpisała z bardzo wieloma krajami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jednak Brexit sprawił, że wszystkie zagraniczne dochody obywateli UK są dość skrupulatnie kontrolowane. Dlatego warto upewnić się, że formularz SA106 został wypełniony poprawnie i zawiera kompletne dane.

formularz sa106
Chętnie odpowiemy na Twoje pytania – KLIK

Kiedy pomimo dochodów zagranicznych należy wypełnić inny druk?

W powyższym akapicie celowo wyszczególniliśmy wykaz dochodów, które należy uwzględnić w druku SA106. Dlaczego było to takie ważne? Ponieważ wbrew pozorom nie wszystkie dochody ze źródeł zagranicznych należy wykazać właśnie w tym druku.

Taka zależność dotyczy np. dochodów osiąganych z pracy poza granicami UK. Tego typu zyski należy bowiem wykazać przy pomocy innego formularza.

Co więcej, druk SA106 jest przeznaczony dla osób fizycznych. Osoby zrzeszone w strukturach firm lub spółek muszą wypełnić inny druk.

Warto także pamiętać, że w przypadku dochodów zagranicznych obowiązuje specjalna ulga. Dotyczy ona zysków czerpanych z wynajmu zagranicznych nieruchomości. Jeśli takie dochody wyniosły mniej niż 1000 funtów rocznie, nie trzeba płacić od nich podatku.

Jeżeli chodzi o pozostałe druki, na blogu Lidertax opisaliśmy również zasady działania innych formularzy (np. druku SA109). Zachęcamy więc do zapoznania się z tymi tekstami.

Jak poprawnie wypełnić formularz SA106?

Wzór formularza SA106 można łatwo znaleźć na stronie rządowej. Jednocześnie powinny się tam znajdować wszystkie niezbędne instrukcje dotyczące wypełniania tego dokumentu. Każdy musi się więc z nimi zapoznać i na tej podstawie wypełnić swój indywidualny formularz.

Oczywiście do tego potrzebne będą także dane związane z dochodami zagranicznymi. Tutaj należy się posiłkować otrzymaną dokumentacją. Można zrobić to osobiście lub zlecić opracowanie takiej dokumentacji specjalistom (np. pracownikom Lidertax).

Sam formularz SA106 należy złożyć wraz z deklaracją Self-Assessment. Jeżeli ktoś zamierza zrobić to samodzielnie, powinien się upewnić, czy wykazał odpowiednie dochody. W innym wypadku urzędnicy mogą zakwestionować złożone dokumenty i wskazać na konieczność ich uzupełnienia.

Formularz SA106 – podsumowanie

Przedsiębiorcy i samozatrudnieni w UK zazwyczaj osiągają dochody wynikające tylko z pracy na Wyspach. Jednak niektórzy osiągają również dodatkowe zyski z różnych źródeł zagranicznych. Warto więc pamiętać o tym, że takie zyski należy wykazać przy składaniu deklaracji podatkowej. Jednak wbrew pozorom nie służy do tego zeznanie Self-Assessment. W głównym formularzu nie ma  bowiem stosownych pól, gdzie można umieścić tego typu dochody. Dlatego takie zyski trzeba wykazać w formularzu SA106, który może zostać wypełniony wraz z główną deklaracją Self-Assessment. Druk ten służy do wykazywania dochodów czerpanych między innymi z: najmu zagranicznych nieruchomości, dywidend firm z zagraniczną siedzibą oraz zagranicznych emerytur. Co ważne, druk SA106 jest przeznaczony dla osób fizycznych. Natomiast przedstawiciele firm i spółek powinni skorzystać z innego formularza.

Co jasne, druk SA106 należy złożyć wraz z główną deklaracją Self-Assessment. Jeżeli potrzebujesz wsparcia w wypełnieniu jednego z tych dokumentów, zapraszamy do kontaktu z biurem Lidertax. Nasi specjaliści z zakresu księgowości chętnie pomogą w wypełnieniu wszelkich dokumentów podatkowych.

Polski Księgowy w UK – nasza strefa humoru