-->
Biznes Lidertax Blog

­­­Własna działalność w UK – 6 najczęściej popełnianych błędów

Własna działalność w UK

Prowadzenie własnej działalności w UK stanowi duże wyzwanie. Trzeba przyznać, że jedną z największych trudności dla przedsiębiorców jest wypracowanie pewnych nawyków i schematów umożliwiających efektywne działanie. Niestety, żaden uniwersalny schemat nie sprawdzi się w przypadku wszystkich przedsiębiorców. To zaś oznacza, że takie osoby są często zdane na siebie i swoją umiejętność do prowadzenia biznesu. Co prawda, ma to swoje dobre strony, ale jednocześnie zwiększa ryzyko popełniania błędów (zwłaszcza na początkowym etapie działalności). Oczywiście znacznie lepiej jest uczyć się na błędach cudzych niż popełniać własne kosztowne pomyłki. Dlatego w tym artykule opiszemy kilka najczęstszych błędów popełnianych przez osoby, które prowadzą własną działalność w UK. Na co warto więc zwrócić uwagę? Czego unikać, aby prowadzony biznes w UK był możliwie najbardziej udany? Zapraszamy do lektury naszego poradnika!

1. Zaczynasz biznes w UK? Unikaj sztucznego zaniżania cen i zbyt dużego odchylenia od średniej rynkowej!

Na pewno każdy przedsiębiorca zdaje sobie sprawę z tego, jak ważna we współczesnym biznesie jest posiadana marka. Co więcej, nie dotyczy to już wyłącznie firm, ponieważ dzisiaj można mówić także o marce osobistej. Jednak więcej informacji na ten temat można znaleźć w ostatnim akapicie.

Wracając do tematu cen, spora część przedsiębiorców na początku swojej działalności wychodzi z pozornie dobrego założenia. Takie założenie sugeruje, że brak wyrobionej marki/portfolio obniża pozycję nowej firmy na rynku. Aby więc nieco poprawić swoją pozycję startową, przedsiębiorcy dość często oferują swoje usługi w mocno zaniżonych cenach.

W tym miejscu warto dodać, że nie zawsze jest to błąd. Czasami rzeczywiście to korzystniejsza oferta może przyciągnąć uwagę klientów oraz umożliwić budowanie pierwszych kontaktów biznesowych. Problem pojawia się jednak w sytuacji, kiedy przedsiębiorca za bardzo obniża cenę produktu/usługi. W niektórych przypadkach takie działanie spowoduje, że sprzedaż będzie się odbywać na granicy opłacalności.

To z kolei pociągnie za sobą szereg negatywnych skutków. Dlatego też przedsiębiorcy powinni pamiętać o tym, że konkurowanie ceną jest dobre, ale tylko do pewnego poziomu. Zbyt silne odchylenie od rynkowej średniej może utrudnić, a nawet uniemożliwić osiągnięcie akceptowalnych dochodów. Z tego względu dużo lepszym pomysłem będzie poszukiwanie wyważonej przewagi cenowej, a nie sztuczne zaniżanie cen.

Na zakończenie tej części warto dodać, że przewaga oferty wcale nie musi leżeć w cenie. Być może to np. tańsza dostawa lub lepszy zakres umowy okaże się decydujący. Toteż cechą dobrego przedsiębiorcy jest umiejętność wyszukiwania takich rozwiązań. Dzięki nim prowadzony biznes w UK może wejść na znacznie wyższe obroty!

2. Nie korzystanie z pomocy wykwalifikowanego pracownika/partnera

Przedsiębiorców bardzo często, o ile nie zawsze, charakteryzuje duża samodzielność. Na co dzień jest ona ogromną zaletą, albowiem główną ideą biznesu jest rozwiązywanie problemów innych ludzi. Z tego względu przedsiębiorca musi umieć rozwiązywać takie problemy, co jednocześnie wymaga umiejętności samodzielnego wykonywania różnych zadań. Własna działalność w UK dość często opiera się na takiej zdolności. Jednak tutaj ponownie trzeba przypomnieć o bardzo ważnej granicy.

Żaden człowiek nie może być ekspertem we wszystkich możliwych dziedzinach. Tak naprawdę w tych najbardziej udanych biznesach sytuacja wygląda zgoła odmiennie. To właśnie podział ról i przystosowanie poszczególnych zadań do kompetencji danego pracownika stanowi fundament sukcesu. Z tej rady mogą również korzystać przedsiębiorcy. W jaki sposób?

Odpowiedzią jest outsourcing usług, które mogą w największym stopniu wpłynąć na prowadzony biznes w UK. Idealnym tego przykładem może być marketing. Zatrudnienie specjalisty albo nawiązanie współpracy z agencją na pewno otworzy nowe możliwości pod względem promowania biznesu.

Oczywiście biuro księgowe Lidertax patrzy na ten aspekt z jeszcze jednej ważnej perspektywy. Jako polski doradca podatkowy w UK doskonale wiemy o tym, jak duże znaczenie w biznesie może mieć optymalizacja podatkowa. Dzięki wsparciu kompetentnego doradcy przedsiębiorca w wielu przypadkach uzyska znacznie wyższe dochody bez wprowadzania dużych zmian.

To wszystko pokazuje, że własna działalność w UK wcale nie musi, a wręcz nie powinna opierać się na próbach samodzielnego rozwiązania wszystkich problemów. Outsourcing usług może pod tym względem przynieść dużo większe korzyści i dlatego przedsiębiorcy powinni o nim pamiętać.

3. Zbyt nerwowe lub emocjonalne podchodzenie do rozwijania biznesu w UK

Angażowanie serca w rozwijane przedsięwzięcia wydaje się czymś zupełnie naturalnym. Niestety, wielu przedsiębiorców przekonało się jednak o tym, że wcale nie musi to być jedyna słuszna droga. Dlaczego?

Ponieważ emocjonalne podejście do własnej działalności powoduje kierowanie się własnymi odczuciami, a nie suchą biznesową kalkulacją. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że takie podejście może nie spodobać się wielu osobom. Jednak liczne przykłady pokazują, jak ważne w biznesie jest trzymanie swoich nerwów na wodzy.

Tak naprawdę ten punkt można pod pewnymi względami połączyć z pierwszym wymienionym aspektem. Jeśli działalność przedsiębiorcy nie rozwija się w zakładany sposób, ten staje się bardziej skłonny do obniżania cen. To z kolei może paradoksalnie jeszcze bardziej pogłębić problem, gdyż doprowadzi do wspomnianego zachwiania opłacalności produkcji/świadczenia usług.

Oczywiście wszystkie niepowodzenia warto analizować lub skonsultować ze specjalistą. Tutaj ponownie przypominamy, że Lidertax jako polskie biuro księgowe w Londynie świadczy usługi doradcze. Dlatego chętnie pomożemy znaleźć przyczynę biznesowych niepowodzeń i zasugerujemy wprowadzenie określonych zmian.

4. Brak jasno wytyczonej strategii rozwoju własnej działalności w UK

We współczesnym świecie często możemy zaobserwować pewien paradoks. Polega on na tym, że planowanie zazwyczaj jest niedoceniane, choć niektórzy mają zgoła odwrotne skłonności. Niemniej jednak tworzenie planów i szkicowanie perspektyw ma ogromne znaczenie w biznesie.

Co jasne, rację będą miały osoby twierdzące, że w biznesie nie da się wszystkiego zaplanować. Z drugiej strony kompletny brak planów na przyszłość stanowi jeszcze większy błąd. Przedsiębiorca co jakiś czas powinien zastanawiać się nad tym, jakie będą kolejne kroki na drodze biznesowego rozwoju. Jest to istotne także przez pryzmat rynkowej konkurencji. Brak rozwoju stanowi bowiem paliwo dla innych marek, które w tym czasie pojawią się na rynku. Dlatego też wspomniana wizja rozwoju ma tak wielkie znaczenie i bez niej własna działalność w UK będzie dużo trudniejsza.

5. Hamowanie biznesu przez zbyt niskie fundusze i brak zewnętrznego finansowania

Wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu lub usługi bardzo często wymaga ogromnych nakładów finansowych. Muszą one pokrywać nie tylko same koszty produkcji, ale także wydatki na marketing oraz inne istotne kwestie. Dlatego wielu przedsiębiorców na pewnym etapie staje przed problemem braku odpowiedniego finansowania. Warto więc zadbać o to z wyprzedzeniem.

Tutaj znów należy powiązać omawiany podpunkt ze wcześniejszym aspektem. Jasno wytyczony plan rozwoju pozwala na przynajmniej wstępne określenie przyszłych inwestycji. Dzięki niemu przedsiębiorca może znacznie wcześniej zaplanować oraz określić koszty wykonania kolejnych posunięć na rynku. To zaś umożliwia dokładniejsze oszacowanie wydatków, a co za tym idzie – bardziej precyzyjne wyznaczenie niezbędnego budżetu.

6. Ignorowanie procesu budowania własnej marki lub marki osobistej

W pierwszej części tego tekstu znalazła się wzmianka o ogromnym znaczeniu budowania swojej marki na rynku. Koniec końców klienci mogą przez wiele lat korzystać z usług marki, którą znają i mają o niej dobre mniemanie. Jednakże przedsiębiorcy, zwłaszcza ci prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, nieraz ignorują znaczenie opisywanego procesu. O znaczeniu tego błędu niech świadczy fakt, że specjaliści zwracają coraz większą uwagę na tzw. markę osobistą. Co ona oznacza?

Jest to po prostu wyrobiona marka związana z zawodową karierą danej osoby albo danego przedsiębiorcy. Nie bez powodu najlepsi w swoim fachu mogą sygnować kolejne przedsięwzięcia jedynie swoim nazwiskiem. Jednak warto pamiętać o tym procesie także w mikroskali.

Przykład? Poczta pantoflowa od zawsze była ważną częścią biznesu. Zadowoleni konsumenci chętnie bowiem polecą dany produkt lub usługę swoim znajomym. Właśnie dlatego przedsiębiorcy powinni dbać o to, aby swoimi działaniami stale budować markę własną lub markę swojej firmy.

Jak można to zastosować w praktyce? Najprostszym przykładem będzie gromadzenie i publikacja feedbacku uzyskanego od klientów. Oczywiście obiektywnie trzeba przyznać, że ten mechanizm ma działanie obosieczne. Zadowoleni klienci będą wystawiać pozytywne opinie, które mogą zachęcić innych ludzi do skorzystania z oferty. Jednak głosy niezadowolonych klientów będą działać w dokładnie odwrotny sposób. Właśnie dlatego tak duże znaczenie ma dbanie o jakość i rzetelność świadczonych usług.

Własna działalność w UK – podsumowanie

Tak naprawdę każdy przedsiębiorca rozwija swój biznes w dość indywidualny sposób. Dlatego też poszczególne osoby stają przed różnymi wyzwaniami i możliwościami. Niemniej jednak opisane wyżej błędy przytrafiają się naprawdę dużej liczbie przedsiębiorców. Warto więc o nich pamiętać i robić wszystko, aby nie powielać ich na własnym przykładzie. Dzięki temu można uniknąć straty kapitału oraz oszczędzić sobie nerwów spowodowanych trudnościami w rozwijaniu biznesu w UK.

Jednocześnie polskie biuro księgowe w Londynie, czyli Lidertax, zachęca wszystkich polskich przedsiębiorców do współpracy. Nasze doświadczenie oraz znajomość regulacji obowiązujących na brytyjskim rynku może otworzyć przed Twoim biznesem nowe możliwości. Dlatego już teraz zapraszamy na bezpłatną konsultację księgową lub doradczą!